Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Servicetelefonnummer:

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
Måndag - Fredag: 8:00 - 17:00
Snabbare och effektivare läckagelokalisering.

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Produkter och tjänster
  2. Nyheter
  3. Översikt
  4. Spårgassensor TS 810 SDI detekterar väte

Snabbare och effektivare läckagelokalisering.

Spårgassensor TS 810 SDI detekterar väte.

Genom att använda vår nya spårgassensor TS 810 SDI får produktsionsföretag, granskningsinstitut och besiktningsmän många fördelar. För den mycket precisa sensortekniken registrerar vätet som används som spårgas för lokalisering av sprickor och läckage på exempelvis tryckbehållare, rör och tankar. Det gör denna vätemätmetodbaserade sensor till det mest effektiva alternativet jämfört med konventionella metoder och en förutsättning för snabbare kontrollprocesser. Utöver detta är den högkvalitativa produkten "Made in Germany" mycket prisvänlig, eftersom den använder multifunktionsmätdon T3000 som bas.

Med vätesensor TS 810 SDI får användaren professionell mätutrustning för täthetskontroll och läckagelokalisering, exempelvis på svetssömmar, tryckbehållare eller tryckledningar. Eftersom sensorn detekterar vätet, som används för läckage i vanlig 95/5 %-formeringsgas som tracergas, lokaliserar användaren lätt positionen med den högsta vätekoncentrationen inom mätområdet. Sensorsystemet registrerar då tack vare sin höga upplösningsprecision liksom mätområdet från 0 till 1 000 ppm H2 till och med lägsta vätekoncentrationer redan från 1 ppm H2. För att alltid garantera en optimal anpassning, oavsett användning, kan sensorn ställas in på en mindre hög känslighet.

Unikt – TS 810 SDI i samspel med T3000

Spårgassensorn ansluts liksom andra sensorer ur MultiMeasure-programmet till multifunktionsmätdon T3000* Apparaten försörjer även TS 810 SDI med energi. De stigande och fallande vätekoncentrationerna visas under mätningen i de båda apparaterna: för det första genom en akustisk indikator på det handburna sensorhuset, för det andra genom den numeriska indikeringen av ett indikationsmätvärde på displayen på T3000. På så sätt kan användaren beträffande högsta H2-koncentration välja att orientera sig efter ett signaltonintervall eller det mätvärde som visas och systematiskt avgränsa läckan som ska lokaliseras. Sensorkänsligheten kan på ett enkelt sätt ställas in i 5 steg direkt på det handburna huset. Härifrån kan även den akustiska indikatorn sättas på och stängas av. Utöver detta kan man med en knapptryckning genomföra en Zero-Reset – en speciell funktion för differentierad indikationsmätning med två realtidsmätvärden som baseras på olika positionskoordinater. Och eftersom vi vet att villkoren på plats sällan motsvarar de i laboratorier, är den nya spårgassensorn utrustad med en formbar svanhals – så att det även under svåra villkor går att registrera mätvärden på ett bekvämt sätt.


* För att använda TS 810 SDI behövs det dessutom ett T3000 multifunktionsmätdon som inte ingår i leveransen.