Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Användningar
 2. Termografi
 3. Solcellsanvändningar

Lösningar för solcellsanläggningar:

Lätt och lönsamt: Professionell mätteknik för husägare och installatörer.

Hur kan du som ägare vara säker på att solcellsanläggningen lönar sig? Hur förebyggs bränder? Hur skyddar du som installatör en solcellsanläggning mot dyra regresskrav – och säkrar kanske till och med en biverksamhet? Med tekniskt högutvecklad mätteknik. Läs mer här:

Infrarödtermografi för solcellsanläggningar

Hitta den mest lämpade värmekameran hos Trotec.

OPTIMA VÄRMEBILDKAMEROR
 

Lystring alla husägare

Kontrollera regelbundet hur effektiv solcellsanläggningen är
 

KONTROLLERA DITT EGET SYSTEM

För elinstallatörer och solcellsinstallatörer

Mer säkerhet och service med infrarödtermografi och läckagelokalisering

INSPEKTION AV SYSTEMET SOM EN TJÄNST

Viktig information för husägare och installatörer.

Ta reda på om andra faror
 

Kontrollera solcellsanläggningar!

På spåret med värmekamera

Feldiagnos på solcellsanläggningen
 
 

FELDIAGNOS
 

Infrarödtermografi för solcellsanläggningar: Hitta den mest lämpade värmekameran hos Trotec.

Hög bildupplösning, hög termisk känslighet... det är bara två av egenskaperna som en värmekamera bör ha för att kontrollera solcellsanläggningar. Men varför ställer termografin hos en solcellsanläggning så höga krav på värmekameran? Här får du reda på vilken utrustning en infrarödkamera bör inkludera, för att uppnå relevanta mätresultat.

Termisk känslighet

För okylda infrarödkameror är ytan på solmodulen inte genomskinlig. Det innebär: Temperaturen på de enskilda solcellerna mäts endast indirekt på glasytan. Där kan temperaturskillnaden vara mycket liten. En hög termisk känslighet på 0,08°C är en fördel. I felbildsframställningen innebär det att varje mätpunkt som skiljer sig 0,08°C framställs differentierat, vilket gör att man kan lokalisera felkällor mycket exaktare än vid en lägre känslighet. 

Hög bildupplösning

Ju fler pixlar, desto tydligare och mer differentierad blir felbildsframställningen. En hög bildupplösning är särskilt viktig hos solcellsanläggningar med stora ytor som tas från ett större avstånd. Även mindre felkällor, t.ex. defekta lödställen, blir på detta sätt synliga och lättare att upptäcka. Optimala är växelobjektiv, på så sätt kan ett vidvinkelobjektiv för detektering av stora solcellsanläggningar användas från långt håll.

Rörlig display

Glasytans emissionsgrad är som högst när kameraobjektivet hålls lodrätt mot modulen. Samtidigt finns det även här en risk för att kameran reflekterar själva glasytan, vilket leder till felaktiga resultat. En kompromiss är betraktelsevinkeln från 5° till 60° grader, om man definierar det lodräta med 0° grader. Förutsättning för denna flexibilitet är en rörlig kameradisplay.

Integrerad digitalkamera

Med den integrerade digitalkameran kan man för varje termogram skapa realbilder, som underlättar orienteringen vid lokaliseringen av felkällan. Ett fusionsläge, där dagsljus- och felfärgsbilden kan läggas över varandra, är ytterligare en fördel för exakt bestämning av defekta ställen. 

Optimala mätvillkor för detaljerade mätresultat

Den perfekta infrarödkameran får du hos Trotec, men minst lika viktig för detaljerade mätresultat är villkoren under vilka mätningen sker.
Det bästa är kalla, vindstilla vår- eller sommarmorgnar med klar himmel. En solinstrålning på minst 500 W/m² är nödvändig för att aktivera solcellerna, ännu bättre är 700 W/m². Låga omgivningstemperaturer förstorar den termiska kontrasten ytterligare.

Plötsliga molntäcken, skuggor eller delvisa skuggor, t.ex. från höga byggnader eller reflektioner, försämrar mätresultatet och bör undvikas.

De högkänsliga infrarödkamerorna i serierna IC085LV och IC125LV från Trotec är lämpliga på grund av deras utmärkta egenskaper för användning vid termografiinspektion av solcellsanläggningar. Här hittar du en översikt över alla relevanta egenskaper hos infrarödkameror i IC-serien.

Lystring alla husägare: Kontrollera regelbundet hur effektiv solcellsanläggningen är

Precis som bilar utsätts solcellsanläggningar på taket för extrema villkor: Sol, regn, snö, storm och temperaturvariationer lämnar sina spår och ställer högsta krav på materialet när det monteras. Medan bilar regelbundet genomgår besiktningskontroller ska solcellsanläggningar fungera perfekt utan underhåll. Men gör de det? Med infrarödkameran kan man lätt kontrollera om solcellsanläggningen fungerar perfekt.

Materialfel, defekta förbindelser, till och med orena löddelar kan påverka solcellsanläggningen så att effekten försämras. Kontrollera därför anläggningen med en infrarödvärmekamera direkt efter monteringen. På så sätt kan du vara säker på att solcellsanläggningen från första början arbetar med full kraft och är så lönsam som den ska vara. Samtidigt får du ett riktvärde som efterföljande mätningar kan orientera sig efter.

Garantera genom regelbundna inspektioner med infrarödkamera solcellsanläggningens kvalitet och avkastning. Kontrollera:

 • Direkt efter monteringen, så att solcellsanläggningen från början arbetar effektivt
 • I intervaller på ca två år för att upptäcka skador genom stenskott, smuts, fukt, kortslutning etc.
 • Strax innan garantin går ut för att hitta material- eller monteringsfel och på så sätt spara pengar

Infrarödkameran gör defekter synliga

Infrarödkameran använder termografi och gör värmestrålning synlig. Defekta solceller utvecklar mer värme än intakta celler och identifieras av värmekameran. Inaktiva celler syns också i värmebilden. På så sätt hittar du snabbt felkällan i solcellsanläggningen, utan att ta på moduler eller demontera något.

För att kunna arbeta så exakt som möjligt behöver IR-kameran ett visst avstånd till mätobjektet. Har du trevliga grannar? Bra, då kan mätningen ske från grannarnas hus. Ett stativ med teleskoparm eller en lyftanordning är andra möjligheter. På felfärgsbilden i infrarödkameran identifierar du genast defekta moduler, förbindelser, materialskador och andra störningar. Ju högre upplösningen och den termiska känsligheten är, desto exaktare kan felkällan lokaliseras.

För elinstallatörer och solcellsinstallatörer: Mer säkerhet och service med infrarödtermografi och läckagelokalisering

Du är solcellsinstallatör, elingenjör eller elinstallatör? Trotec erbjuder professionell utrustning för kontroll av tak och solcellsanläggningar. På så sätt garderar du dig – och erbjuder dina kunder en utmärkt tilläggstjänst. Garantera och styrk felfri funktion av den solcellsanläggning som du installerat med en detaljerad inspektion och dokumentation med hjälp av en högkänslig värmekamera. Eller erbjud regelbunden kontroll och underhåll av solcellsanläggningen som en tilläggstjänst.

Kunder som väljer att använda solen som energileverantör tänker på lång sikt, för till att börja med är varje solcellsanläggning en dyr investering. Först efter flera år lönar sig solcellstekniken. Om den fungerar till hundra procent! Redan mindre skador på elektriciteten, i förbindelser eller solceller leder till att en del av anläggningen slutar fungera. Ofta förblir denna försämrade prestation obemärkt i flera år. Med värmekameran blir det lätt att hitta defekta moduler eller förbindelser. Många husägare klarar dock inte av att hantera dessa avancerade apparater och utvärdera termografin på egen hand.

Genom att använda värmekameran erbjuder du dina kunder en exklusiv service som i längden lönar sig för er båda:

 • Genom regelbundna termografikontroller garanteras kunden en felfri funktion och att solcellsanläggningen fungerar som den ska.
 • Som solcellsinstallatör garderar du dig genom att direkt efter att en solcellsanläggning har installerats genomföra en kontroll där anläggningens funktion dokumenteras
 • Som solcellsinstallatör, elingenjör eller elinstallatör erbjuder du dina kunder spontana kontroller vid misstanke om fel och försämrad prestation, men även långsiktiga underhållsavtal

Professionell mätteknik för kontroll av taket före installationen

Oavsett om det handlar om ett plant eller lutande tak - undergrunden som solcellsanläggningen monteras på måste vara fri från skador. Av två anledningar:

För det första kan man på så sätt undvika eventuella följdskador på solcellsanläggningen, för det andra skyddar du dig som elinstallatör eller solcellsinstallatör mot dyra regresskrav. Om du utan att först ha kontrollerat taket installerar en solcellsanläggning, hur ska du i efterhand då kunna bevisa att det inte är ditt arbete som orsakat eventuella skador på taket?

Därför är det bäst att redan från början genomföra en läckagelokalisering. Trotec erbjuder professionella mätdon för läckagelokalisering, exempelvis kombidetektor LD6000.

Vilken infrarödkamera passar bäst?

Ibland leder redan ett defekt lödställe till att delar av solcellsanläggningen slutar fungera. Om det handlar om en stor anläggning kan det bli svårt att lokalisera en liten felkälla. Något som också är viktig för en exakt mätning är den ideala vinkeln mot glasytan på solmodulen. Infrarödkameran för solcellskontrollen måste därför uppfylla följande förutsättningar:

 • hög bildupplösning, minst 320 x 240 pixel
 • hög termisk känslighet, minst 0,08°C
 • integrerad digitalkamera för att bättre kunna orientera sig med hjälp av reala bilder
 • rörlig LCD-display för optimal sikt, oberoende av objektivets mätvinkel

Alla värmekameror i IC-LV-serien från Trotec är lämpliga för användning på solcellsanläggningar. LV-modellerna har dessutom en integrerad digitalkamera och en DuoVision-funktion för kombinerad visning av värmebild och realbild. Som tillval finns växelobjektiv tillgängliga, t.ex. för användning med stora solcellsanläggningar. Softwarepaket som ingår i leveransens omfattning innehåller allt som behövs för att kunna genomföra en professionell dokumentation.

Dessutom: Du kan även leasa infrarödkamerorna!

Fråga om leasing av den produkten du är intresserad av nu.

Lär dig termografi och läckagelokalisering av proffs: Fortbildningar

Termografi eller läckagelokalisering: Båda är viktiga områden, som i din arbetsvardag ger användbara tjänster – och som kan ge dig ytterligare inkomstkällor.

På fyra olika platser erbjuder Trotec dig olika fortbildningar inom området termografi och läckagelokalisering: Allt från kompakta kurser eller utbildningscamps med praktiska problemställningar och utarbetande av lösningar till praktiska utbildningar, där du följer med erfarna mättekniker på uppdrag. Här lär sig proffs av proffs.

Kontrollera solcellsanläggningar! Viktig information för husägare och installatörer.

Eld och lågor? Helst inte: På senare tid rapporteras det allt oftare om möjliga brandrisker som utgår från solcellsanläggningar. Man talar om installationsfel, om ljusbågeproblemet och om att lönsamheten av solanläggningar är i fara. Därför rekommenderar vi: Direkt efter installationen och regelbundet under användningstiden ska solcellsanläggningens paneler, kablar osv. undersökas!

Trotec erbjuder modernaste mätteknik för kontroll av sollcellsanläggningar: Infrarödkameror som är anpassade exakt efter de särskilda egenskaper som en solcellsanläggning har. Mätutrustning för läckagelokalisering på taket innan en solcellsanläggning installeras – för att utesluta följddefekter på anläggningen. Och mätteknik för kontroll av kablar. Många faktorer kan försämra solcellsanläggningens säkerhet och funktion: Allt från takskador före installation liksom väder och vind eller bett från djur, exempelvis mård.

På spåret med värmekamera: Feldiagnos på solcellsanläggningen

Om en solcellsanläggning inte arbetar med full kapacitet uteblir den förväntade avkastningen snabbt. Redan små fel i moduler, förbindelser eller elen kan leda till störningar i solcellsanläggningen. Den dyra investeringen på taket ska därför direkt efter montering och vartannat år kontrolleras avseende felkällor.

Med en högkänslig värmebildskamera är feldiagnos möjlig utan komplicerad demontering av moduler eller farliga klätterövningar på taket. Infrarödkamerorna i IC-serien från Trotec är mycket lämpliga för denna uppgift. I värmebilden kan minsta stenskott, defekta löddelar, fukt, defekta bypassdioder, produktionsskador, monteringsfel, inaktiva celldelar och många andra orsaker till försämrad prestation identifieras och lokaliseras.

På så sätt kontrolleras och garanteras solcellsanläggningens funktion och lönsamhet genom en termografikontroll. Regelbundna kontroll- och underhållsintervaller förlänger i hög grad solanläggningens livslängd.

Är beräkningen av avkastningen du gjort i fara?

Du har valt en solcellsanläggning för att de lönar sig för dig: Du förväntar dig en viss avkastning.

Men lönar det sig om din solcellsanläggning är defekt?

Beräkningen av lönsamheten baseras på solcellsanläggningens prestationsförmåga. Så snart en enda modul eller en omvandlare inte längre fungerar, går räkningen inte längre ihop. Ta därför det säkra före det osäkra:

Se till att det lönar sig genom att kontrollera din solcellsanläggning!

Lätt och lönsamt: Professionell mätteknik för husägare och installatörer.

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Ytterligare tillämpningsexempel för mätteknik inom termografiområdet

 • Indikativ feber-screening vid epidemiska infektionssjukdomar

  Vid epidemiska infektionssjukdomar är det extra betydelsefullt att på ett tidigt stadium kunna identifiera smittade personer. Virus med hög smittrisk så som norovirus, SARS-CoV-2 (corona) eller H5N1 (fågelinfluensan) bryr sig inte om stängda dörrar, landsgränser eller liknande begränsningar. Smittämnena sprids världen över vid en pandemi och den viktigaste åtgärden för att begränsa dem är att...

  Mer information
 • Observationer av vilda djur

  Vid observationerna av vilt är det förutom kikaren, en sak som absolut inte får saknas i utrustningen: en värmekamera. Med hjälp av de infraröda bilderna kan djuren spåras även vid dåliga siktförhållanden och i totalt mörker. Trotec erbjuder med värmekamerorna i IC-serien tillförlitliga apparater för observationer. Lätt att hantera, exakt och motståndskraftig – och det till ett lågt pris.

  Mer information
 • Hälsocheck av träd

  För säkerheten i parkanläggningar, på vägar och i skogen svarar antingen ägarna eller den offentliga förvaltningen, som måste ta hand om dessa ytor. Till trafiksäkerhetsansvaret hör också en professionell bedömning av trädens hälsotillstånd för att kunna vidta eventuella skötselåtgärder. När det konstateras att ett träd är mycket sjukt, måste det så snabbt som möjligt avlägnas för att skydda...

  Mer information
 • Hästtermografi

  I Tyskland är hästen ett av de mest omtyckta djuren. Behandlingskostnaderna kan bli höga om hästen insjuknar eller råkar ut för en akut skada. Ju senare en kroppsskada upptäcks, desto längre och dyrare blir läkningsprocessen. Därför används termografi allt oftare för profylax, akut-diagnostik och rehabilitering.

  Mer information
 • Infrarödtermografi för att skydda gränser

  Övervakningen av skyddsutrymmen och gränser är en ansvarsfull uppgift. Här handlar allting om säkerhet. Gränsbevakningspersonalens uppgift är att spåra upp och stoppa obehöriga. Eftersom inkräktare förlitar sig på dåliga siktförhållanden som skydd, måste gränsbevakare vara optimalt utrustade, framför allt om nätterna och vid tjock dimma. Här krävs en utrustning med modernaste teknik. Och då...

  Mer information
 • Infrarödtermografi för stålproduktionen

  Där mycket kraft krävs kommer stål in i bilden: inom anläggnings- och maskintekniken, fordonsindustrin och vid järnvägsbygge samt tillbehör. Efterfrågan på stål ökar ständigt. För att tillverkarna av produkter där stål ingår ska kunna erbjuda bästa kvalitet, är kraven på råstål extremt höga. Värmekameror möjliggör en tillförlitlig och icke-destruktiv kontroll av kvaliteten. Infrarödtermografin gör...

  Mer information
 • Infrarödtermografi inom djuruppfödning

  Värmekameror är sedan många år en beprövad metod inom industriell djuruppfödning av nötkreatur, gris, får, get och fågel. De utgör en kostnadsvänlig och mycket tidig temperaturmätningsmetod som ger både djuruppfödare och veterinärer viktiga uppgifter om tillståndet på uppfödningsdjuret. Trotec har ett stort antal apparater för användning inom infrarödtermografi.

  Mer information
 • Elektrotermografi

  I vilket tillstånd befinner sig strömledningarna som döljer sig bakom en vägg eller i en apparat? Har plastkåpan börjat bli spröd? Finns det fel i anslutningarna? Om en strömkabel eller en anslutning börjar lösas upp eller om en isolering börjar spricka, är steget inte långt till en större skada. För att förhindra kabelbrand och att det elektriska systemet slutar fungera måste sådana fel tidigt...

  Mer information
 • Termografi i vattenverket

  Ett vattenföretags kunder måste kunna lita på en kontinuerlig, felfri drift. Och vattenföretagen garanterar en avbrottsfri tillgång. För att kunna lokalisera tekniska problem så snabbt som möjligt och för att underhållspersonalens insats ska bli så effektiv som möjligt, används värmekameror vid inspektionen av elektroniken. De detaljerade infrarödbilderna som värmekamerorna från Trotec levererar,...

  Mer information
 • Termografi i vindkraftanläggningar

  I en vindkraftanläggning omsätter rotorbladen vindkraft till elektrisk energi. Eftersom komponenterna som är tillverkade av kompositmaterial både under tillverkningen och driften utsätts för en enorm belastning, måste de vara i felfritt skick för att förbli stabila. Tillverkare och bedrivare av en vindturbin kan med hjälp av infrarödtermografi få en detaljerad bild på liksom i rotorbladen, för att...

  Mer information
 • Kontroll av solcellsanläggningar

  Solcellsanläggningar måste befinna sig i ett optimalt tillstånd så att privatpersoner och kunder får ut mesta möjliga av dem. Då är det viktigt att inte bara planeringen och installationen stämmer. Kontroller av solcellerna och hela anläggningen är minst lika viktig. Dolda fel eller till och med defekter kan utan problem spåras med en värmekamera i IC-serien från Trotec. Bästa hjälp vid...

  Mer information
 • Lokalisering i vatten

  God sikt på öppna havet är extremt viktig, speciellt under natten. Det vet alla båtsmän som en gång har varit ute med en båt under natten. Fritidsbåtsägare och räddningstjänster som vill styra sina båtar säkert och måste lokalisera andra båtar och personer i vattnet, använder sig av infrarödteknik. Värmekameror från Trotec levererar detaljerade och informativa värmebilder och visar var det finns...

  Mer information
 • Jakten efter oljebälten

  Om ett oljebälte når kusten blir skadan speciellt omfattande. Hela djurpopulationer hotas och floran förstörs. Beroende på storlek kallar man det till och med för "oljepesten". Därför arbetar naturvårdare och insatspersonal alltid med full kraft, för att så snabbt som möjligt hitta oljan och avlägsna den. Speciellt om siktförhållandena är dåliga och vågorna går höga måste utrustningen vara extra...

  Mer information
 • Djurdokumentärer

  Hur jagar lejon i öknen på natten? Var håller sig anakondan gömd? Vart tar antiloper sin tillflykt när de blir skrämda i mörker? Dessa och många andra frågor kan filmmakare besvara med hjälp av modernaste teknik. För just inom djurdokumentation blir det allt vanligare att man använder sig av värmekameror. De detaljerade inspelningarna visar upp händelseförlopp som sker i det fördolda och ger...

  Mer information