Servicetelefonnummer:

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
Måndag - Torsdag: 8:00 - 17:30
Fredag: 8:00 - 17:00
  1. Produkter och tjänster
  2. Monteringstält och skyddsskärmar

Alltid skyddad på bästa sätt

Mobilt sikt- och väderskydd för alla områden: Oavsett om det handlar om byggplatser, rälsarbeten, tillfällig lagring av komponenter eller vid olyckor och insatser i krisområden erbjuder monteringstälten och de mobila siktskyddsväggarna från Trotec optimala villkor för koncentrerat och säkert arbete.

Ett tält ska alltid uppfylla en grundläggande uppgift: ge ett skyddat utrymme. Avskärmningen skiljer sig dock och beror på vilka krav som ställs. Ett tält kan skydda arbetare och verktyg mot vind och väder. Då måste det i första hand vara robust och praktiskt. Det kan användas som lager för stora komponenter under bar himmel. Ett annat tält kan erbjuda människor skydd mot regn och solstrålar. Mycket stora tält kan ge tillfällig logi i nödsituationer eller till och med användas som sjukvårdstält. I andra tält kan människor försörjas och behandlas medicinskt. Skyddsskärmar liknar tält. Syftet med dem liksom med tält är att avskärma och skapa ett privat utrymme. Exempelvis på en olycksplats om en skadad person måste behandlas snabbt på plats. Eller i privat- eller yrkeslivet, för att exempelvis kunna sola i den privata trädgården eller arrangera ett företagsevenemang där gästerna förväntar sig ett skyddat utrymme. Lika varierande som användningen av tält och skyddsskärmar kan vara, så stort är Trotecs produkturval. Våra monteringstält och skyddsskärmar passar varje användningstillfälle.

I vårt erbjudande finns det ett stort antal mobila monteringstält med särskilda funktioner. Från små tält med spetsigt tak som utan problem kan ställas upp av en enda person på några få sekunder, via stora, bekväma snabbmonterade tält för pålitligt skydd mot regn och kyla – både för medarbetare liksom för arbetsmaterial som måste lagras. För att möta mycket tuffa arbetsvillkor finns Trotecs rälsbyggestält : tillverkat av svårantändligt material, lätt att fästa fast på räls och mycket vädertåligt.

Med de mobila olycksfallsskyddsskärmarna skapar man snabbt och enkelt ett skyddande område för sjukvårdare och skadade, för att slippa nyfikna blickar. Efter behov kan flera element sättas ihop med varandra på kort tid – för problemlös förlängning av skyddsväggen, allt efter behov. Skyddsskärmarna ger även inom privat- och yrkeslivet skydd mot nyfikna blickar: vid poolen i den egna trädgården, på en privat fest eller som ett område där man kan dra sig undan på stora evenemang.

Oavsett i vilket syfte ett tält eller en skyddsskärm ska användas – med Trotecs produkter profiterar du av följande fördelar:

  • mobilitet och färdiga att användas på några få sekunder
  • tillverkat av robust plastmaterial och bearbetat på bästa sätt
  • utan lösa stänger
  • lätt att hantera, lättviktig och motståndstålig
  • finns tillgänglig i olika storlekar och modeller

Här finns våra olika modeller: