Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Användningar
 2. Termografi
 3. Termografi i vindkraftanläggningar

Kvalitetskontroll: Termografi i vindkraftanläggningar

Före installationen undersöks rotorbladen i vindkraftanläggningar mycket noga för att hitta eventuella fel – med hjälp av en värmekamera.

I en vindkraftanläggning omsätter rotorbladen vindkraft till elektrisk energi. Eftersom komponenterna som är tillverkade av kompositmaterial både under tillverkningen och driften utsätts för en enorm belastning, måste de vara i felfritt skick för att förbli stabila. Tillverkare och bedrivare av en vindturbin kan med hjälp av infrarödtermografi få en detaljerad bild på liksom i rotorbladen, för att försäkra sig om att de fungerar på bästa sätt även under en längre tid. Värmekamerorna från Trotec ger detaljerade bilder där fel tydligt syns. En precis och icke-destruktiv kontroll tack vare Trotec!

Vindkraftanläggningar är den överlägset viktigaste formen av användning av vindkraft. Oftast byggs vindkraftanläggningar med tre rotorblad, för att omvandla vindenergi till elektrisk energi. Rotorbladen är med största sannolikhet den viktigaste delen av en vindkraftanläggning, för de gör att energi tas från vinden, som sedan tillförs generatorn. De är upp till hundra meter långa och tillverkas av kompositmaterial för att väga så lite som möjligt. Men allt som oftast uppstår det vid produktionen av rotorbladen fel och mindre defekter på materialet, vilket kan ha allvarliga följder. Om rotorbladen skadas under drift eller till och med går av, innebär det en stor risk för de personer som befinner sig på vindkraftanläggningen, liksom ekonomisk skada. Därför är det mycket viktigt att rotorbladen genomgår en detaljerad kvalitetskontroll.

Sådana kontroller genomförs i regel per ultraljud eller genom direkt kontakt. Dessa kontroller är mycket tidskrävande och komplicerade. Dessutom har visuella kontroller an stor nackdel: Fackmannen kan inte se in på insidan av rotorbladet, utan kan enbart upptäcka fel på ytan. En omfattande blick in i ett rotorblad möjliggörs med hjälp av infrarödtekniken.

Upptäcka defekter i tid

För detta ändamål levererar Trotec ett stort antal högpresterande och precist arbetande värmekameror. På de detaljerade och enormt skarpa värmebilderna är det lätt att känna igenom oregelbundenheter på kompositmaterialen till följd av de temperaturskillnader som de uppvisar. För att genomföra en kvalitetskontroll måste helt enkelt den lätthanterliga och kraftfulla värmekameran från Trotec användas. På så sätt kan fackmän på en relativt kort tid fastställa hur materialet på rotorbladet är beskaffat. Äkta talanger på icke-destruktiv spårning av fel är värmekamerorna i IC-serien. De övertygar med precisa termografiska mätningar i realtid – och det i ett mycket högt temperaturområde. Tack vare de mångsidiga mät- och analysfunktionerna ger de pålitliga, snabba och precisa resultat och upptäcker till och med minsta fel.

Mycket kraftfull

Värmekamera IC085LV garanterar högsta prestanda. Den arbetar i ett temperaturmätområde från -20 till +600 grader Celsius och är utrustad med en infrarödsensor med över 110 000 autarkta temperaturmätpunkter. IC085LV är som standard utrustad med en integrerad realbildskamera, fotolampa, DuoVision-visningsalternativ för realtidsvisning av överlagrade infraröd- och realbilder för exakta mätresultat. Och fackmännen kan skapa en detaljerad dokumentation av kontrollen av rotorbladen. Dessutom kan man med en Bluetooth-förbindelse (tillval) spela in språkkommentarer, för att beskriva och dokumentera ställen som kontrolleras och eventuella materialfel.

Fördelar med IC085LV

 • helradiometrisk IR-kamera tillverkad i EU för höga anspråk
 • kraftfull bildsensor med 384 x 288 mätpunkter
 • hög termisk känslighet på 0,05 grader Celsius för detaljerade värmebilder
 • Temperaturmätområde från -20 till 600 grader Celsius
 • mycket hög geometrisk upplösning på 1,1 mrad

Fler lösningar

Termografi i vindkraftanläggningar

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Ytterligare tillämpningsexempel för mätteknik inom termografiområdet

 • Indikativ feber-screening vid epidemiska infektionssjukdomar

  Vid epidemiska infektionssjukdomar är det extra betydelsefullt att på ett tidigt stadium kunna identifiera smittade personer. Virus med hög smittrisk så som norovirus, SARS-CoV-2 (corona) eller H5N1 (fågelinfluensan) bryr sig inte om stängda dörrar, landsgränser eller liknande begränsningar. Smittämnena sprids världen över vid en pandemi och den viktigaste åtgärden för att begränsa dem är att...

  Mer information
 • Observationer av vilda djur

  Vid observationerna av vilt är det förutom kikaren, en sak som absolut inte får saknas i utrustningen: en värmekamera. Med hjälp av de infraröda bilderna kan djuren spåras även vid dåliga siktförhållanden och i totalt mörker. Trotec erbjuder med värmekamerorna i IC-serien tillförlitliga apparater för observationer. Lätt att hantera, exakt och motståndskraftig – och det till ett lågt pris.

  Mer information
 • Hälsocheck av träd

  För säkerheten i parkanläggningar, på vägar och i skogen svarar antingen ägarna eller den offentliga förvaltningen, som måste ta hand om dessa ytor. Till trafiksäkerhetsansvaret hör också en professionell bedömning av trädens hälsotillstånd för att kunna vidta eventuella skötselåtgärder. När det konstateras att ett träd är mycket sjukt, måste det så snabbt som möjligt avlägnas för att skydda...

  Mer information
 • Hästtermografi

  I Tyskland är hästen ett av de mest omtyckta djuren. Behandlingskostnaderna kan bli höga om hästen insjuknar eller råkar ut för en akut skada. Ju senare en kroppsskada upptäcks, desto längre och dyrare blir läkningsprocessen. Därför används termografi allt oftare för profylax, akut-diagnostik och rehabilitering.

  Mer information
 • Infrarödtermografi för att skydda gränser

  Övervakningen av skyddsutrymmen och gränser är en ansvarsfull uppgift. Här handlar allting om säkerhet. Gränsbevakningspersonalens uppgift är att spåra upp och stoppa obehöriga. Eftersom inkräktare förlitar sig på dåliga siktförhållanden som skydd, måste gränsbevakare vara optimalt utrustade, framför allt om nätterna och vid tjock dimma. Här krävs en utrustning med modernaste teknik. Och då...

  Mer information
 • Infrarödtermografi för stålproduktionen

  Där mycket kraft krävs kommer stål in i bilden: inom anläggnings- och maskintekniken, fordonsindustrin och vid järnvägsbygge samt tillbehör. Efterfrågan på stål ökar ständigt. För att tillverkarna av produkter där stål ingår ska kunna erbjuda bästa kvalitet, är kraven på råstål extremt höga. Värmekameror möjliggör en tillförlitlig och icke-destruktiv kontroll av kvaliteten. Infrarödtermografin gör...

  Mer information
 • Infrarödtermografi inom djuruppfödning

  Värmekameror är sedan många år en beprövad metod inom industriell djuruppfödning av nötkreatur, gris, får, get och fågel. De utgör en kostnadsvänlig och mycket tidig temperaturmätningsmetod som ger både djuruppfödare och veterinärer viktiga uppgifter om tillståndet på uppfödningsdjuret. Trotec har ett stort antal apparater för användning inom infrarödtermografi.

  Mer information
 • Elektrotermografi

  I vilket tillstånd befinner sig strömledningarna som döljer sig bakom en vägg eller i en apparat? Har plastkåpan börjat bli spröd? Finns det fel i anslutningarna? Om en strömkabel eller en anslutning börjar lösas upp eller om en isolering börjar spricka, är steget inte långt till en större skada. För att förhindra kabelbrand och att det elektriska systemet slutar fungera måste sådana fel tidigt...

  Mer information
 • Termografi i vattenverket

  Ett vattenföretags kunder måste kunna lita på en kontinuerlig, felfri drift. Och vattenföretagen garanterar en avbrottsfri tillgång. För att kunna lokalisera tekniska problem så snabbt som möjligt och för att underhållspersonalens insats ska bli så effektiv som möjligt, används värmekameror vid inspektionen av elektroniken. De detaljerade infrarödbilderna som värmekamerorna från Trotec levererar,...

  Mer information
 • Kontroll av solcellsanläggningar

  Solcellsanläggningar måste befinna sig i ett optimalt tillstånd så att privatpersoner och kunder får ut mesta möjliga av dem. Då är det viktigt att inte bara planeringen och installationen stämmer. Kontroller av solcellerna och hela anläggningen är minst lika viktig. Dolda fel eller till och med defekter kan utan problem spåras med en värmekamera i IC-serien från Trotec. Bästa hjälp vid...

  Mer information
 • Lokalisering i vatten

  God sikt på öppna havet är extremt viktig, speciellt under natten. Det vet alla båtsmän som en gång har varit ute med en båt under natten. Fritidsbåtsägare och räddningstjänster som vill styra sina båtar säkert och måste lokalisera andra båtar och personer i vattnet, använder sig av infrarödteknik. Värmekameror från Trotec levererar detaljerade och informativa värmebilder och visar var det finns...

  Mer information
 • Jakten efter oljebälten

  Om ett oljebälte når kusten blir skadan speciellt omfattande. Hela djurpopulationer hotas och floran förstörs. Beroende på storlek kallar man det till och med för "oljepesten". Därför arbetar naturvårdare och insatspersonal alltid med full kraft, för att så snabbt som möjligt hitta oljan och avlägsna den. Speciellt om siktförhållandena är dåliga och vågorna går höga måste utrustningen vara extra...

  Mer information
 • Djurdokumentärer

  Hur jagar lejon i öknen på natten? Var håller sig anakondan gömd? Vart tar antiloper sin tillflykt när de blir skrämda i mörker? Dessa och många andra frågor kan filmmakare besvara med hjälp av modernaste teknik. För just inom djurdokumentation blir det allt vanligare att man använder sig av värmekameror. De detaljerade inspelningarna visar upp händelseförlopp som sker i det fördolda och ger...

  Mer information