Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Användningar
 2. Allmänna avfuktningslösningar
 3. Offshore: Förhindra korrosion

Utmaningen till sjöss: fukt och korrosion

Luftavfuktning i offshore-vindkraftverk ökar driftlängden

Ute på sjön är det alltid fuktigt – luftfuktigheten är upp till 100 procent. Dessutom blir det mycket kallt på natten, vilket gör att det bildas fukt på ytor och inomhus. Med ett genomtänkt luftavfuktningskoncept med Trotecs kraftfulla apparater förhindras följdskador.

Korroderande metalldelar i gondolen i ett vindkraftverk eller i själva tornet eller vid strömavbrott är tyvärr vanliga fuktskador i offshore-miljöer. De innebär avsevärda merkostnader till följd av ett ökat underhålls- och reparationsbehov eller till och med driftstopp. Dessutom förkortar de anläggningens driftlängd. Strategiskt placerade luftavfuktare, värmeaggregat och ventilatorer avhjälper och skyddar mot kondensvatten och rost.

Lågt luftutbyte och stark avkylning

Den speciella utmatningen när luftavfuktningen utformas är att anläggningen i sig är sluten, vilket innebär att luftutbytet är lågt. Här kan ventilatorer öka luftcirkulationen. Dessutom gör den starka avkylningen på natten och stora vädervariationer att daggpunkten ofta underskrids. På så sätt bildas det kondens på den kalla utsidan av tornet eller i gondolen. Utan målinriktad luftavfuktning droppar den ner på anläggningsdelar under kortare eller längre tid. Följderna kan vara korrosion på anläggningsdelar och kortslutningar i kopplingsanordningar. Dessutom bildas det vattenpölar på golvet, vilket utgör en fara för underhållspersonalen. Det kan man förhindra: Med lämplig luftavfuktningsteknik från Trotec bildas det inget kondensvatten alls.

Torrt rumsklimat sänker underhållsbehovet

För luftavfuktningen i vindkraftverk står flera högpresterande apparatserier från Trotec till förfogande åt kraftverksföretag – dessa har för övrigt utvecklats och tillverkats i Tyskland och håller hög kvalitet "Made in Germany". För att bekämpa fuktig sjöluft lämpar sig i första hand de stationära adsorptionsluftavfuktarna i TTR-serien. Beroende på anläggningens storlek och begivenheter på plats kan elvärmare och ventilatorer utöka luftavfuktningskonceptet genom att fuktbildning resp. korrosion förhindras punktuellt. Genom målinriktad intern luftcirkulation hålls insidan av ytterväggar torr, så att det inte kan bildas fuktfickor. Fjärrövervakningen av luftfuktigheten realiseras med våra DL200-datalogger på ett pålitligt sätt.

Planera säkert med Trotecs industriservice

Med vår industriservice garanteras rätt planering och realisering av ett säkert avfuktningskoncept: Till att börja med hjälper våra experter dig att beräkna klimatparametrarna och utformningen av anläggningen. Sedan testar vi avfuktningskonceptets funktionsduglighet med mobila apparater av samma typ innan stationära torkar resp. luftavfuktare installeras. Luftfuktigheten under kontroll? Först när detta är fallet installeras den permanenta lösningen.

Fler lösningar

Tillfälligt behov? Uthyrningsutrustning för alla behov

TKL – Trotec Rental Division

För att säkra lönsamheten när det handlar om expressersättning för maskiner som inte fungerar eller för att utöka kapaciteten vid tillfälliga behovstoppar, står TKL, Trotec Rental Division och Europas ledande uthyrningspartner med över 10 000 apparater för uthyrning och snabb 24-timmars leveransservice till förfogande. Hyr exempelvis:

 • Avfuktningsaggregat som adsorptionstorkar eller industritorkar
 • Värmeaggregat som elvärmare och oljevärmeaggregat
 • Luftkonditioneringar, luftfuktare, luftrengörare och luktneutraliserare
 • Fläktar, även med explosionsskydd, eller vindmaskiner
 • Värmekameror

I vår TKL-uthyrningsportal finns uthyrningsapparater i alla prestandaklasser till ett förmånligt pris!

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …