Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Sticksågar | HighPerformance pendelsticksågar från Trotec
Sticksågar | HighPerformance pendelsticksågar från Trotec
Sticksågar | HighPerformance pendelsticksågar från Trotec
  1. Produkter och tjänster
  2. Verktyg
  3. Sticksågar

Sticksågar med pendelslag

Alltid perfekt anpassade till dina krav – sticksågar med batteri, kabel eller knopp

PJSS 11-20V
PJSS 10‑230V
PJSS 11‑230V

Vad är en sticksåg?

En sticksåg är ett verktyg med ensidigt inspänt sågblad. Genom sågbladets rörelse uppåt och nedåt görs ett snitt i arbetsstycket, varvid borttagning av material bara sker vid uppåtrörelsen.

Förutom borrning är sågning i trä och annat material ett av de oftast förekommande hantverksarbetena i hemmet. Det är alltså inte att undra på att den elektriska sticksågen har blivit ett av de mest omtyckta elverktygen. Jämfört med vanliga sticksågar flyttas sågbladet på pendelsticksågarna inte bara vertikalt utan även horisontellt. Pendelslaget som kan ställas in i flera nivåer, reducerar den kraft som behövs för framåtrörelsen och ger på så sätt snabbare arbetsresultat.

Märkeskvalitet till ett förmånligt pris

Men hittills har det bara funnits två alternativ bland sticksågarna: antingen bra men dyra eller huvudsakligen billiga.

Med PowerTools från Trotec kan du nu göra ett smart val: Både förmånligt och bra. Vi är inte bara kända för märkeskvalitet på mätverktyg och luftbehandlingslösningar, utan även på elverktyg: Professionella lösningar från Trotec med ett utmärkt förhållande mellan kvalitet och pris!

Sticksågar – detta bör du vara uppmärksam på vid köpet

Trä
Metall
PJSS 11-20V

1. Vad vill du använda sticksågen för?

För att hitta den passande sticksågen för dina behov och anspråk, bör du först överväga vilka material du huvudsakligen vill bearbeta och vilka snitt du vill göra. Varje modell har ett annat kurvförhållande och även vad effekten beträffar finns ibland stora skillnader.

Beroende på respektive användning bör du vara noga med att speciella tillbehörsdelar redan finns med i leveransen av apparaten. Vill du exempelvis göra långa, raka snitt är ett parallellanslag oumbärligt. Det hjälper dig att minimera konstruktionsbetingade avvikelser vid raka snitt. Planerar du geringssnitt rekommenderar vi sticksågar med inställbara fotplattor. En integrerad blåsfunktion håller arbetsplatsen fri från spån och damm, medan ett verktygslöst byte av sågblad höjer komforten under arbetet.

2. Bygelform eller stavform med knopp – vilka sticksågar är bäst?

Konstruktionen är en avgörande faktor för att olika snitt ska lyckas. Sticksågar med bygelhandtag hör främst hemma hos nybörjare och hemmafixare. Vid raka snitt ligger de stadigt i handen, kan utan problem styras med en hand och även påkopplingen och avstängningen är oftast enklare.

Proffs föredrar för det mesta sticksågar med knopphandtag som vår PJSS 13-230V som vid mera komplicerade uppgifter som kurvsnitt, geringssnitt och arbeten över huvudhöjd kan styras betydligt lättare än sticksågar med bygelhandtag. Med knoppen på maskinens framsida kan den skjutas fram optimalt medan du med den andra handen kan styra apparaten exakt.

3. Sticksågar med batteri eller kabel?

Vilken modell som lämpar sig bäst – med kabel eller batteri – är beroende av respektive användning. Sticksågar med kabel har fördelen att du kan arbeta utan avbrott så länge strömkabeln är ansluten till en fungerande strömanslutning. En batteridriven sticksåg som vår PJSS 10‑20V lämpar sig idealiskt när det på användningsplatsen inte finns någon anslutningsmöjlighet till strömnätet. Du behöver inte dra någon förlängningskabel utan kan börja direkt.

Vad effekten beträffar är batteridrivna sticksågar nuförtiden nästan lika bra som elektriska sticksågar med kabel. Men batteriet håller bara en viss tid och måste laddas. För längre arbetspass rekommenderar vi att köpa ett reservbatteri. När batteriet är tomt sätter du helt enkelt i det laddade reservbatteriet. Du kan fortsätta med arbetet medan det tomma batteriet laddas. Därmed bortfaller längre arbetsavbrott. 

4. Sticksågar med laser – vilka fördelar har de?

Några moderna sticksågar som vår PJSS 12-230V och PJSS 13-230V har ett laser-ledljus som markerar snittlinjen. Lasern kan inkopplas separat och projicerar en tydlig, röd linje på arbetsstycket som visar den exakta snittriktningen. Avvikelser från snittlinjen kan omedelbart identifieras och direkt korrigeras.

PJSS 11-20V
PJSS 10-230V
Optimal tandgeometri

5. Sågblad: Vad är skillnaden?

För en optimal sågning med sticksågar behöver du rätt sågblad. Beakta följande faktorer när du väljer sågblad:

5.1. Typer av sågblad

Principiellt skiljer man mellan följande fyra materialgrupper när det gäller blad för sticksågar:

  • HCS (kolstål) – för mjukare material som trä, spånplattor och plast
  • HSS (högeffektssnabbstål) – för hårdare material som aluminium, järn, stål eller
  • BIM metall (bimetall av HCS och HSS) – för arbeten i hårt trä, metall och hårda
  • plastmaterial HM (hårdmetall) – för sågning av cementfiberplattor, gipskartong och glasfiberförstärkt plast

5.2. Sågbladets tandning

Tanddelningen, avståndet mellan två sågtänder, anges i millimeter eller tum. Ju mjukare materialet är som ska bearbetas, desto större bör sågbladets tanddelning vara. Ett för litet tandavstånd kan göra det svårare att forsla bort spån. Därigenom arbetar sticksågen långsammare och kan i extremfall blockeras.

5.3. Fastspänningsfunktion utan verktyg

På sticksågar med snabbspännchuck kan sågbladen bytas ut utan verktyg på några sekunder.

6. Vad är skillnaden mellan sticksågar och pendelsticksågar?

Vid första ögonkastet är skillnaden mellan sticksågar och pendelsticksågar inte stor. Men på de sistnämnda rör sig sågbladet inte som vanligt bara upp och ner.

På pendelsticksågar skjuts sågbladet dessutom framåt med hjälp av en styrrulle. Det finns alltså förutom den vertikala rörelsen även en horisontal rörelse, varigenom sågbladet skär genom arbetsstycket med mer kraft. Det sparar tid och och underlättar sågningen.

7. Hur går det att undvika flisor?

På sticksågar skär sågbladet vid varje uppåtrörelse. Det orsakar ofta flisor och en utsliten snittlinje.

De flesta hantverkare kringgår detta problem genom att vända arbetsstycket, sätta på sågen omvänt, maskera snittkanten med tejp eller använda ett speciellt sågblad med omvänd tandning.

Sticksågarna från Trotec har ett transparent splitterskydd som garanterar exakta och rena snitt utan att man behöver använda sig av sådana nödlösningar.

PJSS 11-20V
4 nivåer: tre pendelslagsnivåer plus en nivå för finsnitt

8. Vilken information får man genom wattangivelsen på sticksågar?

Principiellt gäller för sticksågar detsamma som för alla andra elverktyg: Ju högre effekten är i watt, desto högre är även maskinens prestationsförmåga. Idealiska för nybörjare och allmänt privat bruk är kompakta nybörjar-sticksågar med en effektförbrukning på ca 600 watt. För proffs rekommenderar vi emellertid effektstarka pendelsticksågar med minst 700 watt, som inte bara uppnår ett större sågdjup utan även högre skärhastigheter.

9. Vilka utrustningsdetaljer bör beaktas?

En blick på utrustningsdetaljerna lönar sig för att slippa bekymmer vid användningen. På batteridrivna sticksågar är exempelvis ett reservbatteri lika fördelaktigt som möjligheten att kunna se laddningsstatus. En elektronisk slagtalsreglering möjliggör ett materialanpassat och säkert arbete. Praktisk är även en integrerad anslutning för dammuppsugning som samtidigt suger upp damm och spån. En sak som är viktig är dessutom en passande transportväska för att kunna förvara sticksågen och tillbehöret ordentligt.

Med de effektstarka sticksågarna från Trotec har du alltid det rätta verktyget till hands. Med vår batteridrivna sticksåg PJSS 10‑20V med sitt 20 volt starka litium-jon batteri kan du arbeta i omgivningar utan strömanslutning. För exakta raka snitt, kurvsnitt eller geringssnitt rekommenderar vi våra laserstyrda sticksågar PJSS 12-230V och PJSS 13-230V. Alla sticksågar från Trotec levereras med flera sågblad för trä, ett sågblad för metall och flera andra tillbehörsdelar.

Sticksågar

Alla Sticksågar i direkt jämförelse

För att du ska kunna hitta den passande Sticksågar, har du här möjlighet att översiktligt jämföra alla Sticksågar från Trotec med varandra.

Modeller som du inte vill ha med i jämförelsen, klickar du bara bort.

Teknisk information i jämförelse

Tips för tillbehör:

Sticksågssatsen från Trotec i en överblick:

Sticksågssats, trä

Sticksågssats, trä

10 kolsågblad (HCS) för användning i mjukare material

Sticksågsats, metall

Sticksågsats, metall

10 sågblad av helt härdat höghastighetsstål för användning i hårdare material

Ersättningsbatteri Flexpower 20V

Flexpower flerbatteri 20V / 2,0 Ah

Flexpower flerbatteri 20V / 2,0 Ah

Ytterligare batteri för många 20V batteri PowerTools från Trotec. Det högkvalitativa, kraftfulla och långvariga litiumjonbatteriet erbjuder konstant hög prestanda ända till slutet och har en 3-stegs LED-laddningsnivåindikator.

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig