1. Produkter och tjänster
  2. Mätdon
  3. Skikttjockleksmätinstrument

Hur tjockt är skiktet?

Ta med denna icke-destruktiva metod reda på tjockleken på lacker, färger, plastskikt och förzinkningar. Skikttjockleksmätinstrumenten från Trotec ger en djup och precis inblick – och kan hanteras snabbt och lätt.

Ta reda på om en skada på en bil har reparerats genom att kontrollera om lackskiktet är lika tjockt över hela ytan. Så snart du hittar ett lackskikt som är tjockare eller tunnare kan du vara säker på att lacken har bättrats på. För icke-destruktiv bestämning av skikt som lacker, färger, plaster, emaljeringar och förzinkningar på både stål och järn eller på ickejärnmetaller är skikttjockleksmätinstrument bästa valet. Sätta på, mäta, avläsa. Så lätt fungerar det. Men det är inte bara för lackkontrollmätningar av fordon som Trotecs skikttjockleksmätinstrument är precisa och praktiska hjälpmedel. Med de lätthanterliga och robusta detektorerna kan man utan problem även kontrollera pulverskikt, färgen på räcken och fartyg och andra skyddsskikt.

Både skikttjockleksmätinstrument BB20, där mätningar från 0 till 1 250 µm är möjliga, liksom BB30 (mätområde från 0 till 2 000 µm) mäter snabbt och icke-destruktivt tjockleken på skikt med hjälp av känsliga dual-sensorer. Mäthuvudena är fjäderlagrade och det har ett praktisk V-spår. På så sätt kan man utan problem och precist mäta skikt på runda kroppar som axlar eller gångjärn. Speciellt praktiskt: Instrumenten talar om så snart den skikttjocklek som definierats har över- eller underskridits. Skikttjockleksmätinstrumenten från Trotec kännetecknas av enkel hantering, precisa mätresultat och extra funktioner, som minne och möjlighet till datautbyte.

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig