Luftrengörare på byggplatsen: dammfritt arbete

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Användningar
  2. Luftrengöring
  3. Dammfria byggplatser med luftrengörare

Luftrengörare på byggplatsen: dammfritt arbete

Tillägg och alternativ för andningsskydd och rengöringsarbeten

På byggplatsen blir det dammigt värre. Särskilt när olika stäm-, slipnings-, kapnings- och fräsningsarbeten görs och vid borttagning av gammalt puts eller kakel. Oftast använder hantverkare andningsskydd, vilket gör att de måste lägga ner mycket tid på rengöring. Mycket effektivare och hälsosammare är det att använda luftrengörare som suger upp dammet innan det lägger sig på ytor och i lungan.

På senare år har arbetsskyddet mot byggdamm förbättrats avsevärt. Vid en del arbeten på byggplatser kan damm sugas upp direkt via uppsugningen på maskiner som t.ex. slipmaskiner, men det är ofta otillräckligt och kräver extra uppsugning. Dessutom reducerar dammfritt murbruk emissioner i luften vid putsarbeten. Särskilt vid ombyggnader finns det många uppgifter där hög dammemission är oundviklig: Vid borttagning av kakel och gammalt puts, vid borttagning av byggnadsdelar eller strålarbeten uppstår det ofta höga koncentrationer inandningsbart damm och fint damm. De aktuella arbetsplatsgränsvärdena ligger för inandningsbart damm på 10 mg/m³ och för respirabelt damm på 3 mg/m³. Det enda arbetaren ser är dammolnet med inandningsbart damm – desto viktigare är det att det fina dammet filtreras bort ur luften så snabbt som möjligt.

Andningsskydd otillräckligt mot mögelsporer och skadliga ämnen

I gamla byggnader är dessutom problemet att dammet ofta innehåller cancerframkallande ämnen som kvartsdamm, gammalt mineralull, hårdträdamm eller blyhaltigt damm liksom allergiutlösande mögelsvampsporer. En vanlig ansiktsmask hjälper inte mot dessa belastningar – inte heller dammsugare, dammtrasor eller sopkvastar. Men det gör luftrengörare i TAC-serien.

Luftrengörare för proffs – lösningen mot inandningsbart damm och respirabelt damm

BG Bau rekommenderar användning av professionella luftrengörare på byggplatser och har dessutom gett ut riktlinjer och en lista över maskiner som rekommenderas – Trotecs luftrengörare i TAC-serien finns med i denna lista. Byggföretag och hantverksföretag kan välja mellan fyra maskinstorlekar som alla täcker de vanliga användningarna på byggplatser: TAC 1500, TAC 3000, TAC 5000 och TAC 6500. De kan suga upp damm punktuellt genom arbetsplatsnära uppställning eller filtrera hela rumsluften. Alla fyra är utformade för dammklass H och godkända för asbestsanering enligt TRGS 519. Perfekta lösningar mot byggdamm och emissioner av alla slag. För kontroll av rumsluftbelastningen och hur lyckad rengöringen var lämpar sig partikelräknare PC200 i Trotecs mätdonprogram.

Rätt filter för varje rumsluftbelastning

Luftrengörare är – och det är den stora skillnaden mot de flesta andra luftrengörare – inte bara lämplig för byggställen, utan även för luftrengöring i renrumsomgivningar. Olika utrustningsdetaljer gör användningen speciellt säker och lönsam, exempelvis den optiska och akustiska bytesindikatorn för för- och huvudfilter, en drifttimmesräknare och en Monoventic-reglerare för precis inställning av olika luftmängder. Genom flexibelt kombinerbara filtermoduler som Z-Line-Filter G4, filter H13 för svävande partiklar, veckfilterkassett F7 resp. fickfilter F7 kan en passande filterkedja väljas för varje rumsluftbelastning.

Hyra luftrengörare – den tillfälliga lösningen för varje byggplats

Du är endast i behov av en proffsluftrengörare för en byggplats i några få dagar? Då kan du hyra dem av oss. I vår TKL-uthyrningsportal finns alla våra fyra TAC-enheter och passande lufttransportslangar till förmånlig hyra per dag.

Fler lösningar