Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Användningar
 2. Luftrengöring
 3. Dammfria byggplatser med luftrengörare

Luftrengörare på byggplatsen: dammfritt arbete

Tillägg och alternativ för andningsskydd och rengöringsarbeten

Andningsskydd otillräckligt mot mögelsporer och skadliga ämnen

På byggplatsen blir det dammigt värre. Särskilt när olika stäm-, slipnings-, kapnings- och fräsningsarbeten görs och vid borttagning av gammalt puts eller kakel. Oftast använder hantverkare andningsskydd, vilket gör att de måste lägga ner mycket tid på rengöring. Mycket effektivare och hälsosammare är det att använda luftrengörare som suger upp dammet innan det lägger sig på ytor och i lungan.

På senare år har arbetsskyddet mot byggdamm förbättrats avsevärt. Vid en del arbeten på byggplatser kan damm sugas upp direkt via uppsugningen på maskiner som t.ex. slipmaskiner, men det är ofta otillräckligt och kräver extra uppsugning. Dessutom reducerar dammfritt murbruk emissioner i luften vid putsarbeten. Särskilt vid ombyggnader finns det många uppgifter där hög dammemission är oundviklig: Vid borttagning av kakel och gammalt puts, vid borttagning av byggnadsdelar eller strålarbeten uppstår det ofta höga koncentrationer inandningsbart damm och fint damm. De aktuella arbetsplatsgränsvärdena ligger för inandningsbart damm på 10 mg/m³ och för respirabelt damm på 3 mg/m³. Det enda arbetaren ser är dammolnet med inandningsbart damm – desto viktigare är det att det fina dammet filtreras bort ur luften så snabbt som möjligt.

I gamla byggnader är dessutom problemet att dammet ofta innehåller cancerframkallande ämnen som kvartsdamm, gammalt mineralull, hårdträdamm eller blyhaltigt damm liksom allergiutlösande mögelsvampsporer. En vanlig ansiktsmask hjälper inte mot dessa belastningar – inte heller dammsugare, dammtrasor eller sopkvastar. Men det gör luftrengörare i TAC-serien.

Luftrengörare för proffs – lösningen mot inandningsbart damm och respirabelt damm

BG Bau rekommenderar användning av professionella luftrengörare på byggplatser och har dessutom gett ut riktlinjer och en lista över maskiner som rekommenderas – Trotecs luftrengörare i TAC-serien finns med i denna lista. Byggföretag och hantverksföretag kan välja mellan fyra maskinstorlekar som alla täcker de vanliga användningarna på byggplatser: TAC 1500TAC 3500TAC 5000 och TAC 6500. De kan suga upp damm punktuellt genom arbetsplatsnära uppställning eller filtrera hela rumsluften. Alla fyra är utformade för dammklass H och godkända för asbestsanering enligt TRGS 519. Perfekta lösningar mot byggdamm och emissioner av alla slag. För kontroll av rumsluftbelastningen och hur lyckad rengöringen var lämpar sig partikelräknare PC200 i Trotecs mätdonprogram.

Rätt filter för varje rumsluftbelastning

Luftrengörare är – och det är den stora skillnaden mot de flesta andra luftrengörare – inte bara lämplig för byggställen, utan även för luftrengöring i renrumsomgivningar. Olika utrustningsdetaljer gör användningen speciellt säker och lönsam, exempelvis den optiska och akustiska bytesindikatorn för för- och huvudfilter, en drifttimmesräknare och en Monoventic-reglerare för precis inställning av olika luftmängder. Genom flexibelt kombinerbara filtermoduler som Z-Line-Filter G4, filter H13 för svävande partiklar, veckfilterkassett F7 resp. fickfilter F7 kan en passande filterkedja väljas för varje rumsluftbelastning.

Dammfria byggplatser med hjälp av luftrengörare

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Ytterligare tillämpningsexempel för luftrening

 • Notariat och certifiering under Corona-pandemin

  Coronapandemin ställer notarierna inför helt nya utmaningar. Även vid de högsta incidenserna måste notariekontoret förbli öppet och besökbart, eftersom ett stort antal officiella notariella handlingar har en systemkritisk betydelse. "Äldre eller svårt sjuka personer kan till exempel vara beroende av att man på kort sikt förbereder och bestyrker testamenten eller andra dödsdispositioner samt...

  Mer information
 • Terapisessioner under Coronapandemin

  Restriktioner i det dagliga livet, t.ex. utevistelse, kontaktförbud, föreskrivet hemkontor men också stängda skolor, daghem och vårdinrättningar - allt detta har satt sina spår i samhället. Många vuxna lider av ångeststörningar, existentiell rädsla och depression under pandemin. Men pandemin har också satt sina spår hos barn och ungdomar. Utvärderingen av flera studier visar att frekvensen av...

  Mer information
 • Keimfri inomhusluft i restauranger och matsalar

  Corona-avstängningen har ställt framför allt restauratörer i förgrunden vid ett existentiellt vägskäl. Reserverna smälter, tiden är knapp, och tillsammans med hopp om successiva avspänningsåtgärder kommer frågan om effektiva hygienkoncept för att skydda personal och gäster. En viktig hygienkomponent för att skydda mot aerogena infektioner är att hålla rumsluften fri från virus genom effektiv...

  Mer information
 • Bakterie- och virusfri rumsluft i läkarmottagningar

  Den som går till husläkaren i tider av skenande influensa, mag-tarminfektion eller andra jämförbara infektionssjukdomar måste oftast dela väntrummet med snyftande, hostande eller till och med febriga sittgrannar. Även när man går till tandläkaren eller ögonläkaren delar man denna potentiella fara när en stor del av befolkningen drabbas av t.ex. en influensaepidemi. Detta är ingen trevlig...

  Mer information
 • Luftkonditioneringsapparater, fläktar? Nej! Luftrenare!

  Farlig halvkunskap, osanningar och rekommendationer om luftkonditioneringsapparater och luftrenare sprids som en löpeld i sociala medier, och inte bara under Corona-dagarna. Luftkonditioneringsapparater varnas för att vara virusspridare. Enkla fläktar framhålls som ett skydd mot smittsamma aerosoler i luften. Oavsett om fönstret är öppet eller stängt. Vad är sant? Vad behöver vi veta om...

  Mer information
 • Bakterie- och virusfri inomhusluft i daghem

  Infektionssjukdomar är inte ovanliga i förskolor, barnomsorg och liknande vårdinrättningar. Förutom de välkända barnsjukdomarna som påssjuka, mässling, röda hund, vattkoppor, kikhosta och ringorm är diarrésjukdomar och övre luftvägsinfektioner också vanliga. Med coronaviruset SARS-CoV-2 har ytterligare en infektionssjukdom dykt upp, som utgör en enorm utmaning för i synnerhet pedagoger. Detta...

  Mer information
 • Bakterie- och virusfri inomhusluft i skolor

  En hållbar omstart av den ordinarie skolverksamheten gör det också absolut nödvändigt att ha ett bevisligen effektivt hygienkoncept för virusfri andningsluft i klassrummet. Här utgör coronaviruset SARS-CoV-2 en enorm utmaning för lärare, städpersonal och rektorer. Inte ens regelbunden sprut- och torkdesinfektion skyddar mot detta virus, som sprids mindre genom smet- och droppinfektion än...

  Mer information
 • Virusfiltrerad rumsluft på hotell och konferensanläggningar

  Hotell- och restaurangbranschen har drabbats särskilt hårt av de fortfarande märkbara effekterna av coronaviruset. Nästan alla hotell var tvungna att stänga först och kommer förmodligen att behöva lida av konsekvenserna under lång tid även efter den globala pandemin. Så länge rädslan för att smittas av coronaviruset är större än den vanliga bekvämligheten på hotellet kommer många gäster att avboka...

  Mer information
 • Bakteriefri rumsluft med H14-virusfiltrering i kontor och offentliga utrymmen

  Öppna kontorslandskap, museer, offentliga institutioner och myndigheter har ett gemensamt problem: i områden med ett stort antal besökare finns det alltid en risk att patogena suspenderade partiklar, allergener, sporer, bakterier och virus sprids genom rumsluften. Det kan vara när man förnyar ett identitetskort på det lokala medborgarkontoret, när man registrerar eller avregistrerar en bil på...

  Mer information
 • Virusfri inomhusluft på klubbar och diskotek

  På många håll kämpar klubbar och diskotek med efterdyningarna av Corona-krisen. Medan restauranger och butiker har öppnat igen, har klubbar och diskotek ännu inte gjort det - förmodligen för att de ofta ses som potentiella hotspots för virus. Det är just denna aspekt som kräver effektiva hygienkoncept med vilka operatörer kan säkerställa maximalt smittskydd för sina gäster och personal genom...

  Mer information
 • Luftrenare med H14-virusfiltrering för fitnessstudior och terapirum

  Fitnessstudiooperatörer, privatpraktiserande fysioterapeuter och sjukgymnaster känner väl till problemet: beroende på årstid och temperatur stagnerar luften i tränings- eller behandlingsrummet bokstavligen - trots att det finns ett ventilationssystem. Dessutom förorenas den luft vi andas av suspenderade partiklar som damm, kväveoxider och formaldehyd, men också av osynliga patogener som virus och...

  Mer information
 • Rengöring av inomhuslufttekniska anläggningar

  Ren inomhusluft på arbetsplatsen och i offentliga byggnader är inte bara föreskrivet enligt lagen, den bidrar även i hög grad till det dagliga välbefinnandet. Den regelbundna rengöringen av inomhuslufttekniska anläggningar säkerställer att luften förblir ren. För att kunna filtrera uppslammade ämnen enligt föreskrift hittar leverantörer passande luftrengörare med HEPA-filter för sin utrustning.

  Mer information