Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Användningar
 2. Allmänna avfuktningslösningar
 3. Torkning av pellets

Optimala klimatförhållanden: Torkning av pellets

Användare av pelletsuppvärmningar lägger stor vikt vid att bränslets kvalitet är hög. Med de effektstarka adsorptionstorkarna från Trotec skyddas pelletsen mot skadlig fuktighet i luften under produktionen och lagringen.

Satsar man inte på den rätta klimatiseringen i produktions- och lagerutrymmena, måste man räkna med stora skador på produkten. Det gäller även för tillverkningen av pellets. Det biologiska bränslet är speciellt känsligt för en för hög luftfuktighet. Den obehandlade råvaran extraherar fukten ur luften och tar upp den. Resultatet kan bli förintande både för kunden och tillverkaren: fuktfläckar och mögel kan bildas. Även maskinerna i bearbetningsföretagen tar skada av fukten och korroderar. Det lönar sig att satsa på en teknisk uppgradering för att säkra pelletsens kvalitet och skydda produktionsmaskinerna. De stationära adsorptionstorkarna i TTR-serien från Trotec extraherar effektivt och tillförlitligt fukten ur omgivningsluften. 

Förmånlig, effektiv och miljövänlig: Det är så en modern värmeförsörjning ska fungera. Därför är pelletsuppvärmningar mycket omtyckta i nybyggen men även när det gäller omrustning till regenerativa bränslen. En pelletsuppvärmning kan användas utan dåligt samvete samtidigt som kunden blir oberoende av prisutvecklingen för olja och gas. Pellets är egentligen en avfallsprodukt från den träbearbetande industrin. Medan träd avverkas för att sedan vidarebearbetas i sågverken, tar pelletstillverkarna vara på sågspån, bark- och trärester som uppstår under denna bearbetning. Dessa rester rengörs, mals till små bitar med enhetlig storlek och torkas noggrant innan de komprimeras och pressas.

Se upp för en för hög luftfuktighet

Senast vid detta skede i pelletstillverkningen bör man vara noga med en optimal luftkonditionering i företaget. Pellets respektive träflis av vilka det biologiska bränslet pressas, måste vara absolut torrt. Fukthalten får inte vara högre än 10 till 15 procent! Trä är ett känsligt material som ständigt arbetar. Extraherar det för mycket fukt ur luften, uppstår snabbt fuktfläckar och mögel. Och båda delarna kan göra hela produktionen obrukbar. Vid torkningen av pellets bör tillverkarna därför alltid satsa på modern teknik som tillförlitligt bekämpar luftfuktigheten i omgivningen. Trotec är en optimal partner. Trotec erbjuder för alla faser i pelletstillverkningen den passande klimatlösningen: effektstark, tillförlitlig och energieffektiv.

Tillförlitlig torkning tack vare professionell teknik.

Adsorptionstorkarna i TTR-serien från Trotec garanterar optimala klimatförhållanden när det gäller tillverkning och lagring av pellets. De garanterar en hög avfuktningseffekt även vid låga daggpunkter. De högpresterande apparaterna finns både för mobil och för stationär användning. I båda fallen gäller: Alla modeller är extremt hållbara, kräver lite underhåll och är flexibelt konfigurerbara. Avfuktningsaggregaten i TTR-serien har utvecklats och tillverkats enligt de högsta kvalitetskraven i Tyskland. Det betyder exklusiv teknik för högsta kvalitetsanspråk vid produktions- och produktsäkringen. För en kontinuerlig, stabil luftavfuktning rekommenderar vi framför allt de stationära luftavfuktarna i TTR-serien från Trotec. 

Ekonomisk, kontinuerlig avfuktning

Extremt hög kapacitet och ekonomisk drift: Så arbetar TTR-adsorptionstorkarna. De garanterar en effektiv, kontinuerlig avfuktning vid pelletstillverkningen. Och även när de används i pelletsförråd erbjuder de ett tillförlitligt skydd mot fuktfläckar och mögelbildning på produkten. Mängden torrluft kan steglöst regleras, så att de klimatvärden som behövs enkelt kan uppnås med ett tryck på knappen. På grund av den interna värmeåtervinningen samt sorptionsrotorernas höga belastbarhet, räknas luftavfuktarna i TTR-serien till de mest lönsamma i sitt slag.

Fördelarna med luftavfuktningen vid pelletstillverkningen  

 • Noggrann lufttorkning i proffskvalitet "made in Germany" mot mögelbildning och fuktfläckar
 • Som standard utrustad med många olika funktioner och omfattande utrustning
 • Kraftfulla och robusta modeller för stationär eller mobil användning
 • Platsbesparande konstruktion, kräver lite underhåll  
 • Utmärkt förhållande mellan kvalitet och pris    

Professionell rådgivning

Alltid på plats när det gäller att ta reda på vad som behövs. Experterna hos Trotecs industriservice. Vilka apparater lämpar sig för användningen i produktionshallar? Vilka modeller avfuktar luften optimalt i pelletsförråden? Dessa och andra frågor besvarar våra experter gärna och analyserar tillsammans med dig vilken apparat som är bäst för dina behov. På så sätt säkrar du produktionsförloppen, maskinerna och kvaliteten på dina förråd. 

Uthyrningsmodeller för temporär avfuktning

De robusta och effektstarka adsorptionstorkarna i TTR-serien från Trotec finns även till ett förmånligt uthyrningspris! Trotecs uthyrningspartner TKL erbjuder ett stort antal olika modeller.

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …