Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Museer, bibliotek, samlingar och arkiv
  1. Branschlösningar
  2. Branschöversikt
  3. Arkiv och museer

Museer, bibliotek, samlingar och arkiv

Prisvänliga, pålitliga lösningar för perfekt rumsklimat

Museer, bibliotek, samlingar och arkiv

Oavsett om det handlar om utställningar eller förvaring – för privata och offentliga museer, samlingar, bibliotek eller arkiv gäller samma sak: rumsklimat och luftkvalitet är de viktigaste faktorerna för att upprätthålla värdefulla utställningsobjekt eller arkivregister.

Om den uppvärmda luften är för torr kan det skada värdefullt gods lika mycket som fuktig värme på sommaren. Just på sommaren når den relativa luftfuktigheten i Europa ofta upp till 95 %. Men redan från 70 % luftfuktighet är villkoren för att det ska bildas mögelsvamp perfekta – på just sådana platser där det finns mycket damm. För om vi ska vara ärliga: Hur rent går det att hålla ett lager, arkiv eller bibliotek? Mikroskopiskt rent? Förutom detta finns det inte ett universellt perfekt klimat som är perfekt för alla samlingsobjekt, eftersom den konkreta materialsammansättningen för varje samling är avgörande.

Våra maskiner och mätdon för luftkonditionering går att hyra eller köpa, allt efter behov.

Luftfuktare skapar ett behagligt klimat för gäster och föremål

Luftfuktare från Trotec hjälper dig att skydda värdefulla föremål mot torr luft under vintermånaderna. Utställningsbesökare har inte heller något emot att luftfuktigheten i rummet är behaglig. Mobila luftfuktare som B 250, B 300, B 400 eller B 500 med trådlös sensor är flexibla och kan placeras på olika platser och skyddar värdefulla konst- och inredningsföremål genom att på ett pålitligt sätt fukta och filtrera rumsluften. I humidorer ser Trotecs luftfuktare till att lagervillkoren alltid är konstanta.

Luftrengöring håller mikroorganismer borta

Luftneutraliseraren AirgoPro® 8 arbetar med aktiv syre. Den suger in rumsluften, sörjer genom jonisering för oxidativ nedbrytning av mikroorganismer som bakterier, virus och svamp och lämnar tillbaka den renade luften till rummet. Det gör att den efter en professionell grundlig rengöring sörjer för att din depå eller ditt arkiv håller sig rena.

I utställningsrum med många besökare skapar våra mobila AirgoClean® One-luftrengöringssystem perfekt luftkvalitet. För luft med skadliga ämnen som sura avgaser, allergener, mögelsvampsporer eller fina dammpartiklar tycker varken besökare eller utställningsobjekt om. Därför är regelbundna kontroller och permanent styrning av rumsklimatet och luftrenheten desto viktigare för att bevara dina samlingar, bibliotek eller arkiv.

Trotec erbjuder lösningar för att kontrollera och dokumentera temperatur – och bemöta damm liksom luftfuktighet på ett okomplicerat sätt.

Museer, bibliotek, samlingar och arkiv

Klimatkontroll i utställningar, bibliotek, arkiv och lager

Regelbundna kontroller av rumsklimatet hjälper dig att skapa ideala klimatvillkor för känsligt papper. Trotec erbjuder möjligheter för mobil klimatkontroll – handburna enheter som du kan ta med dig. Och möjlighet till stationär klimatkontroll. Med så kallade datalogger som monteras på väggen kan du dokumentera mätvärden, till och med över en längre tid.

En apparat för alla mätuppgifter – vår nya T3000

Vill du ta fram mer än bara klimatvärden för ditt arkiv? Spelar till exempel lufttemperatur och -strömningar en central roll för dina utställningar? Då rekommenderar vi vårt nya multifunktionsmätdon T3000. Med denna apparat mäter du alla värden som är viktiga för att skydda dina utställningsobjekt.

Luftkonditionerare för den ideala rumstemperaturen

Inte för varmt, eftersom varm luft binder fukt, och inte för kallt, eftersom det annars kan bildas kondensvatten – 20° till 24° rumstemperatur och 25 till 50 % luftfuktighet är till exempel perfekt för lagring av papper. Det uppnår du på sommaren med luftkonditionerare, på vinter i ouppvärmda rum med värmeaggregat. Apparater med integrerad termostat är perfekta. De sätts på och stängs av automatiskt när önskad rumstemperatur har nåtts.

Luftavfuktare håller dina papper torra

Mobila eller stationära luftavfuktare – eller för stora rum och lager även professionella byggtorkar – sörjer för en konstant luftfuktighet från 25 % till 50 %. Luftavfuktarna från Trotec har även en fuktighetssensor som ger information om rummets aktuella luftfuktighet. När det värde som önskas har nåtts stängs luftavfuktaren av och sätts på automatiskt. Många luftavfuktare har förutom detta som tillval en kontinuerlig dräneringsfunktion för långtidsdrift utan uppsikt.

Trotec-produkter för museer, bibliotek, samlingar och arkiv

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig