Multifunktions-Messgerät T3000
 1. Produkter och tjänster
 2. Mätdon
 3. Multifunktion
 4. T3000

Multifunktionsmätdon T3000

Den nya T3000 öppnar för en framtidsorienterad teknik med avancerade funktioner och användarkomfort av hittills okända dimensioner.

T3000 övertygar med sin ojämförbara funktions- och utrustningsmångfald

Oavsett om det handlar om analys av till- och frånluftströmmar, kondensbildning, defekt maskinkylning, porösa tätningar, klimatvariationer, värmeackumulering, för torra eller fuktiga material, läckagelokalisering i tryckbehållare eller ledningsnät – både inom förebyggande underhåll och inom byggverksdiagnostik och skadeanalys kan du genomföra många olika uppgifter med ett enda mätinstrument!

Tack vare det omfattande programmet för sensorer, elektroder och tillbehör lämpar sig T3000 både för klassiska användningar inom industri och byggverksdiagnostik och för många områden inom bygghantverk, exempelvis läggning av golvmassa och kakel, kontroll av fukthalten i golv, väggar och trä av målare eller snickare. Det innovativa konceptet hos en universell basenhet som kan utökas med flexibelt utbytbara sensorer, gör att man slipper ta med sig en hel rad mätare.

Ett enkelt sensorbyte förvandlar din T3000 till just den specialmätare du för tillfället behöver. Fler inställningar på apparaten behöver inte göras, eftersom den intelligenta tekniken i T3000 själv känner igen den anslutna sensorn. För att ta fram olika parametrar är T3000 utrustad för över tjugo olika mätuppgifter – förutom de innovativa SDI-sensorerna även rund-, plan- och skiktdjupselektroder för material-, trä- och byggfuktmätning. För alla sensorer kan dessutom en integrerad logger-funktion med anpassningsbara inspelningsintervaller för kontinuerliga mätningar användas. Minnet i T3000 omfattar mer än 2 000 000 mätvärden.

T3000 – en apparat för (nästan) alla mätuppgifter:

 • Luftfuktighet
 • Träfuktighet
 • Byggfuktighet
 • Materialfukt
 • Yttemperatur
 • Trätemperatur
 • Materialtemperatur
 • Lufttemperatur
 • Daggpunkt
 • kitisk daggpunkt
 • Absolutfuktighet
 • Blandningsförhållande
 • Gastemperatur
 • Luftströmningshastighet
 • Spårgasläcklokalisering

Tidsbesparande grafisk rastermätfunktion direkt i apparaten

Den integrerade rastermätfunktionen hos T3000 gör registrering, visualisering och bedömning av fuktfördelningen lättare än någonsin: Det enda man behöver göra är att definiera matrisen som ska mätas direkt i mätaren, för att den konfigurerade rastern ska visas på displayen. Efter det måste rastern bara "avarbetas" genom att du – med hjälp av T3000 – utlöser en mätning på de önskade mätpunkterna. Alla mätdata sparas automatiskt i korrekt ordningsföljd i T3000.

I en enda rastermatris kan man på detta sätt spara, bearbeta och grafiskt visa upp till 2 000 mätvärden. Den automatiska skalenliga konverteringen av rastern kan senare ske i MultiMeasure-Studio-programmet genom att kantlängderna för hela rasterfältet helt enkelt matas in.

Med Professional-versionen av MultiMeasure Studio kan uppgifterna som läses in av T3000 också exporteras helt i Excel-format. Därmed bortfaller tidsödande manuell överföring mätpunkt för mätpunkt till andra utvärderingsprogram.


Specialfunktioner

Multifunktionsmätdon T3000
Robust 2K-hus med touch-display av reptåligt "Blanview"-specialgas för en kontraststark färgvisning även i solljus
Multifunktionsmätdon T3000
För att begränsa fukt- och mögelskador kan du med T3000 även ta reda på den kritiska daggpunkten vid klimatmätningarna …
Multifunktionsmätdon T3000
Utvecklade och tillverkade i Tyskland enligt högsta kvalitetskrav.
Multifunktionsmätdon T3000
T3000 har en dual knapp-/touch-displaystyrning med innovativ användarguidning som hittills endast har funnits i moderna smartphones.

Tidsbesparande grafisk rastermätfunktion direkt i apparaten
Under rastermätningen definierar fältet med gul markering den aktuella mätpunkten. Efter mätvärdets bekräftelse hoppar den automatiskt till nästa rasterfält. Redan i T3000 förbereds fuktfördelningen av hela den uppmätta ytan grafiskt genom en differentierad rasterfärgning.
Utvecklade och tillverkade i Tyskland enligt högsta kvalitetskrav.
Tack vare det innovativa konceptet med en universell basenhet med en ny typ av pekskärmskontroll, som kompletteras med flexibelt utbytbara sensorer, behöver användaren inte längre ha med sig en hel samling mätapparater.

Praktiska fördelar:

 • Utvecklade och tillverkade i Tyskland enligt högsta kvalitetskrav.
 • Stort antal anslutningsbara sensorer och elektroder för mätning av temperatur, luft- och materialfukt, luftströmning eller spårgas
 • Grafisk rastermätning direkt i apparaten
 • Robust 2K-hus med touch-display av reptåligt "Blanview"-specialgas för en kontraststark färgvisning även i solljus
 • Integrerad logger-funktion för 5, 10, 30 eller 60 minuter långa mätningar
 • Dual knapp-/touch-displaystyrning
 • Översiktlig menystyrning med många specialfunktioner
 • Minne för upp till 2160000 mätvärden
 • Inklusive programvara för mätdatahantering MultiMeasure Studio (standardversion)
 • Föregångarkompatibel – alla T2000-SDI-sensorer och elektroder från befintligt bestånd kan även användas på T3000

Display-Zoomfunktion

Praktiskt: Integrerad display-zoomfunktion för bilddokumentationer

För dokumentationsändamål tar många experter gärna bilder av mätningen direkt på platsen med framställning av de beräknade mätvärdena.

För att mätvärdesvisningen även med snabba ögonblicksbilder ska kunna framställas entydigt och väl läsbart, har T3000 en praktisk funktion för temporär omställning till visning med stora siffror.

Trycker du kort en gång på tillkopplingsknappen, byter mätvärdesvisningen till stora siffror och bibehållar denna framställning tills en ny inmatningsbekräftelse görs. På så sätt får du i alla situationer en detaljerad bilddokumentation!

Inklusive MultiMeasure-Studio-programvara

Inklusive Software MultiMeasure Studio – även möjlig som Professional-version

Standardversionen MultiMeasure-Studio-programvaran ingår i leveransomfattningen för T3000. På så vis kan du okomplicerat avläsa samtliga mätdata, förvalta dina projekt och skapa utvärderingar med diagramfunktion. Tack vare automatiska programvaru- och firmwareuppdateringar är du tekniskt alltid up to date.

MultiMeasure Studio Professional

Som Professional-version (tillval) förfogar programmet utöver detta inte bara över en avancerad databasstruktur för professionell förvaltning och arkivering av samtliga kund- och mätdata som behövs och har en säkerhetskopieringsfunktion samt kan spara ett obegränsat antal mätningar. Det förfogar även över en unik automatiserad möjlighet att upprätta rapporter, inklusive många färdiga och samtidigt redigerbara textkomponenter för byggverksdiagnostik, fuktmätning, läckagelokalisering och termografi.

Här hittar du ytterligare information om Professional-versionen ...

Integrerad materialkarakteristik för hundratals träsorter

Utmärkta användningsmöjligheter, även för snickerier, träbearbetning, skogsföretag, trähandel

Speciellt för fuktmätning av trämaterial förfogar T3000 över ett menyalternativ som ger dig möjlighet att välja bland hundratals olika träslag, vars validerade materialkarakteristik finns sparade och kan väljas direkt i T3000.

Holzfeuchtemessung mit Temperaturkompensation

För temperaturkompensation – exempelvis kallt trä eller mätning under trätorkning – kan man även mata in ett i förväg framtaget värde som fast värde i T3000 eller så kan den interna temperatursensorn hos mätdonet användas.

Inflytandet av den beräknade temperaturen på träfuktigheten inkluderas automatiskt i fuktighetsberäkningen.


MultiMeasure tillbehör

Lämpliga tillbehör till vår T3000 multifunktionsmätenhet: transportväska, hölster, förlängningsstänger och mycket mer!

Fortsätt till tillbehör till T3000


Certifierad säkerhet – kalibrering av mätare enligt ISO-standard

Som en av de ledande komplettleverantörerna för byggnadsdiagnostisk och miljöteknisk mätutrustning erbjuder Trotec möjligheten att låta kalibrera, sköta och reparera alla mätare av ett enda företag. Med en kalibrerad mätare undviker du inexakta mätresultat och kan skydda dig tillförlitligt mot eventuella regresskrav. Gardera dig och utnyttja vår kalibreringsservice för dina mätare från Trotec: I det företagsegna laboratoriet kalibrerar vi enligt ISO-standard till fast definierade mätområden och mätpunkter. Alternativt kan kalibreringspunkterna inom det angivna kalibreringsområdet även individuellt definieras.

Köpa

T3000 Multifunktionsmätdon visa i Trotecs nätbutik

Teknisk information

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.207.010
Display
  TFT
  color
  Touch
Minneshantering
  Dataminne Integrerat minne för ca 200 mätningar bestående av maximalt 3 x 3 600 mätvärden
  Inspelningsperiod 5, 10, 30, 60 min
  Minnestyp Intern Flash
Gränssnitt
  USB
  BNC
  SDI
Apparatstyrning
  Touch
  Styrkryss
Husutförande
  Plast
Skyddsklass
  IP54
Driftlängd
  Passiv ca 1 år
  Aktiv ca 24 h
Energiförsörjning
  Intern (batteri) 4 x 1,5 V, AA
  Extern (USB) 5 V USB
  Intern (batteri)
  Extern (USB)
Omgivningsvillkor
  Drift - min. temperatur [°C] 0
  Drift - max. temperatur [°C] 50
  Drift - max. rel. luftfuktighet (icke kondenserande) [%] 90
  Lager - min. temperatur [°C] -20
  Lager - max. temperatur [°C] 60
  Lagring - max. rel. luftfuktighet (icke kondenserande) [%] 95
  Höjd över normalnoll (NN) max. 3000m
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 170
  Bredd (utan förpackning) [mm] 62
  Höjd (utan förpackning) [mm] 34
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 0,305
Standardleveransomfattning
Standardleveransomfattning
  Batteri/-er
  USB-kabel
  Displayskyddsfolie
  Kort handbok
  Certifikat
  PC-program MultiMeasure Studio Standard (för nerladdning)
  Bruksanvisning
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Extern sensorik
  Materialtemperatur [°C]
  Materialtemperatur [°F]
  Lufttemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  Relativ luftfuktighet [%]
  Absolut luftfuktighet [g/m³]
  Daggpunkttemperatur [°C]
  Daggpunkttemperatur [°F]
  Blandningsförhållande [g/kg torr luft]
  Luftströmningshastighet [m/s]
  Luftvolymström [m³/s]
  Luftvolymström [m³/min]
  Luftvolymström [m³/h]
  Luftvolymström [l/min]
  Materialfuktighet bygge [digits]
  Materialfuktighet bygge [M-%]
  Materialfuktighet bygge [CM-%]
  Materialfuktighet trä [%]
  Spårgas H2 [digits]
Funktioner och utrustning
  Maximalvärdesvisning
  Minimalvärdesvisning
  Mätvärdeshållfunktion
  Displaybelysning med reglering av ljusstyrka
  Larmfuktion akustisk
  Dataloggerfunktion
  Materialurval för anhydritgolvmassa
  Materialurval för cementgolvmassa
  Materialkarakteristrik för hundratals träslag för träfuktmätning
  Dataarkivering
  Visning arkivinnehåll
  Språkurval
  Tid
  Integrerad kalender för entydig filmärkning
  Grafisk rastermätfunktion direkt i apparaten
  Display av reptåligt Blanview-specialglas
  Avstängningsautomatik

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Tillbehör

Hämtar...

Alternativa produkter

Hämtar...

Kurser

Downloads

Hämtar...