Beurkundungen und Beglaubigungen während der Corona-Pandemie: Trotec-Luftreiniger schützten Notariats-Team und Mandanten
 1. Användningar
 2. Luftrengöring
 3. Luftrening hos notarier

Certifieringar och intyg under Corona-pandemin

Trotec-luftrenare skyddar anställda och kunder på notariekontoret

Beurkundungen und Beglaubigungen während der Corona-Pandemie
Prävention im Notariat: Eine nachhaltige Investition in Gesundheit und Wohlbefinden

Koronapandemin har tagit många notarier på sängen.

Koronapandemin ställer notarierna inför helt nya utmaningar. Även vid de högsta incidenserna måste notariekontoret förbli öppet och besökbart, eftersom ett stort antal officiella notariehandlingar har en systemkritisk betydelse. "Äldre eller svårt sjuka personer kan till exempel vara beroende av att man på kort sikt förbereder och bestyrker testamenten eller andra dödsdispositioner samt fullmakter för försiktighetsåtgärder. Företagstransaktioner som omstruktureringar eller försäljning av aktier kan vara brådskande för att skydda eller bevara arbetstillfällen. Slutligen är skapandet av tomträttsavgälder och andra lånegarantier också av särskild betydelse i en kris", säger den federala notariekammaren i en FAQ om yrkesjuridik.

Med denna skyldighet att hålla kontoret öppet måste notarierna därför vidta särskilda åtgärder när det gäller hälsoskydd för att skydda sig själva, notariegruppen och klienterna från att smittas av coronaviruset.

Med mobila högpresterande luftrenare, skyddsväggar av akryl och CO2-mätare stöder Trotec notariekontoren i genomförandet av säkra hygienkoncept.

Antalet sjukdoms- och dödsfall ökade kraftigt under Corona-perioden.

Många notarier har märkt en kraftig ökning av antalet notariella dispositioner och fullmakter vid dödsfall eller allvarlig sjukdom sedan pandemins början. Tiden i spärren har fått människor att tänka till - särskilt äldre personer och personer som anses vara särskilt utsatta på grund av redan existerande tillstånd vill få testamentariska frågor eller försiktighetsfrågor ordnade medan de fortfarande lever. Det kan inte uteslutas att även personer som redan är smittade av SARS-CoV-2 coronaviruset kommer att be om ett möte.

Infectious aerosols spread in the room…
… and remain there for some time.

3G-regeln gäller inte för notariekontor.

Medan 2G- eller 3G-regeln gäller inom restaurangbranschen (beroende på delstat), vilket innebär att endast vaccinerade, återställda eller negativt testade personer kan få tillträde, får notarier inte göra sina intyg beroende av att ett negativt snabbtest eller självtest uppvisas. Inte ens om ett motsvarande test organiseras eller betalas av notariekontoret, betonar den federala notariekammaren. I stället måste notariekontoret, i betydelsen lågtröskeltillgänglighet för personer som söker juridisk hjälp, vidta lämpliga åtgärder för att göra det så svårt som möjligt för dem att hålla tider.

Federal Chamber of Notaries rekommenderar användning av luftrenare

Att bära mask, anpassa organisatoriska rutiner och använda tekniska hjälpmedel, t.ex. luftrenare, är bevisade sätt att avsevärt minska smittorisken på notariekontor, enligt rekommendationerna från Federal Chamber of Notaries.

Hög risk för koronasmitta vid notariebesök.

Det ökande antalet notariebesök ökar också oundvikligen risken för koronasmitta på notariekontoret. Även i receptionen, där kunderna hälsas välkomna och tas emot, kan stora droppar men också små aerosoler som kastas ut när man talar leda till infektion med coronaviruset. Anställda i receptionen kan skyddas av genomskinliga skyddsväggar med en omgivande aerosolkant, som förhindrar överföring av droppar men också okontrollerad spridning av ibland smittsamma aerosoler.

Notarien och klienten utsätts också för en hög smittorisk i certifieringsrummet. Risken för droppinfektion kan minskas även här genom användning av aerosolskyddsväggar eller lämpliga avståndsregler. Särskilt vid längre notarieträffar är problemet dock inte de större droppar som sprutas ut när man talar, utan små aerosolpartiklar som svävar osynligt i luften.

Luftreiniger sorgen für sicherere Notariatstermine

Vetenskapligt bevisad aktiv princip

Ett flertal vetenskapliga studier visar att aerosolpartiklar som bär på SARS-CoV-2-viruset kan spridas över flera meter vid andning och främst vid tal och kan förbli smittsamma i luften i upp till flera timmar. Att bära en mun-näsa-mask skyddar tillförlitligt mot större droppar, men inte helt mot inandning av dessa små aerosolpartiklar. Under ett certifieringsmöte i ett dåligt ventilerat rum är det därför nästan omöjligt att undvika att andas in luft som tidigare inandats och utandats av personen som sitter mittemot - och som därmed eventuellt är kontaminerad med smittsamma coronavirus. Till råga på allt är rummen vanligtvis inte tillräckligt ventilerade under den kalla årstiden, eftersom de annars svalnar för mycket. Eventuella viruspartiklar stannar därför kvar i rumsluften och ökar vid varje certifiering.

Trotecs högpresterande luftrenare minskar risken för smitta på notariekontoret. 

Mobila högpresterande luftrenare från Trotec ger ett högt skydd mot luftburna smittorisker under notariearbetet. Speciellt utformade för aerosolfiltrering och utrustade med ett högeffektivt HEPA-filter av filterklass H14 (certifierat enligt EN 1822), reducerar rumsluftrenare i TAC-serien samt den designade högpresterande luftrenaren AirgoClean One antalet aerosolpartiklar i den filtrerade rumsluften med upp till 99,995 procent.

Det tar bara 6 till 15 minuter för en högpresterande luftrenare TAC V+ att halvera virusbelastningen i ett 80 kvadratmeter stort område. I mindre rum sker halveringen till och med efter bara 3 minuter! Tack vare den tekniska luftfiltreringen renas rumsluften kontinuerligt i HEPA-filtret och befrias från patogener som SARS-CoV-2 eller influensavirus, men också från bakterier, allergener och patogena fina dammpartiklar. Detta minskar avsevärt risken för indirekt smitta med coronaviruset, även vid längre möten eller certifieringar.

Lufthygien skapar utrymme för oförorenade certifieringsutnämningar

Ett annat skäl till att använda mobila luftrenare på notariekontoret är det personliga välbefinnandet för alla inblandade. Det är inte ovanligt att notariebesök har djupt personliga motiv, och för att kunna diskutera dem krävs en ostörd och förtroendefull miljö. Ljudkällor bör därför minskas så att diskussionsklimatet inte påverkas negativt. Öppna fönster för att ventilera rummet med frisk luft är endast till begränsad hjälp. Ventilation blir ännu svårare på vintern - när utomhustemperaturen ligger runt fryspunkten. Då sjunker rumstemperaturen oundvikligen med varje fönsterventilation. Resultatet blir exploderande uppvärmningskostnader. För att inte tala om att svala inomhustemperaturer också minskar känslan av välbefinnande. Med hjälp av en mobil högpresterande luftrenare kan man däremot minska ventilationsintervallen utan att försumma egenvård och hälsoskydd för anställda och kunder.

Bra att veta: Moderna högpresterande luftrenare som TAC V+ renar luften nästan ljudlöst. Med en ljudnivå på bara 31 dB(A) är en TAC-rumsluftrenare lika tyst som ett armbandsur som tickar, medan vägtrafikbuller kan nå en ljudnivå på upp till 65 dB(A).

På många notariekontor och advokatbyråer har därför högpresterande luftrenare från TAC använts sedan pandemins början för att ge notariekontoret eller advokatbyråns team och klienter bästa möjliga skydd mot aerogen överföring av coronaviruset.

Bevisad effektivitet för att förhindra indirekt koronavirusinfektion

Vetenskapliga studier intygar den höga effektiviteten hos Trotec högpresterande luftrenare när det gäller att förhindra indirekt smitta med koronaviruset - framför allt de mycket uppskattade studierna av professor Christian Kähler. Aerosolexperten från München kunde i studier bevisa att virusbelastningen i slutna rum på mycket kort tid kan minskas till en nästan ofarlig nivå med hjälp av en högpresterande luftrenare av typen TAC V+.

Förebyggande åtgärder på notariekontoret: En hållbar investering i hälsa och välbefinnande

Infektionsförebyggande lösningar från Trotec möjliggör en säker och okomplicerad återgång till det normala i den dagliga interaktionen - trots Corona. Även under de årligen återkommande influensavågorna kan våra CO2-trafikljus, högpresterande luftrenare i TAC-serien samt designluftrenarna i AirgoClean-serien effektivt skydda mot en aerogen infektion med influensavirus. De jämförelsevis låga investeringskostnaderna uppvägs av fördelarna med maximalt skydd mot infektioner. De mobila högpresterande TAC-luftrenarna och designluftrenarna i AirgoClean-serien finns tillgängliga i Trotecs nätbutik samt i den stationära Trotec-butiken i Heinsberg.

Vi ger dig gärna personlig rådgivning om våra tekniska lösningar för smittskydd:  

Trotec GmbH, telefon: +49 2452 962-777, e-post: kam@trotec.de

Köpa

Rumsluftrenare TAC ECO II visa i Trotecs nätbutik

Rumsluftrenare TAC ECO II

Du sparar: 23.500,00 Kr

35.999,95 Kr 12.499,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Rumsluftrenare TAC ECO TOWER visa i Trotecs nätbutik

Rumsluftrenare TAC ECO TOWER

Du sparar: 22.000,00 Kr

34.499,95 Kr 12.499,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Rumsluftrenare TAC M II basaltgrå/svart visa i Trotecs nätbutik

Rumsluftrenare TAC M II basaltgrå/svart

Du sparar: 21.500,00 Kr

39.999,95 Kr 18.499,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Rumsluftrenare TAC M TOWER basaltgrå/svart visa i Trotecs nätbutik

Rumsluftrenare TAC M TOWER basaltgrå/svart

Du sparar: 21.500,00 Kr

39.999,95 Kr 18.499,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Rumsluftrenare TAC V+ II basaltgrå/svart visa i Trotecs nätbutik

Rumsluftrenare TAC V+ II basaltgrå/svart

Du sparar: 26.000,00 Kr

48.999,95 Kr 22.999,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Rumluftsrenare TAC V+ TOWER basaltgrå/svart visa i Trotecs nätbutik

Rumluftsrenare TAC V+ TOWER basaltgrå/svart

Du sparar: 24.000,00 Kr

46.999,95 Kr 22.999,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

H14 -högeffektiv luftrenare AirgoClean® ONE visa i Trotecs nätbutik

H14 -högeffektiv luftrenare AirgoClean® ONE

Du sparar: 8.500,00 Kr

19.999,95 Kr 11.499,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Design-luftrengörare AirgoClean® 11 E med HEPA-filter visa i Trotecs nätbutik
Design-luftrengörare AirgoClean® 110 E visa i Trotecs nätbutik

Design-luftrengörare AirgoClean® 110 E

Du sparar: 1.450,00 Kr

2.149,95 Kr 699,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Design-Luftrenare AirgoClean® 140 E visa i Trotecs nätbutik

Design-Luftrenare AirgoClean® 140 E

Du sparar: 2.450,00 Kr

4.199,95 Kr 1.749,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Design-Luftrenare AirgoClean® 145 E visa i Trotecs nätbutik

Design-Luftrenare AirgoClean® 145 E

Du sparar: 2.450,00 Kr

4.149,95 Kr 1.699,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Design-luftrengörare AirgoClean® 150 E visa i Trotecs nätbutik

Design-luftrengörare AirgoClean® 150 E

Du sparar: 2.150,00 Kr

2.949,95 Kr 799,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Design-luftrengörare AirgoClean® 170 E med HEPA-filter visa i Trotecs nätbutik

Design-luftrengörare AirgoClean® 170 E med HEPA-filter

Du sparar: 2.400,00 Kr

3.299,95 Kr 899,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Design-luftrengörare AirgoClean® 170 E med HEPA-filter visa i Trotecs nätbutik

Design-luftrengörare AirgoClean® 170 E med HEPA-filter

Du sparar: 2.400,00 Kr

3.299,95 Kr 899,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Design-luftrengörare AirgoClean® 171 E med HEPA-filter visa i Trotecs nätbutik

Design-luftrengörare AirgoClean® 171 E med HEPA-filter

Du sparar: 2.250,00 Kr

3.299,95 Kr 1.049,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Design-luftrengörare AirgoClean® 200 E visa i Trotecs nätbutik

Design-luftrengörare AirgoClean® 200 E

Du sparar: 3.450,00 Kr

4.699,95 Kr 1.249,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Design-luftrengörare AirgoClean® 200 E visa i Trotecs nätbutik

Design-luftrengörare AirgoClean® 200 E

Du sparar: 3.450,00 Kr

4.699,95 Kr 1.249,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Design-luftrengörare AirgoClean® 250 E visa i Trotecs nätbutik

Design-luftrengörare AirgoClean® 250 E

Du sparar: 3.950,00 Kr

5.999,95 Kr 2.049,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Högeffektiv luftrenare AirgoClean® 350 E visa i Trotecs nätbutik

Högeffektiv luftrenare AirgoClean® 350 E

Du sparar: 4.350,00 Kr

7.799,95 Kr 3.449,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Downloads

Hämtar...
 • Terapisessioner under Coronapandemin

  Restriktioner i det dagliga livet, t.ex. utevistelse, kontaktförbud, föreskrivet hemkontor men också stängda skolor, daghem och vårdinrättningar - allt detta har satt sina spår i samhället. Många vuxna lider av ångeststörningar, existentiell rädsla och depression under pandemin. Men pandemin har också satt sina spår hos barn och ungdomar. Utvärderingen av flera studier visar att frekvensen av...

  Mer information
 • H14-HEPA Komplett lösning för att uppfylla de höga kraven på hygien och smittskydd i vaccinationscentraler.

  Pandemiska perioder som den nuvarande Corona-pandemin kräver exceptionellt flexibla åtgärder och tekniska lösningar för att begränsa spridningen av Covid 19-smittämnet SARS-CoV-2. Det bästa sättet att minska risken för Corona-infektion i stationära och mobila vaccinationscentraler är att använda högpresterande luftrenare av typen TAC XT. Med sina variabelt kombinerbara utrustningsvarianter...

  Mer information
 • Smittskydd för kontor och offentliga lokaler

  Det federala ministeriet för arbete och sociala frågor (BMAS) efterlyser fler hemkontor i kampen mot Corona-pandemin. Men detta är inte möjligt i många företag av operativa skäl. "Nästan 60 procent av de anställda i Tyskland kan inte arbeta hemifrån", säger Marcel Fratzscher, ordförande för det tyska institutet för ekonomisk forskning (DIW). För att skydda de anställda, som oftast arbetar på...

  Mer information
 • Smittskydd i skolor och läroanstalter

  Därför kan smittsamma sjukdomar som Covid-19 spridas särskilt lätt i klassrummen. Medan lämpliga högpresterande luftrenare och luftkonditioneringssystem för rum minimerar den luftburna risken för infektion med coronaviruset SARS CoV-2, möjliggör akrylglasväggarna med aerosolskyddskant vid skrivborden ett kombinerat skydd mot flygande droppar och aerosoler.

  Mer information
 • Smittskydd för domstolar, förvaltningar och plenisalar

  Vad gör kontor, myndigheter, domstolar eller förvaltningar för att kunna agera i den nuvarande Corona-pandemin? Vilka tekniska smittskyddslösningar används och hur används de för att kunna fortsätta officiella affärer, möten och förhandlingar i rättssalar och samlingssalar? Vårt exempel på bästa praxis för domstolar, rättsliga myndigheter och kommuner ger information om hur anställda och...

  Mer information
 • Keimfri inomhusluft i restauranger och matsalar

  Corona-avstängningen har ställt framför allt restauratörer i förgrunden vid ett existentiellt vägskäl. Reserverna smälter, tiden är knapp, och tillsammans med hopp om successiva avspänningsåtgärder kommer frågan om effektiva hygienkoncept för att skydda personal och gäster. En viktig hygienkomponent för att skydda mot aerogena infektioner är att hålla rumsluften fri från virus genom effektiv...

  Mer information
 • Bakterie- och virusfri rumsluft i läkarmottagningar

  Den som går till husläkaren i tider av skenande influensa, mag-tarminfektion eller andra jämförbara infektionssjukdomar måste oftast dela väntrummet med snyftande, hostande eller till och med febriga sittgrannar. Även när man går till tandläkaren eller ögonläkaren delar man denna potentiella fara när en stor del av befolkningen drabbas av t.ex. en influensaepidemi. Detta är ingen trevlig...

  Mer information
 • Luftkonditioneringsapparater, fläktar? Nej! Luftrenare!

  Farlig halvkunskap, osanningar och rekommendationer om luftkonditioneringsapparater och luftrenare sprids som en löpeld i sociala medier, och inte bara under Corona-dagarna. Luftkonditioneringsapparater varnas för att vara virusspridare. Enkla fläktar framhålls som ett skydd mot smittsamma aerosoler i luften. Oavsett om fönstret är öppet eller stängt. Vad är sant? Vad behöver vi veta om...

  Mer information
 • Bakterie- och virusfri inomhusluft i daghem

  Infektionssjukdomar är inte ovanliga i förskolor, barnomsorg och liknande vårdinrättningar. Förutom de välkända barnsjukdomarna som påssjuka, mässling, röda hund, vattkoppor, kikhosta och ringorm är diarrésjukdomar och övre luftvägsinfektioner också vanliga. Med coronaviruset SARS-CoV-2 har ytterligare en infektionssjukdom dykt upp, som utgör en enorm utmaning för i synnerhet pedagoger. Detta...

  Mer information
 • Bakterie- och virusfri inomhusluft i skolor

  En hållbar omstart av den ordinarie skolverksamheten gör det också absolut nödvändigt att ha ett bevisligen effektivt hygienkoncept för virusfri andningsluft i klassrummet. Här utgör coronaviruset SARS-CoV-2 en enorm utmaning för lärare, städpersonal och rektorer. Inte ens regelbunden sprut- och torkdesinfektion skyddar mot detta virus, som sprids mindre genom smet- och droppinfektion än...

  Mer information
 • Bacillfri inomhusluft med filtrering av virus på kontor och i allmänna utrymmen

  Stora kontor, offentliga inrättningar och myndigheter har ett gemensamt problem: På platser där många människor kommer samman finns det alltid risk att sjukdomsalstrande svävande partiklar, allergener, sporer, bakterier eller virus sprids i inomhusluften. Oavsett om du befinner dig på medborgarkontoret för att förlänga ditt ID-korts giltighet, på gatukontoret för att registrera eller ställa av en...

  Mer information
 • Luftrenare med H14-virusfiltrering för gym och behandlingsrum

  Personer som driver gym, lokala sjukgymnaster eller behandlare inom sjukgymnastiken känner alltför väl till det här problemet: Beroende på årstid och temperatur står luften i träningslokaler eller behandlingsrum bokstavligt talat still – och detta trots de befintliga ventilationssystemen. Vi belastar dessutom inandningsluften med svävande partiklar som till exempel damm, kväveoxid eller...

  Mer information
 • Virusfri luft på stormarknader och apotek

  Spridningen av nya smittor så som A/H5N1 (fågelinfluensan) eller COVID-19 (coronavirus) sker oregelbundet men stadigt och för med sig drastiska åtgärder inom vitt skilda områden i samhället. Under pandemier med hög smittrisk då handlare utan direkt samhällsnytta tvingas i konkurs som en följd av arbetet med att försöka förhindra spridningen av ett nyupptäckt virus och på så sätt reducera dödstalet...

  Mer information
 • Dammfria byggplatser med hjälp av luftrengörare

  På byggplatsen blir det dammigt värre. Särskilt när olika stäm-, slipnings-, kapnings- och fräsningsarbeten görs och vid borttagning av gammalt puts eller kakel. Oftast använder hantverkare andningsskydd, vilket gör att de måste lägga ner mycket tid på rengöring. Mycket effektivare och hälsosammare är det att använda luftrengörare som suger upp dammet innan det lägger sig på ytor och i lungan.

  Mer information
 • Rengöring av inomhuslufttekniska anläggningar

  Ren inomhusluft på arbetsplatsen och i offentliga byggnader är inte bara föreskrivet enligt lagen, den bidrar även i hög grad till det dagliga välbefinnandet. Den regelbundna rengöringen av inomhuslufttekniska anläggningar säkerställer att luften förblir ren. För att kunna filtrera uppslammade ämnen enligt föreskrift hittar leverantörer passande luftrengörare med HEPA-filter för sin utrustning.

  Mer information