Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Användningar
 2. Livsmedel Avfuktning
 3. Avfuktning inom köttindustrin

En säker produktion: Avfuktning inom köttindustrin

Trotecs industritorkar arbetar pålitligt mot kondensbildning, luktbelastning och bakteriespridning – en perfekt luftfuktighetskontroll!

Just vid köttbearbetning och korvproduktion är optimal hygien extremt viktigt. För bara så kan en bra kvalitet på produkten garanteras. Vid hanteringen av kött råder därför stränga krav på hygienen – speciellt inom kylområden där råvaror bearbetas. Men det är just där de största riskerna finns, på grund av de låga temperaturerna och en hög luftfuktighet: Kondens, korrosion och försämrad hygien till följd av detta. Inte heller luktbelastningen som av naturen uppstår vid hög luftfuktighet får underskattas i ett företag där kött bearbetas. En industritork från Trotec har snabbt situationen under kontroll och erbjuder en pålitlig luftfuktreglering i detta känsliga produktionsområde.

Skyddskläder, desinfektion, att kylkedjan följs och ytterligare stränga hygienstandarder tillhör vardagen inom livsmedelsbearbetning av färskvara. Arbetsområden rengörs extremt noggrant och varorna behandlas med stor försiktighet. Men vad hjälper det om de klimatiska villkoren inte stämmer till hundra procent. Den största risken ligger i luften – nämligen luftfuktigheten. Om den inte är optimalt reglerad måste produktionen kämpa med många problem.

Kondens – ett allvarligt problem

För höga luftfuktighetsvärden får inte underskattas, särskilt inte på svala platser. I fryshus och i andra områden inom köttindustrin där kylkedjan måste följas, hotar kondensbildning. Om daggpunkten i luften är högre än på arbetsområdenas ytor, väggar och tak, bildas det snabbt kondensvatten. För luften kyls på de kalla ytorna och vattenångan kondenseras till vatten. Om dropparna nu faller på de oförpackade köttprodukterna kan det bildas bakterier. Även kartonger drar åt sig fukt, vilket kan leda till att hela lagerbestånd förstörs. På grund av den höga luftfuktigheten stiger även luktutvecklingen och det känns kallare än det egentligen är. Båda leder till en minskad produktivitet. Företagen måste hantera allt fler sjukskrivningar.

Optimalt skydd tack vare målinriktad fuktreglering.

Skapa ett behagligt arbetsklimat som håller hög kvalitet. Men: Omgivningen måste vara sval. Till och med i fryshus och arbetsområden där temperaturen hålls särskilt låg, har detta inte någon nämnvärd inverkan på luftfuktregleringen. Särskilt i fryshus kan den relativa luftfuktigheten med hjälp av temperaturen inte sänkas under 70 till 95 procent. Där kan endast kraftfulla luftavfuktare hjälpa till. De stationära industritorkarna i TTR-serien från Trotec är allrounder, speciellt vid låga temperaturer.

Användningen av luftavfuktare inom köttbearbetning – fördelarna:

 • ingen kondens
 • hygienriskerna begränsas
 • förhindrar bakteriebildning
 • snabb torkning av gränsytorna
 • behaglig kyla för personalen
 • mycket lägre luktbelastning
 • snabb torkning efter rengöring
 • ingen risk för att man halkar

De stationära torkningssystemen

För alla luftavfuktare i DH-serien gäller följande: De förfogar över ett slutet avfuktningssystem. Det innebär att ingen extra friskluft måste tillföras. De kan utan problem installeras i efterhand och anpassar sig efter omgivningsvillkoren. Framför allt imponerar det stora arbetsområdet från -15 till +70 grader Celsius och snabb ekonomisk avfuktning i samtliga arbetsområden. Hållbar, nästan helt underhållsfri och flexibelt inställbar – det står modellerna i TTR-avfuktningsserien för. De finns tillgängliga i olika utföranden: från TTR 800, det kompakta, kraftfulla torkningsaggregatet med en avfuktningseffekt på 86 kg/24 h och en luftmängd på 750 m³/h ända till TTR 8200 med en maximal avfuktningseffekt på 46,2 kg/h. Du väljer själv.

För användning i hygienkänsliga områden finns många modeller i båda serierna som tillval även tillgängliga i rostfritt stål!

Vilken modell för vilken användning? Industriservice hjälper till

Vilken modell lämpar sig bäst för din produktionsanvändning? När du väljer en passande apparat som uppfyller dina krav och vid beräkningen av kapacitet står våra experter på Trotec-industriservice till tjänst. De är kontaktpersonerna för alla tjänster – oavsett om det handlar om köp, uthyrning eller service. Trotec Group erbjuder allt från ett företag.

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …