Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Användningar
 2. Livsmedel Avfuktning
 3. Avfuktning inom köttindustrin

En säker produktion: Avfuktning inom köttindustrin

Trotecs industritorkar arbetar pålitligt mot kondensbildning, luktbelastning och bakteriespridning – en perfekt luftfuktighetskontroll!

Just vid köttbearbetning och korvproduktion är optimal hygien extremt viktigt. För bara så kan en bra kvalitet på produkten garanteras. Vid hanteringen av kött råder därför stränga krav på hygienen – speciellt inom kylområden där råvaror bearbetas. Men det är just där de största riskerna finns, på grund av de låga temperaturerna och en hög luftfuktighet: Kondens, korrosion och försämrad hygien till följd av detta. Inte heller luktbelastningen som av naturen uppstår vid hög luftfuktighet får underskattas i ett företag där kött bearbetas. En industritork från Trotec har snabbt situationen under kontroll och erbjuder en pålitlig luftfuktreglering i detta känsliga produktionsområde.

Skyddskläder, desinfektion, att kylkedjan följs och ytterligare stränga hygienstandarder tillhör vardagen inom livsmedelsbearbetning av färskvara. Arbetsområden rengörs extremt noggrant och varorna behandlas med stor försiktighet. Men vad hjälper det om de klimatiska villkoren inte stämmer till hundra procent. Den största risken ligger i luften – nämligen luftfuktigheten. Om den inte är optimalt reglerad måste produktionen kämpa med många problem.

Kondens – ett allvarligt problem

För höga luftfuktighetsvärden får inte underskattas, särskilt inte på svala platser. I fryshus och i andra områden inom köttindustrin där kylkedjan måste följas, hotar kondensbildning. Om daggpunkten i luften är högre än på arbetsområdenas ytor, väggar och tak, bildas det snabbt kondensvatten. För luften kyls på de kalla ytorna och vattenångan kondenseras till vatten. Om dropparna nu faller på de oförpackade köttprodukterna kan det bildas bakterier. Även kartonger drar åt sig fukt, vilket kan leda till att hela lagerbestånd förstörs. På grund av den höga luftfuktigheten stiger även luktutvecklingen och det känns kallare än det egentligen är. Båda leder till en minskad produktivitet. Företagen måste hantera allt fler sjukskrivningar.

Optimalt skydd tack vare målinriktad fuktreglering.

Skapa ett behagligt arbetsklimat som håller hög kvalitet. Men: Omgivningen måste vara sval. Till och med i fryshus och arbetsområden där temperaturen hålls särskilt låg, har detta inte någon nämnvärd inverkan på luftfuktregleringen. Särskilt i fryshus kan den relativa luftfuktigheten med hjälp av temperaturen inte sänkas under 70 till 95 procent. Där kan endast kraftfulla luftavfuktare hjälpa till. De stationära industritorkarna i TTR-serien från Trotec är allrounder, speciellt vid låga temperaturer.

Användningen av luftavfuktare inom köttbearbetning – fördelarna:

 • ingen kondens
 • hygienriskerna begränsas
 • förhindrar bakteriebildning
 • snabb torkning av gränsytorna
 • behaglig kyla för personalen
 • mycket lägre luktbelastning
 • snabb torkning efter rengöring
 • ingen risk för att man halkar

 

De stationära torkningssystemen

För alla luftavfuktare i DH-serien gäller följande: De förfogar över ett slutet avfuktningssystem. Det innebär att ingen extra friskluft måste tillföras. De kan utan problem installeras i efterhand och anpassar sig efter omgivningsvillkoren. Framför allt imponerar det stora arbetsområdet från -15 till +70 grader Celsius och snabb ekonomisk avfuktning i samtliga arbetsområden. Hållbar, nästan helt underhållsfri och flexibelt inställbar – det står modellerna i TTR-avfuktningsserien för. De finns tillgängliga i olika utföranden: från TTR 800, det kompakta, kraftfulla torkningsaggregatet med en avfuktningseffekt på 86 kg/24 h och en luftmängd på 750 m³/h ända till TTR 8200 med en maximal avfuktningseffekt på 46,2 kg/h. Du väljer själv.

För användning i hygienkänsliga områden finns många modeller i båda serierna som tillval även tillgängliga i rostfritt stål!

Fler lösningar

Använd vår bästa praxis industriell tjänst

Nutzen Sie den Best-Practice-Industrieservice von Trotec

Eftersom varje industriföretag har sina egna karakteristiska processer, system och rum, kräver varje luftbehandlingslösning också en fallspecifik enhetskonfiguration. Sammanfattningsvis är det ofta svårt att beräkna de kombinerade effekterna av luftströmmar, luftfuktighetsförhållanden och temperaturfluktuationer på en rent teoretisk grund, till exempel i slussområden eller på transportbanor. Resultatet: Onödiga merkostnader på grund av överbelastade krav eller - ännu värre - i praktiken otillräckligt fungerande lösningar.

Du kan lita på våra experter

Erfarna luftkonditioneringsspecialister behövs för att exakt beräkna behoven inom industrin och utveckla skräddarsydda koncept för luftkonditionering. Lita på vårt team av experter och tjänsterna inom industritjänsterna: Vi analyserar den individuella behovssituationen tillsammans med dig på plats, bestämmer de specifika enhetskraven och utarbetar en skräddarsydd projektlösning ända fram till den exakta placeringen av enheterna.

Våra industrikonsulter informerar dig gärna personligen på tel. +49 2452 962-777 om vår bästa praxis inom industriservice. Eller så kan du helt enkelt skicka en förfrågan direkt till våra branschexperter med dina personliga krav. Vi svarar snabbt!

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …

Avfuktning inom köttindustrin

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Ytterligare tillämpningsexempel för luftavfuktning

 • Avfuktning vid fyllning och förpackning

  I den kemiska och farmaceutiska produktionen måste luftfuktigheten vid fyllning och förpackning styras precist. Om hygroskopiska produkter klumpar sig och hållbarheten förkortas skulle skadorna bli enorma. Med våra adsorptionstorkar kan dessa processer luftkonditioneras på ett optimalt sätt.

  Mer information
 • Avfuktning vid köttmognad

  Torrhängning av kött, så kallad Dry Aging, är en konst i sig. Köttälskare uppskattar det påkostade och tidskrävande förfarandet vid tillverkningen av det speciella nötköttet. Det är inte för inte som Dry Aged Beef gäller som världens bästa biff. För tillverkningen krävs inte bara att nötköttet är av bästa kvalitet. En optimal teknisk utrustning i rummet där köttet ska mogna, är minst lika viktig....

  Mer information
 • Luftavfuktning inom grisuppfödning

  För hög luftfuktighet och höga temperaturer är allt annat än behagliga klimatvillkor för grishållning. Oavsett om det handlar om grisuppfödning eller -gödning: Djuren behöver ett optimalt klimat för att vara friska och produktiva. Professionella luftavfuktare från Trotec sörjer för behagliga temperaturer och bättre luft, vilket avsevärt höjer grisarnas välbefinnande. Adsorptionstorkarna från...

  Mer information
 • Fuktreglering i ostfabriken

  Den säkerligen viktigaste processen inom osttillverkning är mogningen av unga ostar. Mjukost måste mogna i flera dagar och ibland även veckor. Halvmjuk ost och hårdost kan behöva flera månader eller till och med år för att mogna. Här spelar klimatet i mogningslagret en avgörande roll för ostens utveckling och säkringen av produktkvaliteten. Vanligen ligger temperaturen här mellan 7 och 15 grader...

  Mer information
 • Luftavfuktning inom konfektyrtillverkning

  Som en del av kvalitetssäkringen ingår luftavfuktare i varje konfektyr- och chokladfabrik: I hela produktionskedjan sörjer apparaterna för torr omgivningsluft. För att göra det kan alla produktionssteg och utrymmesstorlekar utrustas med system för luftavfuktning liksom motsvarande mätteknik. Branschtypiska problem förhindras på så sätt.

  Mer information
 • Frystunnlar och kyllager

  Livsmedelsindustrin konfronteras av en paradox: Att transformera vatten till is är å ena sidan syftet med frystunnlar och kyllager. Å andra sidan utgör isbildning ett stort problem. Genom is, rimfrost och dimma i den kylda infrastrukturen i produktionen kan det uppstå allt från kostnadsintensiva olyckor och störningar till produktionsstopp. Extra industritorkar förhindrar isbildning genom att...

  Mer information
 • Avfuktning i stormarknader

  I stormarknader finns olika avdelningar som kräver olika klimatvillkor. Här har vi exempelvis området med frukt och grönsaker, som måste kylas permanent för att hålla varorna färska så länge som möjligt. På avdelningen med färskt kött och vid kyl- och frysvarorna blir det ännu kallare. För en perfekt, effektiv klimatisering räcker det i regel inte enbart med ett standard-klimatsystem. Genom...

  Mer information