1. Produkter och tjänster
  2. Produkter ‑ HighPerformance
  3. Vattenskadesanering

Isoleringstorkar från Trotec för alla användningar

En optimal torkning av isoleringsskikt går in på djupet. Trotec erbjuder högpresterande kompressorer och modernt tillbehör.

Ett rörbrott, inträngande regnvatten eller släckvatten innebär inte bara ett kortvarigt problem för dig och ditt företag. Även om skadorna omedelbart åtgärdas, kan långtidsföljderna genom fukt bli katastrofala. Vatten och fukt samlas i isoleringsskiktet, i väggarna och under golvmassan. Om ingen eller endast en bristfällig torkning av isoleringsskiktet genomförs, uppstår mögel och byggsubstansen kan varaktigt skadas. Med en högpresterande isoleringstork från Trotec sätter du stopp för den skadliga fukten - snabbt och djupgående.

Med isoleringstorkar med högpresterande motorer erbjuder Trotec en effektiv och snabb metod för en optimal och varaktig torkning av isoleringsskikt. Allroundarna är mobila, högpresterande, anpassningsbara, mycket lätta och av bästa kvalitet.

Kombinera de robusta isoleringstorkarna från Trotec med annan intelligent teknik för en optimerad användning. Passande till isoleringstorkarna erbjuder Trotec modernt tillbehör - naturligtvis också av bästa Trotec-kvalitet. Du får en förbättrad och strömningsorienterad filterteknik med vattenavskiljaren WA 4i MultiQube. Frisätt de extra effektreserverna vid användningen av en isoleringstork från Trotec och utnyttja de effektiva HEPA-filterelementen. Med den robusta NR-ljuddämparen kommer dina kunder att komma ihåg torkningen av isoleringsskikten som professionell och tyst. Och: Profitera på styrenheten för torkning DA 4 Qube vid varje kompressoranvändning - för maximal effektivitet vid torkning av isoleringsskikt med undertryck.