Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Användningar
 2. Luftkonditionering
 3. Processer luftkonditionerar elektronikbranschen

Processklimatisering inom elektronik- och halvledarproduktion

Punktuell luftavfuktning för varje bearbetningssteg

Många bearbetningsprocesser inom produktionen av elektronikkomponenter och halvledare kräver en extremt torr luft – delvis med daggpunkter långt under 0 °C. Dessa låga daggpunkter kan man lätt nå med kraftfulla adsorptionstorkar, även punktuellt inom en maskin.

Många elektroniska och elektromekaniska komponenter reagerar mycket känsligt på fukt. Vid för hög luftfuktighet kan det i elektronik- och halvledarproduktionen uppstå problem som korrosion på ledningspunkterna och kondens på microchipets yta. Dessutom är en del kemiska ämnen mycket störningskänsliga: Det gör att hög luftfuktighet kan leda till att fotolacker fastnar dåligt, som i sin tur leder till driftstörningar i halvledarkomponenterna. Många av dessa processer måste avfuktas målinriktat och lokalt, oberoende av inomhusluften. Med adsorptionstorkar i TTR-serien kan punktuell avfuktning realiseras – bland annat genom målinriktad tillförsel av torr luft via slangar.

Realisera processklimatisering med adsorptionstorkar på ett ekonomiskt sätt

De stationära och mobila adsorptionstorkarna i TTR-serien sörjer genom en av de tre varianterna av TTR-funktionsprincipen för en hög avfuktningseffekt, samtidigt som energiförbrukningen är låg. För den punktuella processklimatiseringen inom elektronik- och halvledarindustrin lämpar sig de mobila adsorptionstorkarna TTR 400 D och TTR 500 D särskilt bra. Dessutom är det med våra monteringstält möjligt att i kombination med luftavfuktare realisera slutna klimatzoner. För processklimatisering i större utrymmen eller produktionslinjer, där låga daggpunkter måste nås, rekommenderar vi de stationära adsorptionstorkarna med modellnummer TTR 800 till 13500.     

TTR 400 D och TTR 500 D når extremt låga daggpunkter

De båda innovativa adsorptionstorkarna med märkningen "D" för Duoventic-luftmängdsreglering, TTR 400 D och TTR 500 D, uppnår största möjliga flexibilitet vid inställning av den torrluftsmängd som krävs. Till skillnad från konventionell genomströmningsdrift kan man med dessa båda mobila adsorptionstorkar uppnå upp till 30 °C lägre daggpunktstemperaturer jämfört med den insugna processluften. På så sätt kan man uppnå daggpunkter långt under 0 °C och därmed djupare torkningstillstånd liksom en betydligt energieffektivare drift! Låga daggpunkter i minusområdet är exempelvis nödvändigt vid mellanlagring av elektroniska komponenter i torkskåp innan de tillförs ytterligare produktionsprocesser. Ett annat exempel då extremt låga daggpunkter långt under -40 °C måste uppnås är QS-provbänkar vid produktion av högeffekthalvledare (IGBT). De får trots den höga minustemperaturen inte bli isiga, vilket endast kan uppnås genom extrem luftavfuktning.

Rådgivning och mobila testapparater: Dra fördel av vår industriservice

Trotec Group levererar inte bara apparaterna till dig som elektronik- och halvledartillverkare, utan även tekniskt och ekonomiskt optimala lösningar. Vår industriservice kan beroende på ordern storlek gälla utformning av hela processklimatiseringen eller delar av den. Dessutom ställer vi mobila enheter till förfogande som kan användas för att i förväg testa den planerade processklimatiseringen. På så sätt kan du vara säker på att lösningen som planerats fungerar.

Fler lösningar för elektronik- och halvledarindustrin

Tillfälligt behov? Uthyrningsutrustning för alla behov

TKL – Trotec Rental Division

För att säkra lönsamheten när det handlar om expressersättning för maskiner som inte fungerar eller för att utöka kapaciteten vid tillfälliga behovstoppar, står TKL, Trotec Rental Division och Europas ledande uthyrningspartner med över 10 000 apparater för uthyrning och snabb 24-timmars leveransservice till förfogande. Hyr exempelvis:

 • Avfuktningsaggregat som adsorptionstorkar eller industritorkar
 • Värmeaggregat som elvärmare och oljevärmeaggregat
 • Luftkonditioneringar, luftfuktare, luftrengörare och luktneutraliserare
 • Fläktar, även med explosionsskydd, eller vindmaskiner
 • Värmekameror

I vår TKL-uthyrningsportal finns uthyrningsapparater i alla prestandaklasser till ett förmånligt pris!

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …