Luftfuktare Trotec B-E-serie
Trotec Luftfuktare B 25 E
Luftfuktare Trotec AW-S-serie
Home Comfort

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Produkter och tjänster
 2. Maskiner - HomeComfort
 3. Fuktning

Luftfuktare för ett sunt rumsklimat

För att skapa en sund rumsluft att andas

När det kliar i halsen, ögonen är irriterade och slemhinnorna är retade, beror det ofta på ett för torrt rumsklimat. Här hjälper luftfuktare. Vårt sortiment omfattar många modeller.

Vi talar om för dig vilka köpkriterier som är avgörande och vilka utföranden som finns. Dessutom ger vi dig en överblick över luftfuktarnas olika funktioner och användningsområden. Det underlättar för dig att välja exakt den luftfuktare som passar dina krav och anspråk.

Luftfuktare:
Den rätta luftfuktigheten är viktig för din hälsa

En optimerad luftfuktighet (40 - 60 %) minskar belastningen med skadliga ämnen i omgivningen

I idealfall bör luftfuktigheten i rummet ligga mellan 40 och 60 procent. Luftfuktigheten i ett rum är alltid beroende av rummets beskaffenhet, byggnation, vädret och årstiden. Särskilt under vintermånaderna sjunker luftfuktigheten i rummet ofta med 20, 30 procent och mer. Här gäller: I rum som värms upp avtar luftfuktigheten påtagligt. Därför är det mycket viktigt att rumsluften tillförs fuktighet.

Det gör en luftfuktare. Den torra rumsluften orsakar ofta problem för hälsan. Förutom de kända besvären i luftvägarna och ögonen orsakar en för torr rumsluft ofta att man känner sig slö, trött och koncentrationen försämras. Huden blir torr och hudsjukdomar och allergier kan försämras. Med rätt doserad luftfuktning undviks varaktigt ett sådant scenario. Du kommer att märka skillnaden direkt: Du kan andas fritt igen. Irriterade slemhinnor och ögon pga. den torra luften blir bättre. Du kan koncentrera dig bättre på dina sysslor både på arbetsplatsen och hemma. Med en luftfuktare optimerar du praktiskt taget hela ditt välbefinnande och skapar en perfekt luftfuktighet i rummen.

Vad är en luftfuktare?

Luftfuktare

En luftfuktare är en teknisk apparat med en klart definierad uppgift: Den ökar vid behov luftfuktigheten i rum med en för torr rumsluft. Därmed förbättras hela rumsklimatet.

Här skiljer man mellan apparater med integrerad vattentank och modeller med fast anslutning till den befintliga vattenledningen. För privat bruk används i huvudsak kompakta luftfuktare. Här kan du välja mellan olika utföranden i olika prisklasser.

Som orienteringshjälp har vi sammanfattat de optimala temperaturerna
och den passande, optimala luftfuktigheten i form av en lista:

Bostads- och arbetsområde:

20 till 23°C temperatur

40 till 60 procent luftfuktighet

Sovrum:

17 till 20°C temperatur 40 till 60 procent luftfuktighet

Barnrum:

20 till 23°C temperatur 40 till 60 procent luftfuktighet

Kök:

18 till 20°C temperatur 50 till 60 procent luftfuktighet

Badrum:

20 till 23°C temperatur 50 till 70 procent luftfuktighet

Hallen:

15 till 18°C temperatur 40 till 60 procent luftfuktighet

Källaren:

10 till 15°C temperatur 50 till 65 procent luftfuktighet

Luftfuktare är inte bara positiva för människors hälsa och välbefinnande. De olika modellerna kan även förhindra skador på plantor eller på inredningen.

Bostads- och arbetsområde: 20 till 23°C temperatur - 40 till 60 procent luftfuktighet
Sovrum: 17 till 20°C temperatur, 40 till 60 procent luftfuktighet
Barnrum: 20 till 23°C temperatur, 40 till 60 procent luftfuktighet
Kök: 18 till 20°C temperatur, 50 till 60 procent luftfuktighet
Badrum: 20 till 23°C temperatur, 50 till 70 procent luftfuktighet
Källare: 10 till 15°C temperatur, 50 till 65 procent luftfuktighet

Dessa kriterier är avgörande när du väljer en passande luftfuktare

Men luftfuktare kan skilja sig mycket. De enskilda modellerna skiljer sig ibland mycket vad priset beträffar, har olika kvalitetsnivåer och erbjuder varierande utrustningsdetaljer. Vilka aspekter är viktiga för dig? Vilka funktioner behöver du och vilka utrustningsdetaljer kan du vara utan? Vi lyser upp mörkret Nedan hittar du alla faktorer som bör beaktas när du väljer en modell.

Rumsstorlek: Förhållandet måste passa. Om luftfuktaren är för svag för ett rum, fuktas inte luften tillräckligt. Om den däremot är för kraftfull, ökar risken för mögelbildning. En mer effektstark luftfuktare är bara fördelaktig när ett rum ska fuktas snabbt och apparaten sedan stängs av igen.

Filtrering: Filtret är en viktig faktor, eftersom det filtrerar kalk och bakterier ur vattnet. På så sätt kan de inte längre avges till luften; luftfuktningen blir hygienisk. Filter av hög kvalitet garanterar över 97 procent mindre bakterieutsläpp.

Styrning: En digital styrning är fördelaktig. På kvalitativt högvärdiga apparater garanterar den en punktexakt aktivering av respektive luftfuktare så snart det inställda börvärdet för fukten underskrids. Försäkra dig om att styrenheten har en hög mätprecision. Vi rekommenderar en digital, kapacitiv precisionsmätteknik. Praktiskt är även ett automatikläge. Luftfuktaren sätts då på vid behov resp. stängs av och garanterar alltid en konstant luftfuktighetsnivå. Även en för hög fuktsättning utesluts därmed.

Ljudstyrka: En luftfuktare arbetar aldrig helt utan ljud. Men de flesta apparater är ändå inte störande. Du kan orientera dig enligt följande: Ljudnivån på en luftfuktare bör ligga mellan 25 och max. 40 dB(A). Som jämförelse: Ljudstyrkan i rummet ligger vid cirka 50 dB(A).

Jonisering: Vill du andas fritt? Känna fräschheten? Inga problem. Med en integrerad jonisator anrikar du luften med negativt laddade joner. Denna jonisering ger dig känslan av att andas frisk havs- eller bergsluft. Det ökar välbefinnandet.

Integrerade funktioner: Om du vill öka komforten bör du bestämma dig för en luftfuktare med extrafunktioner. Urvalet är stort. Du kan välja modeller med doftdiffusor innehållande eteriska oljor eller med en speciell LED-färgväxlingsteknik. Komforten ökas visserligen med sådana funktioner men de har ingen betydelse för luftfuktarens primära funktion och är därför inte nödvändiga.

Kondensbildning: När luftfuktigheten i för torra rum ökas, kan kondens bildas. Om du bestämmer dig för en luftfuktare av hög kvalitet med en effektiv fuktreglering, kan du anpassa luftfuktigheten perfekt till rådande förhållanden. Därmed får du en luftfuktning helt utan kondensbildning.

Kalkavlagring: Just luftfuktare i kategorin förångare tendererar till förkalkning pga. temperaturinverkan. Men vissa kvalitativt högvärdiga modeller är utrustade med detaljer som förhindrar en förkalkning. Här används exempelvis kalkomvandlingspatroner. Dessa förändrar kalkens hela molekylärstruktur. Kalken kan då inte längre avlagras på luftfuktaren.

För ett sunt behaglighetsklimat är den optimala luftfuktigheten en viktig faktor
För hög eller för låg luftfuktighet i rummet gynnar sjukdomar och allergier

Olika typer av luftfuktare

Du väljer själv: Det finns flera varianter som ibland skiljer sig tydligt från varandra.

Avdunstningsluftfuktare:

Apparater av denna typ arbetar med filtermattor eller ibland med roterande lameller som fördelar vattnet på ytan. Alternativt kan du även låta en luftström blåsa över den. Avdunstare arbetar principiellt passivt. Men det bildas aldrig några aerosoler; därför uppstår aldrig någon kontamination genom bakterier i luften. Översikt över de viktigaste egenskaperna:

 • Låg energiförbrukning.
 • Det finns ett stort antal olika modeller.
 • Ingen överfuktning eller kondensbildning; rumsfuktigheten regleras på naturlig väg.
 • Om det inte finns någon integrerad UVC-desinficering, måste du hälla i desinficeringsmedel i vattnet.

Ultraljudsluftfuktare:

Moderna luftfuktare av denna typ använder sig av ultraljud för att nebulisera vattnet till små droppar. De viktigaste detaljerna är:

 • Låg energiförbrukning.
 • Ultraljudsgeneratorer arbetar jämförelsevis tyst.
 • Modellernas design är mycket tilltalande.
 • Förrådsbehållare bör regelbundet rengöras.

Lufttvättare:

En lufttvättare arbetar med en fläkt som suger in luften från omgivningen. Därefter transporterar den luften vidare via en integrerad skivrulle som långsamt roterar. Denna rulle befinner sig till hälften i respektive vattentråg. Eftersom avståndet mellan de enskilda skivorna är mycket litet, fastnar vattnet då praktiskt taget som ett tunt vattenskikt. När luften nu glider längs skivrullen, binds en del av föroreningarna som samlats i luften av vattenskiktet och rengörs resp. tvättas sedan i vattentråget. Först därefter transporteras luften ut igen.

Ultraljudsluftfuktare i Trotecs B-E-serie:

Om du vill satsa på hög kvalitet, många funktioner och individualitet, är Trotecs B-E-serie den bästa lösningen. Det finns tre olika modellvarianter som erbjuder olika nebuliseringseffekter. Bandbredden räcker från 4,8 till 7,2 liter per dag. Ultraljudsluftfuktare är – allt efter modell – optimala för rum med en storlek på upp till 20 eller även 30 m². Alla tre modeller i serien utmärker sig genom en modern design som kan kombineras med varje interiör. Du kan dessutom välja mellan olika lägen. En uttagbar doftdiffusor, ett integrerat baby-läge, en modern pekpanel eller exempelvis en fritt programmerbar timerfunktion – ultraljudsluftfuktarna i Trotecs B-E-serie uppfyller alla önskemål.

Avdunstningsluftfuktare B-serie:

Modellerna i denna serie erbjuder många funktioner för ett angenämt rumsklimat och friska andetag. Med det perfekta förhållandet mellan pris och kvalitet, den trendiga designen och de många funktionerna garanterar de olika varianterna praktiskt taget ett värdeskydd för hälsan och interiören genom en optimerad fukthalt. Alla modeller i denna serie är hygrostatstyrda. Kapaciteten räcker – allt efter modell – från 0,6 liter till 60 liter i timmen. Luftfuktarna kan delvis användas i rum upp till 420 m². Flexibilitet är trollformeln. Förutom många individuella funktioner är modellen B 500 utrustad med en speciell trådlös styrning. Mer komfort är nästan inte möjlig.

Lufttvättare i AW-S-serien:

Lufttvättare i denna serie kombinerar fuktning av rumsluften och luftrengöring i en enda apparat. De har dessutom en sensorstyrning som garanterar en energibesparande, automatisk drift. Båda modellerna i denna serie fuktar luften optimalt och avlägsnar tillförlitligt pollen, djurhår och husdamm. Lufttvättaren AW 10 S innehåller inga filtermattor som annars är typiska för lufttvättare. Därmed är den speciellt lättskött. Tre olika driftlägen kan väljas. AW 20 S har rent av nio driftlägen. Hela luftfuktningen och luftrengöringen aktiveras här via en intelligent sensor. Dessutom är lufttvättaren utrustad med en aktiverbar HEPA-filter funktion, som garanterar en perfekt och effektiv luftrengöring. 

Luftfuktare Trotec B-E-serie
Luftfuktare Trotec B-serie
Luftfuktare Trotec AW-S-serie
SecoSan

Rent vatten: Våra tips

 • Luftfuktare med integrerad UV-lampa avmineraliserar och desinficerar vattnet. Alternativt kan du tillsätta en Secosan-sticka i ultraljudsluftfuktarens vattenbehållare. En sådan sticka erbjuder långvarigt skydd mot bakterietillväxt.
 • Samma effekt uppnås även när du fyller vattenbehållaren med kokt vatten eller sterilt, avmineraliserat kranvatten.
 • Just i ultraljudsluftfuktare är användningen av faktiskt destillerat vatten optimal. Detta vatten innehåller inga organiska ämnen, mikroorganismer, salter och andra föroreningar. Därför bidrar ett sådant vatten positivt till de hygieniska förhållandena.
 • Men destillerat vatten finns nästan inte att köpa längre. I stället erbjuds genom jonisering avmineraliserat vatten. Men var försiktig: Här handlar det för det mesta inte om bakteriefritt vatten. Endast om vattnet är lämpligt för medicinska syften, handlar det verkligen om bakteriefritt vatten.
 • Därför är det bättre att dagligen koka kranvatten. Det sparar pengar och är en bra lösning ur hygienisk synpunkt. För det första dödas bakterier och mikroorganismer till största delen. För det andra reduceras även vattnets hårdhetsgrad och kalkavlagringar förhindras.