Luftfuktning i instrumentlager

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Användningar
  2. Befuktning
  3. Luftfuktning i instrumentlager

Anspråksfulla klanger: Luftfuktning i instrumentlager

För att högvärdiga musikinstrument ska bibehålla sin klang behöver de en tillräckligt hög luftfuktighet. Trotec erbjuder passande fuktare för att skydda instrumenten.

Högvärdigt trä, filt, fina lim och lacker: Musikinstrument tillverkas i regel av känsliga material, vilket ger dem den speciella klangen och resonansen. En sak får alltså inte glömmas vid lagringen av värdefulla instrument: optimalt skydd och skötsel. Det gäller främst för musikinstrument som helt eller delvis är tillverkade i trä. Trämaterial arbetar permanent och reagerar känsligt på klimatvariationer. Ett instrumentlager bör vara koncipierat så att instrumenten hundraprocentigt och permanent mår bra. Till detta hör en adekvat luftfuktning som skyddar träet mot uttorkning och deformering. Trotec erbjuder en rad avdunstningsluftfuktare, som lämpar sig optimalt för användningen i instrumentlager.

Instrument reagerar mycket känsligt på klimatvariationer, speciellt på för stark torka. Just musikinstrument som helt eller delvis är tillverkade i trä, tar snabbt skada om de lagras vid låg luftfuktighet. Det gäller för alla slags instrument: stråkinstrument och gitarrer, klarinetter, oboer och akustiska instrument, piano och flyglar. En gitarr har exempelvis tvärlimningar med vilken balkarna limmas ihop med instrumentets framstycke och bakstycke. Det ger klangkroppen stabilitet och fördelar klangen på så sätt över hela kroppen. När fukt extraheras från det exklusiva träet pga. för torr luft, deformeras instrumentet inom mycket kort tid. Klangen lider och kostsamma skador kan uppstå genom spänningssprickor och deformationer.

Det optimala skyddet

Av denna anledning är en optimal klimatisering av lagerutrymmet ett absolut måste – det gäller att sköta musikinstrumenten och att bibehålla deras värde Framför allt på vintern, när rummen uppvärms, lider instrumenten av fuktighetsförlusten. Man bör därför vara ytterst försiktig och se till att lagret utrustas med en tillförlitlig klimatiseringsteknik. Endast genom användning av högvärdiga luftfuktare är det möjligt att skapa en konstant luftfuktighet på 55 procent – ett klimat som instrumenten trivs bäst i och som bidrar till att bibehålla instrumentens kvalitet och värde. De mobila avdunstnings-luftfuktarna från Trotec skyddar lagrade musikinstrument optimalt – med ett tryck på knappen! De sörjer för en automatisk, optimal reglering av luftfuktigheten i rum med en storlek på upp till 420 kvadratmeter. De mobila avdunstnings-luftfuktarna kan utan problem ställas upp i alla rum, där de krävs. Rumsluften sugs in av den hygrostatstyrda skivluftfuktaren och leds över en fuktningstrumma, som är försedd med en avdunstningsfiberduk, och roterar genom ett vattenbad. Genom den permanenta rotationen anrikas luften med fukt och blåses ut igen. Det hela fungerar utan kondensbildning. Det talar alltså för en användning i närheten av sensibla musikinstrument, som givetvis inte heller får utsättas för direkt fukt.

Ett plus: Under fuktningen rengörs samtidigt rumsluften. Damm, pollen och andra svävande partiklar sugs in med luften och binds.

En passande modell för varje behov

Optimal och konstant luftfuktighet i rummet och samtidigt ren luft: Det garanterar alla avdunstnings-luftfuktare från Trotec. Trotec har passande modeller för alla rumsstorlekar och även för speciella klimatiska krav. För användningen i mindre instrumentlager rekommenderas luftfuktaren B 25 E. Den elektroniskt reglerade fuktaren med en avdunstningseffekt på 350 ml per timme försörjer rum med en storlek på upp till 24 m² med den fuktighet som behövs. Den aktuella, relativa luftfuktigheten mäts och visas permanent via en elektronisk sensor. Effektstark och absolut tillförlitlig presenterar sig luftfuktaren B 400 och är därför den idealiska partnern när det gäller luftfuktning i större lager för musikinstrument. Förutom med fuktningseffekten på 800 kubikmetern per timme, övertygar den även med en optimal luftcirkulation, som säkerställs via en integrerad väggavståndshållare. Fläkten med två nivåer, avstängningsautomatiken och många andra egenskaper gör apparaten till en äkta proffs inom området luftfuktning.

Luftfuktare i lager för musikinstrument

  • skyddar de känsliga instrumenten mot uttorkning och spänningssprickor.
  • bevarar värdet och klangen.
  • binder dessutom damm och andra svävande partiklar.
  • är flexibelt användbara.
  • garanterar en konstant och tillförlitlig luftfuktning.

Luftfuktning och -tvätt i små rum

För mindre rum, där bara en del av musikinstrumenten lagras, rekommenderas även de kompakta och formsköna lufttvättarna i AW-S-serien från Trotec. Här förenas tilltalande design och optimala luftrengöringsresultat. Både AW 10 S och AW 20 S suger in rumsluften och leder den förbi roterande fuktningsskivor där den anrikas med fuktighet. Även här sugs smutspartiklar som damm och pollen in och fastnar vid fuktningsskivan.