Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

  1. Användningar
  2. Fuktreglering
  3. Fuktreglering vid lagring av träbåtar

Fuktreglering vid lagring av träbåtar

Den optimala luftfuktigheten för lagringen av träbåtar ligger mellan 60 - 65 %

Trä arbetar – och det är inte alltid en fördel för båten!

När rumsluften är för torr finns risk för att båtens känsliga träplankor torkar ut. Resultatet blir sprickor, deformationer och en försprödning av båtskrovet.

Trä är ett organiskt material som arbetar vid växlande temperatur- och luftfuktighetsförhållanden. Därför är det viktigt att luftfuktigheten i vinterkvarteret är så konstant som möjligt. Trotec levererar apparaterna som krävs för en effektiv fuktning och avfuktning av vinterkvarter, förvaringslager och hallar.

Klassiska träbåtar är ofta riktiga dyrbarheter. Därför är det så viktigt att förhållandena är perfekta under lagringstiden från senhösten till våren. Det gäller särskilt för rumsklimatet där båten övervintrar. Här spelar speciellt luftfuktigheten en avgörande roll.

Beroende av de klimatiska förhållandena på lagringsplatsen kan det alltså vara meningsfullt att använda en luftfuktare eller luftavfuktare för att reglera fukthalten. Trotec erbjuder ett brett produktsortiment av mobila luftfuktare samt stationära kondensationsluftavfuktare för torrhållning av rum nästan oavsett storlek.

Intressanta fakta: Utomhus, i en varvshall eller i garaget vid huset − en konstant luftfuktighetskorridor på 60 − 65 % är optimal för att bevara båtens värde och är perfekt för vinterlagringen.

Luftfuktare: Perfekt klimat för träbåten

Är rumsluften i vinterlagret för torr, är de mobila luftfuktarna från Trotec en värdefull hjälp. De effektstarka och lätthanterliga apparaterna levererar tillförlitligt önskad luftfuktighet. Därmed förhindras under lagringen bekvämt och effektivt den skadliga inverkan av för torr luft på träbåten. Trotec har passande avdunstningsluftfuktare i sortimentet för alla rumsstorlekar och alla klimatiska förhållanden. Med en fuktningseffekt på 60 liter per dag garanterar exempelvis den effektstarka luftfuktaren B 500 att luftfuktigheten i ett båtlager för yrkesmässig användning, alltid hålls på en perfekt nivå. Den innovativa mätningen med radiostyrd sensor säkerställer en säker mätning och styrning av luftfuktigheten. För små hallar och privat övervintring rekommenderas den hygrostatstyrda luftfuktaren B 400 med en kraftig fuktningseffekt på upp till 60 liter per dag.

Luftavfuktare: Om det är för vått inomhus

Allt efter lagringsplats kan det hända att luftfuktigheten blir för hög. För fuktig luft riskerar dock att skada hela båten, exempelvis genom mögelbildning, som får en negativ verkan på båtarnas ibland värdefulla interiör. Med de stationära kondensationsluftavfuktarna i DH-serien för stora lagerhallar och den mobila TTK-S-serien för mindre vinterkvarter, erbjuder Trotec även ett brett sortiment av luftavfuktare för en tillförlitlig avfuktning av alla lager och utrymmen oavsett storlek.

Om träbåten övervintras i en ouppvärmd lagerhall, är den robusta kondenstorken DH 60 en utmärkt lösning som skydd mot fukt. Med en daglig avfuktningseffekt på 90 liter arbetar det här kraftpaketet tillförlitligt även vid låga temperaturer ned till 0° C. I små vinterkvarter med upp till 90 m² garanterar den mobila kondensationsluftavfuktaren TTK 105 S en hygrostatstyrd avfuktning i permanentdrift.

Hygrometer: Mätning av luftfuktigheten i en handvändning

Trotec har ett stort urval hygrometrar och datalogger i programmet. Med hjälp av dessa luftfuktighetsmätare går det att bestämma luftfuktigheten permanent och framför allt exakt - från en enkel mätning av luftfuktigheten och temperaturen med termohygrometern BZ05 till långtidsmätningar och lagring av klimatdata i en klimatdatalogger med många utvärderingsmöjligheter.

Fuktreglering vid lagring av träbåtar

Användningsexempel för fuktreglering