Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

BZ30 CO₂-luftkvalitetsdatalogger
 1. Produkter och tjänster
 2. Mätdon
 3. Klimat
 4. Klimatdatalogger
 5. BZ30 CO2-luftkvalitetsdatalogger

BZ30 CO2-luftkvalitetsdatalogger

För autonom långtidsdokumentation av luften inomhus

Autonom långtidsprotokollföring av koldioxidkoncentration, rumstemperatur och luftfuktighet

Denna CO2-luftkvalitetslogger är en ideal kombimätare för arkitekter, fackmän och varje klimat-, ventilations- och värmeanläggningsbyggare.

BZ30 har alla funktioner och egenskaper som BZ25 och förfogar dessutom över ett stort dataminne för 50 000 mätvärden för långtidsmätning av koldioxidkoncentrationer, lufttemperatur- och luftfuktighetsvärden i fritt definierbara mätintervaller från 1 sekund till 12 timmar.

Uppmätta data kan enkelt överföras till en ansluten dator via en snabb USB-förbindelse och utvärderas och protokollföras där med analysprogrammet som ingår i leveransen.

Tack vare det integrerade Li-Ion-batteriet kan BZ30 förutom stationär uppställning på bord även användas mobilt.

Även husförvaltningar eller hyresvärdar kan samtidigt mäta fukt- och temperaturvärden plus CO2-koncentrationer och kan därför övervaka ventilationen på ett optimalt sätt.

Automatisk baslinjekalibrering

Det förväntade värdet för CO2 i frisk luft är ca 400 ppm (0,04 %vol). Enheten antar detta som det lägsta gränsvärdet (baslinjen). En särskild algoritm övervakar nu permanent den lägsta detekterade CO2-avläsningen från sensorn under ett förkonfigurerat tidsintervall i flera dagar och korrigerar långsamt alla långsiktiga avvikelser som upptäcks jämfört med det förväntade värdet för frisk luft på 400 ppm (eller 0,04%vol) CO2. I normal användning inhomhus sjunker koldioxidhalten i något skede till en nivå som ligger nära utomhusluften. Genom att registrera värdena under en period av åtta dagar och sedan jämföra det lägsta värdet med 400 ppm-punkten känner mätanordningen av om den behöver justera nollpunkten eller inte. Detta sker helt automatiskt. Algoritmen utnyttjar alltså det faktum att CO2-halten i byggnader/rum regelbundet stabiliseras på en lägsta nivå under en viss tidsperiod när de inte är bebodda. I rum som är permanent bebodda eller där CO2-koncentrationen ständigt ökar (t.ex. växthus) fungerar inte denna princip för automatisk balansering.

BZ30 – Specialfunktioner

Datalogger för CO2-luftkvalitet BZ30
Mått
Datalogger för CO2-luftkvalitet BZ30
Sidovy
Datalogger för CO2-luftkvalitet BZ30
Strömförsörjning: internt (batteri) 1 x 3,7 V Li-Ion-batteri eller 230 V nätadapter
Datalogger för CO2-luftkvalitet BZ30
USB-gränssnitt för mätdataöverföring

Exakt och långtidsstabil NDIR-mätning av koldioxidkoncentrationer i rumsluften

Datalogger för CO2-luftkvalitet BZ30
Samtidig visning av CO2-värden, rumstemperatur, luftfuktighet, datum och tid
Datalogger för CO2-luftkvalitet BZ30
Minimum- und maximumvärdesfunktion för CO2, Lufttemperatur och luftfuktighet
Datalogger för CO2-luftkvalitet BZ30
Koldioxidalarmfunktion med varningssignal för fritt definierbara gränsvärden
Datalogger för CO2-luftkvalitet BZ30
För uppställning på bord eller montering på väggen

Alla Klimatdatalogger i direkt jämförelse

För att du ska kunna hitta den passande Klimatdatalogger, har du här möjlighet att översiktligt jämföra alla Klimatdatalogger från Trotec med varandra.

Modeller som du inte vill ha med i jämförelsen, klickar du bara bort.

Teknisk information i jämförelse

Praktiska fördelar:

 • Exakt och långtidsstabil NDIR-mätning av koldioxidkoncentrationer i rumsluften
 • Samtidig visning av CO2-värden, rumstemperatur, luftfuktighet, datum och tid
 • Minimum- und maximumvärdesfunktion för CO2, Lufttemperatur och luftfuktighet
 • Koldioxidalarmfunktion med varningssignal för fritt definierbara gränsvärden
 • Extra symbolisk CO2-indikator
 • Stor display med bakgrundsbelysning och lättläst mätvärdesvisning
 • Autonom långtidsprotokollföring av koldioxidkoncentration, rumstemperatur och luftfuktighet
 • Minne för ca 50000 mätvärden
 • Fritt definierbart minnesintervall från 1 sekund till 12 timmar
 • USB-gränssnitt för mätdataöverföring
 • För uppställning på bord eller montering på väggen
 • PC-analysprogram

Certifierad säkerhet – kalibrering av mätare enligt ISO-standard

Som en av de ledande komplettleverantörerna för byggnadsdiagnostisk och miljöteknisk mätutrustning erbjuder Trotec möjligheten att låta kalibrera, sköta och reparera alla mätare av ett enda företag. Med en kalibrerad mätare undviker du inexakta mätresultat och kan skydda dig tillförlitligt mot eventuella regresskrav. Gardera dig och utnyttja vår kalibreringsservice för dina mätare från Trotec: I det företagsegna laboratoriet kalibrerar vi enligt ISO-standard till fast definierade mätområden och mätpunkter. Alternativt kan kalibreringspunkterna inom det angivna kalibreringsområdet även individuellt definieras.


 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Köpa

CO2-Luftkvalitetsdatalogger BZ30 visa i Trotecs nätbutik

CO2-Luftkvalitetsdatalogger BZ30

Du sparar: 700,00 Kr

1.899,95 Kr 1.199,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Teknisk information

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.205.015
Lufttemperatur [°C]
  Mätprincip | Lufttemperatur NTC
  Mätområde min. | Lufttemperatur [°C] -5
  Mätområde max. | Lufttemperatur [°C] 50
  Visningsupplösning [°C] 0,1
  Precision ± | Lufttemperatur [°C] 1
Lufttemperatur [°F]
  Mätområde min. | Lufttemperatur [°F] 23
  Mätområde max. | Lufttemperatur [°F] 122
  Visningsupplösning [°F] 0,1
  Precision ± | Lufttemperatur [°F] 1,8
Relativ luftfuktighet
  Mätområde min. [% r.F.] 0,1
  Mätområde max. [% r.F.] 99,9
  Visningsupplösning [% r.F.] 0,1
  Precision [% r.F.] 5
CO²-koncentration
  Mätprincip NDIR
  Mätområde min. | Koldioxid [ppm] 0
  Mätområde max. | Koldioxid [ppm] 9 999
  Precision | Koldioxid [ppm] 75
  Precision | Koldioxid [%] 5
  Precision ±75 ppm / ±5 %
  Visningsupplösning [ppm] 1
Display
  LCD
Minneshantering
  Avkänningsintervall > 1 s
  Minnesintervall > 1 s
  Dataminne 50 000 Mätvärden
Gränssnitt
  USB
Apparatstyrning
  Tryckknappar
Husutförande
  Plast
Energiförsörjning
  Intern (batteri) 1 x 3,7 V li-jon batteri eller 230 V-nätdel
  Anslutningskontakt Eurostecker EN50075
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 90
  Bredd (utan förpackning) [mm] 110
  Höjd (utan förpackning) [mm] 98
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 0,245
Standardleveransomfattning
Standardleveransomfattning
  Mätinstrument
  Batteri(er)
  Nätaggregat
  USB-förbindelsekabel
  PC-programvara (för nedladdning)
  Bruksanvisning
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Intern sensorik
  Relativ luftfuktighet [%]
  CO2 -koncentration [ppm]
  Lufttemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
Funktioner och utrustning
  Minimalvärdesvisning
  Maximalvärdesvisning
  Mätvärdeshållfunktion
  Automatic Baseline Calibration
  Omkopplingsfunktion °C/°F
  Display med bakgrundsbelysning
  CO2- Larmfuktion akustisk
  CO2-sensor
  Välbefinnandeindikator
  Datum
  Tid

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Tillbehör

Hämtar...

Alternativprodukter

Hämtar...

Downloads

Hämtar...