BZ30 CO₂-luftkvalitetsdatalogger

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Produkter och tjänster
 2. Mätdon
 3. Klimat
 4. Klimatdatalogger
 5. BZ30 CO2-luftkvalitetsdatalogger

BZ30 CO2-luftkvalitetsdatalogger

För autonom långtidsdokumentation av luften inomhus

Denna CO2-luftkvalitetslogger är en ideal kombimätare för arkitekter, fackmän och varje klimat-, ventilations- och värmeanläggningsbyggare.

BZ30 har alla funktioner och egenskaper som BZ25 och förfogar dessutom över ett stort dataminne för 50 000 mätvärden för långtidsmätning av koldioxidkoncentrationer, lufttemperatur- och luftfuktighetsvärden i fritt definierbara mätintervaller från 1 sekund till 12 timmar.

Uppmätta data kan enkelt överföras till en ansluten dator via en snabb USB-förbindelse och utvärderas och protokollföras där med analysprogrammet som ingår i leveransen.

Tack vare det integrerade Li-Ion-batteriet kan BZ30 förutom stationär uppställning på bord även användas mobilt.

Även husförvaltningar eller hyresvärdar kan samtidigt mäta fukt- och temperaturvärden plus CO2-koncentrationer och kan därför övervaka ventilationen på ett optimalt sätt.

Automatisk baslinjekalibrering

Det förväntade värdet för CO2 i frisk luft är ca 400 ppm (0,04 %vol). Enheten antar detta som det lägsta gränsvärdet (baslinjen). En särskild algoritm övervakar nu permanent den lägsta detekterade CO2-avläsningen från sensorn under ett förkonfigurerat tidsintervall i flera dagar och korrigerar långsamt alla långsiktiga avvikelser som upptäcks jämfört med det förväntade värdet för frisk luft på 400 ppm (eller 0,04%vol) CO2. I normal användning inhomhus sjunker koldioxidhalten i något skede till en nivå som ligger nära utomhusluften. Genom att registrera värdena under en period av åtta dagar och sedan jämföra det lägsta värdet med 400 ppm-punkten känner mätanordningen av om den behöver justera nollpunkten eller inte. Detta sker helt automatiskt. Algoritmen utnyttjar alltså det faktum att CO2-halten i byggnader/rum regelbundet stabiliseras på en lägsta nivå under en viss tidsperiod när de inte är bebodda. I rum som är permanent bebodda eller där CO2-koncentrationen ständigt ökar (t.ex. växthus) fungerar inte denna princip för automatisk balansering.

Praktiska fördelar:

 • Exakt och långtidsstabil NDIR-mätning av koldioxidkoncentrationer i rumsluften
 • Samtidig visning av CO2-värden, rumstemperatur, luftfuktighet, datum och tid
 • Minimum- und maximumvärdesfunktion för CO2, Lufttemperatur och luftfuktighet
 • Koldioxidalarmfunktion med varningssignal för fritt definierbara gränsvärden
 • Extra symbolisk CO2-indikator
 • Stor display med bakgrundsbelysning och lättläst mätvärdesvisning
 • Autonom långtidsprotokollföring av koldioxidkoncentration, rumstemperatur och luftfuktighet
 • Minne för ca 50 000 mätvärden
 • Fritt definierbart minnesintervall
  från 1 sekund till 12 timmar
 • USB-gränssnitt för mätdataöverföring
 • För uppställning på bord eller montering på väggen
 • PC-analysprogram

Köpa

CO2-Luftkvalitetsdatalogger BZ30 visa i Trotecs nätbutik

Teknisk information

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.205.015
Lufttemperatur [°C]
  Mätprincip | Lufttemperatur NTC
  Mätområde min. | Lufttemperatur [°C] -5
  Mätområde max. | Lufttemperatur [°C] 50
  Visningsupplösning [°C] 0,1
  Precision ± | Lufttemperatur [°C] 1
Lufttemperatur [°F]
  Mätområde min. | Lufttemperatur [°F] 23
  Mätområde max. | Lufttemperatur [°F] 122
  Visningsupplösning [°F] 0,1
  Precision ± | Lufttemperatur [°F] 1,8
Relativ luftfuktighet
  Mätområde min. [% r.F.] 0,1
  Mätområde max. [% r.F.] 99,9
  Visningsupplösning [% r.F.] 0,1
  Precision [% r.F.] 5
CO²-koncentration
  Mätprincip NDIR
  Mätområde min. | Koldioxid [ppm] 0
  Mätområde max. | Koldioxid [ppm] 9 999
  Precision | Koldioxid [ppm] 75
  Precision | Koldioxid [%] 5
  Precision ±75 ppm / ±5 %
  Visningsupplösning [ppm] 1
Display
  LCD
Minneshantering
  Avkänningsintervall > 1 s
  Minnesintervall > 1 s
  Dataminne 50 000 Mätvärden
Gränssnitt
  USB
Apparatstyrning
  Tryckknappar
Husutförande
  Plast
Energiförsörjning
  Intern (batteri) 1 x 3,7 V li-jon batteri eller 230 V-nätdel
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 90
  Bredd (utan förpackning) [mm] 110
  Höjd (utan förpackning) [mm] 98
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 0,245
Standardleveransomfattning
Standardleveransomfattning
  Mätinstrument
  Batteri(er)
  Nätaggregat
  USB-förbindelsekabel
  PC-programvara (för nedladdning)
  Bruksanvisning
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Intern sensorik
  Relativ luftfuktighet [%]
  CO2 -koncentration [ppm]
  Lufttemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
Funktioner och utrustning
  Minimalvärdesvisning
  Maximalvärdesvisning
  Mätvärdeshållfunktion
  Automatic Baseline Calibration
  Omkopplingsfunktion °C/°F
  Display med bakgrundsbelysning
  CO2- Larmfuktion akustisk
  CO2-sensor
  Välbefinnandeindikator
  Datum
  Tid
  Visning av batteriets laddningsstatus

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Tillbehör

Hämtar...

Alternativprodukter

Hämtar...

Downloads

Hämtar...