Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Användningar
 2. Termografi
 3. Jakten efter oljebälten

Snabb hjälp: Jakten efter oljebälten

Värmebilder visar var oljebältena finns och hur stora de är – till och med om vågorna går mycket höga eller det är mörkt.

Om ett oljebälte når kusten blir skadan speciellt omfattande. Hela djurpopulationer hotas och floran förstörs. Beroende på storlek kallar man det till och med för "oljepesten". Därför arbetar naturvårdare och insatspersonal alltid med full kraft, för att så snabbt som möjligt hitta oljan och avlägsna den. Speciellt om siktförhållandena är dåliga och vågorna går höga måste utrustningen vara extra bra. Det erbjuder Trotec-Gruppe med sina kraftfulla värmekameror. För de detaljerade infrarödbilderna visar exakt var det finns oljerester och hur stor faran är.

Vid en olycka ute på öppet hav rinner olja ofta ut, framför allt om ett oljefartyg är involverat. Då är skadan särskilt stor. Eftersom olja är lättare än vatten bildas det ett oljebälte på vattenytan. Eftersom den sega massan rör sig långsamt, drar dessa bälten framför allt till sig havsfåglar som slår sig ner på den bedrägligt lugna ytan. Resultatet är katastrofalt: Fjädrarna klibbar ihop och djuren går en kvalfylld död till mötes. Om oljebältet når kusten blir följderna ännu värre. Där drabbas inte bara djur, utan även naturen längs kusten och människorna. Därför är det naturvårdarnas och specialföretagens uppgift att tidigt lokalisera och ringa in oljan, så att den kan avlägsnas så snabbt som möjligt.

Värmekameror – en hjälp i nöden

Att oljan som rinner ut i havet bildar ett bälte är en fördel för att kunna lokalisera faran. För med hjälp av en värmekamera kan bältet ses i sin helhet – antingen som en varm eller kall plats i infrarödbilder. Det beror på tidpunkten på dygnet. Vatten och olja skiljer sig nämligen avseende temperatur. Eftersom oljan har en bättre termisk ledningsförmåga, absorberar den i regel värme snabbare på dagen. På så sätt blir oljan varmare än vattnet som omger den. På natten är det tvärt om: Oljebältet förlorar värme snabbare. Nu är oljan det kallare området på infrarödbilderna.

Tydlig skillnad

De professionella värmekamerorna från Trotec är mästare på att visa temperaturskillnader. De ger detaljerade infrarödbilder där oljebälten tydligt skiljer sig från havsvatten. Särskilt om omgivningsvillkoren är dåliga och precis teknik krävs, är infrarödkamerorna i IC-serien mycket lämpliga. De har förutom en mycket precis teknik för termografiska realtidsmätningar en extremt hög räckvidd. På så sätt kan oljebälten och -rester lokaliseras, till och med i mörker. Och att kunna se bra med blotta ögat är inte längre nödvändigt. Värmebilder visar nämligen var det förekommer olja, även vid mycket höga vågor, dimma och tätt regn. Ytterligare en fördel: Kvaliteten på värmebilderna påverkas inte av främmande ljuskällor som härstammar från kusten eller andra fartyg.

Bästa funktioner

Ett kraftfullt exempel på användningen av en värmekamera från Trotec vid sökning efter oljebälten är värmekamera IC125LV. Modellen arbetar i ett temperaturmätområde från -20 till +1500 grader Celsius och är utrustad med en infrarödsensor med över 110 000 autarkta temperaturmätpunkter. För en effektiv och framgångsrik användning och en detaljerad dokumentation är IC125LV som standard utrustad med en integrerad realbildskamera, fotolampa, DuoVision-visningsalternativ för realtidsvisning av överlagrade infraröd- och realbilder. Bluetooth-förbindelsen som finns som tillval gör det möjligt för insatspersonalen att förse inspelningar med språkkommentarer.

Fördelar med IC125LV

 • helradiometrisk IR-kamera tillverkad i EU för höga anspråk
 • kraftfull bildsensor med 384 x 288 mätpunkter
 • hög termisk känslighet på 0,05 grader Celsius för detaljerade värmebilder
 • Temperaturmätområde från -20 till 1 500 grader Celsius
 • mycket hög geometrisk upplösning på 1,1 mrad

Jakten efter oljebälten

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Ytterligare tillämpningsexempel för mätteknik inom termografiområdet

 • Indikativ feber-screening vid epidemiska infektionssjukdomar

  Vid epidemiska infektionssjukdomar är det extra betydelsefullt att på ett tidigt stadium kunna identifiera smittade personer. Virus med hög smittrisk så som norovirus, SARS-CoV-2 (corona) eller H5N1 (fågelinfluensan) bryr sig inte om stängda dörrar, landsgränser eller liknande begränsningar. Smittämnena sprids världen över vid en pandemi och den viktigaste åtgärden för att begränsa dem är att...

  Mer information
 • Observationer av vilda djur

  Vid observationerna av vilt är det förutom kikaren, en sak som absolut inte får saknas i utrustningen: en värmekamera. Med hjälp av de infraröda bilderna kan djuren spåras även vid dåliga siktförhållanden och i totalt mörker. Trotec erbjuder med värmekamerorna i IC-serien tillförlitliga apparater för observationer. Lätt att hantera, exakt och motståndskraftig – och det till ett lågt pris.

  Mer information
 • Hälsocheck av träd

  För säkerheten i parkanläggningar, på vägar och i skogen svarar antingen ägarna eller den offentliga förvaltningen, som måste ta hand om dessa ytor. Till trafiksäkerhetsansvaret hör också en professionell bedömning av trädens hälsotillstånd för att kunna vidta eventuella skötselåtgärder. När det konstateras att ett träd är mycket sjukt, måste det så snabbt som möjligt avlägnas för att skydda...

  Mer information
 • Hästtermografi

  I Tyskland är hästen ett av de mest omtyckta djuren. Behandlingskostnaderna kan bli höga om hästen insjuknar eller råkar ut för en akut skada. Ju senare en kroppsskada upptäcks, desto längre och dyrare blir läkningsprocessen. Därför används termografi allt oftare för profylax, akut-diagnostik och rehabilitering.

  Mer information
 • Infrarödtermografi för att skydda gränser

  Övervakningen av skyddsutrymmen och gränser är en ansvarsfull uppgift. Här handlar allting om säkerhet. Gränsbevakningspersonalens uppgift är att spåra upp och stoppa obehöriga. Eftersom inkräktare förlitar sig på dåliga siktförhållanden som skydd, måste gränsbevakare vara optimalt utrustade, framför allt om nätterna och vid tjock dimma. Här krävs en utrustning med modernaste teknik. Och då...

  Mer information
 • Infrarödtermografi för stålproduktionen

  Där mycket kraft krävs kommer stål in i bilden: inom anläggnings- och maskintekniken, fordonsindustrin och vid järnvägsbygge samt tillbehör. Efterfrågan på stål ökar ständigt. För att tillverkarna av produkter där stål ingår ska kunna erbjuda bästa kvalitet, är kraven på råstål extremt höga. Värmekameror möjliggör en tillförlitlig och icke-destruktiv kontroll av kvaliteten. Infrarödtermografin gör...

  Mer information
 • Infrarödtermografi inom djuruppfödning

  Värmekameror är sedan många år en beprövad metod inom industriell djuruppfödning av nötkreatur, gris, får, get och fågel. De utgör en kostnadsvänlig och mycket tidig temperaturmätningsmetod som ger både djuruppfödare och veterinärer viktiga uppgifter om tillståndet på uppfödningsdjuret. Trotec har ett stort antal apparater för användning inom infrarödtermografi.

  Mer information
 • Elektrotermografi

  I vilket tillstånd befinner sig strömledningarna som döljer sig bakom en vägg eller i en apparat? Har plastkåpan börjat bli spröd? Finns det fel i anslutningarna? Om en strömkabel eller en anslutning börjar lösas upp eller om en isolering börjar spricka, är steget inte långt till en större skada. För att förhindra kabelbrand och att det elektriska systemet slutar fungera måste sådana fel tidigt...

  Mer information
 • Termografi i vattenverket

  Ett vattenföretags kunder måste kunna lita på en kontinuerlig, felfri drift. Och vattenföretagen garanterar en avbrottsfri tillgång. För att kunna lokalisera tekniska problem så snabbt som möjligt och för att underhållspersonalens insats ska bli så effektiv som möjligt, används värmekameror vid inspektionen av elektroniken. De detaljerade infrarödbilderna som värmekamerorna från Trotec levererar,...

  Mer information
 • Termografi i vindkraftanläggningar

  I en vindkraftanläggning omsätter rotorbladen vindkraft till elektrisk energi. Eftersom komponenterna som är tillverkade av kompositmaterial både under tillverkningen och driften utsätts för en enorm belastning, måste de vara i felfritt skick för att förbli stabila. Tillverkare och bedrivare av en vindturbin kan med hjälp av infrarödtermografi få en detaljerad bild på liksom i rotorbladen, för att...

  Mer information
 • Kontroll av solcellsanläggningar

  Solcellsanläggningar måste befinna sig i ett optimalt tillstånd så att privatpersoner och kunder får ut mesta möjliga av dem. Då är det viktigt att inte bara planeringen och installationen stämmer. Kontroller av solcellerna och hela anläggningen är minst lika viktig. Dolda fel eller till och med defekter kan utan problem spåras med en värmekamera i IC-serien från Trotec. Bästa hjälp vid...

  Mer information
 • Lokalisering i vatten

  God sikt på öppna havet är extremt viktig, speciellt under natten. Det vet alla båtsmän som en gång har varit ute med en båt under natten. Fritidsbåtsägare och räddningstjänster som vill styra sina båtar säkert och måste lokalisera andra båtar och personer i vattnet, använder sig av infrarödteknik. Värmekameror från Trotec levererar detaljerade och informativa värmebilder och visar var det finns...

  Mer information
 • Djurdokumentärer

  Hur jagar lejon i öknen på natten? Var håller sig anakondan gömd? Vart tar antiloper sin tillflykt när de blir skrämda i mörker? Dessa och många andra frågor kan filmmakare besvara med hjälp av modernaste teknik. För just inom djurdokumentation blir det allt vanligare att man använder sig av värmekameror. De detaljerade inspelningarna visar upp händelseförlopp som sker i det fördolda och ger...

  Mer information