Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Användningar
  2. Termografi
  3. Jakten efter oljebälten

Snabb hjälp: Jakten efter oljebälten

Värmebilder visar var oljebältena finns och hur stora de är – till och med om vågorna går mycket höga eller det är mörkt.

Om ett oljebälte når kusten blir skadan speciellt omfattande. Hela djurpopulationer hotas och floran förstörs. Beroende på storlek kallar man det till och med för "oljepesten". Därför arbetar naturvårdare och insatspersonal alltid med full kraft, för att så snabbt som möjligt hitta oljan och avlägsna den. Speciellt om siktförhållandena är dåliga och vågorna går höga måste utrustningen vara extra bra. Det erbjuder Trotec-Gruppe med sina kraftfulla värmekameror. För de detaljerade infrarödbilderna visar exakt var det finns oljerester och hur stor faran är.

Vid en olycka ute på öppet hav rinner olja ofta ut, framför allt om ett oljefartyg är involverat. Då är skadan särskilt stor. Eftersom olja är lättare än vatten bildas det ett oljebälte på vattenytan. Eftersom den sega massan rör sig långsamt, drar dessa bälten framför allt till sig havsfåglar som slår sig ner på den bedrägligt lugna ytan. Resultatet är katastrofalt: Fjädrarna klibbar ihop och djuren går en kvalfylld död till mötes. Om oljebältet når kusten blir följderna ännu värre. Där drabbas inte bara djur, utan även naturen längs kusten och människorna. Därför är det naturvårdarnas och specialföretagens uppgift att tidigt lokalisera och ringa in oljan, så att den kan avlägsnas så snabbt som möjligt.

Värmekameror – en hjälp i nöden

Att oljan som rinner ut i havet bildar ett bälte är en fördel för att kunna lokalisera faran. För med hjälp av en värmekamera kan bältet ses i sin helhet – antingen som en varm eller kall plats i infrarödbilder. Det beror på tidpunkten på dygnet. Vatten och olja skiljer sig nämligen avseende temperatur. Eftersom oljan har en bättre termisk ledningsförmåga, absorberar den i regel värme snabbare på dagen. På så sätt blir oljan varmare än vattnet som omger den. På natten är det tvärt om: Oljebältet förlorar värme snabbare. Nu är oljan det kallare området på infrarödbilderna.

Tydlig skillnad

De professionella värmekamerorna från Trotec är mästare på att visa temperaturskillnader. De ger detaljerade infrarödbilder där oljebälten tydligt skiljer sig från havsvatten. Särskilt om omgivningsvillkoren är dåliga och precis teknik krävs, är infrarödkamerorna i IC-serien mycket lämpliga. De har förutom en mycket precis teknik för termografiska realtidsmätningar en extremt hög räckvidd. På så sätt kan oljebälten och -rester lokaliseras, till och med i mörker. Och att kunna se bra med blotta ögat är inte längre nödvändigt. Värmebilder visar nämligen var det förekommer olja, även vid mycket höga vågor, dimma och tätt regn. Ytterligare en fördel: Kvaliteten på värmebilderna påverkas inte av främmande ljuskällor som härstammar från kusten eller andra fartyg.

Bästa funktioner

Ett kraftfullt exempel på användningen av en värmekamera från Trotec vid sökning efter oljebälten är värmekamera IC125LV. Modellen arbetar i ett temperaturmätområde från -20 till +1500 grader Celsius och är utrustad med en infrarödsensor med över 110 000 autarkta temperaturmätpunkter. För en effektiv och framgångsrik användning och en detaljerad dokumentation är IC125LV som standard utrustad med en integrerad realbildskamera, fotolampa, DuoVision-visningsalternativ för realtidsvisning av överlagrade infraröd- och realbilder. Bluetooth-förbindelsen som finns som tillval gör det möjligt för insatspersonalen att förse inspelningar med språkkommentarer.

Fördelar med IC125LV

  • helradiometrisk IR-kamera tillverkad i EU för höga anspråk
  • kraftfull bildsensor med 384 x 288 mätpunkter
  • hög termisk känslighet på 0,05 grader Celsius för detaljerade värmebilder
  • Temperaturmätområde från -20 till 1 500 grader Celsius
  • mycket hög geometrisk upplösning på 1,1 mrad

Hyra istället för köpa

Kraftfulla värmekameror för uthyrning till förmånliga priser: Det erbjuder uthyrningsportalen TKL. Ett urval av värmekameror från Trotec står till förfogande.

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig