Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Användningar
 2. Lagring och logistik avfuktning
 3. Konstant träfuktighet i trälager

Hålla träfuktighet konstant i trälager

Luftavfuktare är lösningen för kvalitetssäkring av trä

Kondenstork eller adsorptionsteknik? Industriservice hjälper gärna till

Vid lagring av trä är det en utmaning att lyckas hålla den konstanta träfuktigheten under exempelvis 9 procent för möbelträ. Utan luftavfuktare sörjer årstidsbetingade temperaturskillnader och variationer i luftfuktigheten för att träfuktigheten stiger. Detta har allvarliga negativa följder för träkvaliteten – från problem vid bearbetningen till att virke måste kasseras.

Luftfuktigheten i trälager är en avgörande faktor för en jämn träkvalitet. Med den står och faller träfuktigheten, eftersom varje hygroskopiskt material upprättar en jämnvikt till den omgivande luftkvaliteten. På så sätt anpassar sig lagerträets temperatur och produktionsfuktighet efter luften. Det så kallade jämnviktstillståndet har nåtts när trä och luft inte längre tar upp fukt från varandra. För lagring av möbelträ innebär det exempelvis att luftfuktigheten måste ligga under 43 procent, så att träfuktigheten ligger kvar under 9 procent. Om en träfuktighet på 11 procent önskas, måste luftfuktigheten alltid ligga på 55 procent. Här spelar temperaturen ingen roll. Trälagret behöver med andra ord inte något värmesystem, utan endast luftavfuktare med pålitlig mätteknik för konstant reglering av luftfuktigheten.

Om luftavfuktare med kondens- eller adsorptionsprincip är rätt alternativ beror på olika faktorer: Vi hjälper dig gärna: Vid beräkningen av kapaciteten och valet av apparater för trälagret hjälper våra rådgivare på industriservice gärna till.

Adsorptionsluftavfuktare i TTR-serien i trälager

Båda serierna luftavfuktare är lämpliga för användning i trälager: De stora stationära adsorptionstorkarna i TTR-serien arbetar även vid minustemperaturer på upp till -20 °C pålitligt i stora hallar. Den största luftavfuktaren i denna serie, TTR 13500, avfuktar 13 300 kubikmeter luft i timmen. I denna storleksordning kan torrlufttillförsel via luftslangar ske genom takupphängning. TTR-serien övertygar med högstabila kiselgel-sorptionsrotorer och TTR-funktionsprincipen. Monoventic-styrningstekniken, en premiumventilator, den integrerade värmeåtervinningen liksom mikroprocessorstyrning med klartextvisning och energimanagement är ytterligare argument.

Alternativ: Industrikondenstorkar i DH-serien

Förutom adsorptionsavfuktare i TTR-serien är de stationära DH-kondenstorkarna lämpliga för luftavfuktning i trälager. Även här har den största, DH 160 med 2 200 kubikmeter luft i timmen, en liknande prestanda som den jämförbara TTR-apparaten. Dessa luftavfuktare har högklassiga och särskilt tåliga komponenter och lämpar sig därför för permanent luftavfuktning i trälager. Eftersom de arbetar enligt kondensationsprincipen kännetecknas DH-apparaterna inte bara av en mycket hög luftavfuktning, utan även av att vara mycket ekonomiska i sin användning.

Datalogger ser till att luftfukten och träfuktigheten förblir konstant.

För att hålla luftfuktigheten i ett trälager för möbelträ konstant vid 40 procent, så att träfuktigheten ligger under 9 procent, krävs pålitlig mätteknik. Våra tysktillverkade datalogger i MultiMeasure Professional-serien, DL200H eller DL200X, erbjuder flera möjligheter för manipulationssäkra långtidsmätningar. Med dessa datalogger garanteras en jämn kvalitet på träet ända fram till leveransen.

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …

Fler lösningar

Ytterligare tillämpningsexempel för luftavfuktning

 • Avfuktning och luftrengöring i lagret

  För luftavfuktning erbjuder Trotec Group olika lösningar – kondensationsavfuktare i DH-serien till adsorptionstorkar i TTR-serien. Båda finns som mobila och stationära varianter. Hos oss hittar du rätt avfuktningsteknik för varje varulager och lagerlokal. Innovativa mätdon och datalogger avrundar luftavfuktningskonceptet för lagerhallar och transportområden.   Mer information
 • Luftavfuktning i lager för gödselmedel

  Tillverkningen av hygroskopiska ämnen inom den kemiska industrin kräver fingertoppskänsla. Dessa ämnen älskar vatten och tar gärna upp fukt ur omgivningsluften. Och det kan ha enorma ekonomiska konsekvenser. Genom att vattnet binds, klibbar och klumpar sig materialet och i värsta fall blir det obrukbart. Ett exempel är gödselmedel. Är luftfuktigheten för hög i lagret för gödselmedel, tas den upp...

  Mer information
 • Avfuktning i vindkraftdellager

  I ett vindkraftverks byggfas förvaras anläggningsdelarna ofta direkt på plats i stora lager eller hallar eller tillfälliga monteringstält i flera månader innan de monteras. För att undvika lagerskador genom korrosion och frost är ett genomtänkt system för fuktreglering nödvändigt.

  Mer information
 • Luftavfuktning i redskapshus

  En felfri skyddsutrustning och perfekt fungerande apparater är avgörande när brandkårer och nödhjälpsorganisationer rycker ut. Skyddsdräkter, slangar och rör måste vara helt täta. Verktyg som tänger och bultkapare måste befinna sig i ett felfritt tillstånd, på samma sätt som teknisk utrustning som kraftfulla fläktar, skärbrännare och strålkastare. För att all utrustning ska kunna lagras skyddat...

  Mer information
 • Luftavfuktning i torkrum

  Vid produktion av elektronik och halvledare kan luftfuktigheten leda till elektrisk laddning. Därför sker känsliga bearbetningssteg i ren- och torkrum. För dessa höga krav på luftavfuktningen är de mobila adsorptionstorkarna i TTR-serien perfekta.

  Mer information
 • Luftavfuktning i lastutrymmen i fartyg

  Mot mögel, bakteriebildning och korrosion på transportgodset och fartyget hjälper bara en sak: lastutrymmen med konstant torr luft och en luftfuktighet anpassad efter lasten. Detta lyckas man med genom att använda ett professionellt planerat system för luftavfuktning:

  Mer information
 • Luftavfuktning kortlager

  När kretskort lagras kan luftfuktighet leda till elektrisk uppladdning och att patina/korrosion bildas. För luftavfuktning av kortlagret lämpar sig de mobila adsorptionstorkarna i TTR-serien – precis som för andra verksamhetsområden inom elektronik- och halvledarproduktion.

  Mer information
 • Luftavfuktning Försändelse och transport

  Inom kemi- och läkemedelsindustrin är luftfuktighet ett hot mot hygroskopiskt bulkmaterial i silon och vid transport. Fuktighet fortsätter att vara ett problem efter produktionen eftersom produkterna oftast förpackas i känsliga pappkartonger med pappersinlägg. Professionell luftavfuktning spelar en avgörande roll i lager, vid försändelse och transport.

  Mer information
 • Torrluftlager

  Kraven på ett torrluftlager är samma inom många branscher: Bakterietillväxt på livsmedel, pulver som klumpar sig och korrosion på metalldelar undviks om den relativa luftfuktigheten konstant hålls under 50 %. Som mögelskydd räcker redan 70 % r.h. Med luftavfuktarna i TTR-serien liksom lämpliga datalogger står system för luftavfuktning till förfogande som på ett pålitligt sätt når målen som ställs...

  Mer information
 • Luftavfuktning i vinkällare

  De olika temperaturerna som vinerna ska jäsa i ställer vinodlaren vanligen in via de termostater som finns inbyggda i tankarna. Men användningen av luftavfuktare är nödvändig. Vid låg luftfuktighet kan rödviner utvecklas på bästa sätt. Dessutom arbetar torkningsaggregat direkt mot kondens. Trotec har en rad kraftfulla torkningsaggregat i sitt program som kan användas för olika behov. Framför allt...

  Mer information
 • Luftavfuktning vid lagring av råtobak

  Förädlingen av råtobak är en konst. Långt bort från den stora tobaksindustrin tillverkas i små manufakturer speciella blandningar med olika arom. Men råtobaken, som kommer från alla herrans länder, måste i regel köpas containervis av företagen. Och eftersom produkten ofta inte kan vidarebearbetas direkt, måste bladen omsorgsfullt lagras. Endast så kan den utmärkta kvaliteten och den speciella...

  Mer information
 • Mattrengöring - luftavfuktning i torkrummet

  Därför är det viktigt vid rengöringen av mattorna, att rengörings- och torkningsprocessen är avstämd till mattans individuella fibrer och materialegenskaper. Redan en felaktig torktemperatur kan angripa materialet:

  Mer information