Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Torr luft för en våt bransch
 1. Branschlösningar
 2. Branschöversikt
 3. Fartygsbyggnation och varv

Torr luft för en våt bransch

Luftrengöring, avfuktning och uppvärmning: Processoptimering inom fartygsdrift- och cargo-anläggningar

Torr luft för en våt bransch

Klimatanläggning för alla krav

Även inom den maritima branschen optimerar Trotec Group processen med mobila och stationära apparater och sörjer för rent arbete: I fartygsdrift- och cargo-anläggningar finns det mycket damm – luften måste rengöras, avfuktas och värmas upp och luftkvaliteten kontrolleras med mätdon.

Avfuktnings-, uppvärmnings- samt mätteknik- och luftrengöringslösningar från Trotec är sedan många år etablerade i olika branscher som livsmedelsindustrin samt kemi- och fordonsindustrin. Dessa erfarenheter och kunskaper kan överföras till de krav som ställs på luftkonditionering inom den maritima branschen. För även här optimerar Trotec processen som klimatexpert med mobila och stationära lösningar och sörjer för effektivare arbete.

Avfuktning, uppvärmning och rengöring – de bästa maskinerna för den maritima branschen.

För typiska uppgifter i ett varv – hög avfuktningseffekt även vid låga temperaturer – har Trotec adsorptionstork TTR 1400 i sitt program. Även under tuffa villkor avfuktar detta stationärt användbara torkningsaggregat upp till 177 kg på 24 timmar. Med integrerad värmeåtervinning och elektronisk energihantering som standard räknas alla TTR-adsorptionsluftavfuktare till de mest lönsamma i sitt slag. Adsorptionsprincipen möjliggör till skillnad mot kondensavfuktare inte bara en pålitlig och hög avfuktningseffekt vid låga temperaturer, utan framför allt att lägre daggpunkter nås. Om daggpunkten inte måste vara riktigt så låg kan även en kondenstork användas inom fartygsbyggnation, på varvet eller i cargo-området. Exempelvis industrikondenstork DH 160 som har en avfuktningseffekt på upp till 250 liter per dag.

Torr luft för en våt bransch

Alltid rätt temperatur

Rätt temperatur spelar även en viktig roll för arbeten inom det maritima området. För den maritima branschen är exempelvis den högeffektiva elvärmaren TEH 400 lämplig. Den elektroniskt reglerade flerstegskopplingen för luftvolym och -temperatur är utformad för lufttransport upp till 100 meters slanglängd. Med apparater för proffs för luftrengöring skyddas inte bara medarbetarna, utan även andra apparater och lackytor på fartygen mot dammavlagringar och -inlagringar. Apparater som luftrengörare TAC 6500 är tillräckligt kraftfulla för att uppfylla dammklass H. Oavsett om det handlar om avfuktning, uppvärmning eller rengöring: Övervakning av luftkvalitet kan säkerställas med olika mätdon och datalogger ur vårt mätteknikprogram.

Använd vår bästa praxis industriell tjänst

Nutzen Sie den Best-Practice-Industrieservice von Trotec

Eftersom varje industriföretag har sina egna karakteristiska processer, system och rum, kräver varje luftbehandlingslösning också en fallspecifik enhetskonfiguration. Sammanfattningsvis är det ofta svårt att beräkna de kombinerade effekterna av luftströmmar, luftfuktighetsförhållanden och temperaturfluktuationer på en rent teoretisk grund, till exempel i slussområden eller på transportbanor. Resultatet: Onödiga merkostnader på grund av överbelastade krav eller - ännu värre - i praktiken otillräckligt fungerande lösningar.

Du kan lita på våra experter

Erfarna luftkonditioneringsspecialister behövs för att exakt beräkna behoven inom industrin och utveckla skräddarsydda koncept för luftkonditionering. Lita på vårt team av experter och tjänsterna inom industritjänsterna: Vi analyserar den individuella behovssituationen tillsammans med dig på plats, bestämmer de specifika enhetskraven och utarbetar en skräddarsydd projektlösning ända fram till den exakta placeringen av enheterna.

Våra industrikonsulter informerar dig gärna personligen på tel. +49 2452 962-777 om vår bästa praxis inom industriservice. Eller så kan du helt enkelt skicka en förfrågan direkt till våra branschexperter med dina personliga krav. Vi svarar snabbt!

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …

Trotecs produkter för branschen fartygsbyggnation och varv

Användningsexempel för fartygsbyggnation och varv

 • Luftavfuktning i lastutrymmen i fartyg

  Mot mögel, bakteriebildning och korrosion på transportgodset och fartyget hjälper bara en sak: lastutrymmen med konstant torr luft och en luftfuktighet anpassad efter lasten. Detta lyckas man med genom att använda ett professionellt planerat system för luftavfuktning:

  Mer information
 • Täthetskontroll av flytvästar och överlevnadsdräkter

  När täthetskontroller görs på överlevnadsdräkter, flytvästar, dykutrustning och skyddsdräkter måste man vara 100 procent säker, för om man inte är det: då är det inte tillräckligt. Företag som är specialiserade på inspektion av sådan skyddsutrustning förlitar sig därför på ett säker mätdon enligt spårgasproceduren. LD6000 är ett sådant mätdon.

  Mer information
 • Evakueringsövningar på passagerarfartyg

  Även om passagerarfartyg anses vara ytterst säkra transportmedel måste man ändå vara förberedd för nödsituationer. Internationella bestämmelser som utarbetats under ledning av FN föreskriver att fartygspersonalen inom ramen för säkerhetsåtgärderna även måste genomgå utbildningar för evakueringar. För att kunna öva inför en nödsituation under realistiska förhållanden används dimmaskiner. Dim- och...

  Mer information
 • Torkning av tryckluft

  Produktionsstopp beror oftast på för mycket vattenånga i maskiner och anläggningar och korrosion i rörledningar. För fuktig tryckluft måste därför under alla omständigheter undvikas. En effektiv möjlighet är användningen av effektstarka lufttorkar. Svaret på frågan hur torr tryckluften måste vara för att säkerställa optimala produktionsvillkor och för att skydda maskiner och anläggningar, ligger i...

  Mer information