1. Produkter och tjänster
  2. Verktyg
  3. Mätverktyg

Mätverktyg

Laser-mätverktyg från Trotec ger felfria resultat vid avståndsmätningar och nivelleringsarbeten.

Digitala avståndsmätare är oslagbart exakta och enkla att använda. Högsta mätprecision och modern laserteknik ger tillförlitliga mätresultat vid mätning av längder, höjder, volymer och andra ytmått. Mätverktyg med korslinjelaser möjliggör felfria nivelleringsarbeten. Med hjälp av horisontala, vertikala och tack vare lutningsfunktionen även diagonala laserlinjer, kan installationer genomföras exakt.

Laser-mätverktyg är mångsidigt användbara

Vid arbeten i hemmet visar avståndsmätarna BD21 och BD26 vad de kan - som digitalt alternativ till tumstock och vattenpass. Det 100% rakt projicerade laserkorset på dessa självnivellerande linjelasrar förenklar inriktningen av borrpunkter, fastsättningar, bilder, möbler och andra objekt. Mätverktygen i MultiMeasure Basic-serien är driftklara på några sekunder och enkla att hantera. Gör livet lättare för dig! Satsa på laseravståndsmätare och korslinjelasrar från Trotec vid renoverings- och hantverksarbeten.

Hantverkare, planerare och arkitekter profiterar på de nästan oändliga mätmöjligheterna som Disto-serien för byggplatser och dess apparatspecifika, professionella funktioner erbjuder. Med kamerafunktionen på Disto™ D810 touch kan mätpunkter dokumenteras och överföras till PCn. I svåra mätsituationer övertygar Disto™ X310 med sina multifunktionella ändstycken, som tillåter tillförlitliga mätningar även på kanter, hörn och spår. Efterbearbetningen av mätdata underlättas med Disto™ D510 tack vare det integrerade Bluetooth-gränssnittet. Alla Disto laseravståndsmätare är damm- och stänkvattenskyddade och lämpar sig optimalt för den tuffa arbetsvardagen på byggplatser utomhus.

Digitala mätverktyg från Trotec sparar tid och pengar

Ju mer komplex mätsituationen är på plats, desto större är risken för mätfel. De är inte bara irriterande utan kan ibland även bli riktigt kostsamma. Satsa på laserstödd precision.