Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Användningar
 2. Allmänna avfuktningslösningar
 3. Luftavfuktning i biosalonger

Perfekt filmupplevelse: Luftavfuktning i biosalonger

På bio bör alla besökare kunna slappna av och glömma vardagen en liten stund. De effektstarka luftavfuktarna i TTK-serien från Trotec skapar ett angenämt och rent rumsklimat.

Biobesökare vill framför allt skjuta undan allt vad vardagsstress heter och i lugn och ro bege sig in i den fiktiva världen. Högljudda röster och oönskade ljuskällor kan vara lika störande som fel temperatur i biosalongen och dålig luft. Eftersom biosalonger är svåra att ventilera, är de i regel utrustade med effektstarka klimatsystem. Men dessa räcker tyvärr inte till för att komma till rätta med den osunda luftfuktigheten. Är luften för fuktig, börjar sitsarna snart lukta unket och blir mögliga. Otrevlig lukt är svår att få bort ur en biosalong. Biografägarna bör se till att detta inte händer och i stället satsa på en effektiv luftavfuktning. De mobila kondenstorkarna i TTK-serien från Trotec sörjer för ett permanent behagligt klimat i salongerna. Snabbt, kraftfullt, tillförlitligt – helt enkelt Trotec!

Hundratals människor som i flera timmar sitter i ett rum – då blir luften snart dålig. Det skulle lätt kunna undvikas, om biografägaren investerar i ett omfattande ventilationssystem. Men en klimatanläggning skyddar i regel inte mot för hög luftfuktighet som ofta förekommer i biosalonger. Biobesökarna andas i flera timmar i ett slutet rum, dessutom tillkommer kroppsavdunstningar. Hur skadlig hög luftfuktighet kan vara, ser man i äldre byggnader med en omodern teknisk utrustning. Dynorna blir fuktiga och unkna, den dåliga lukten sätter sig även i golv och ridåer. Inte sällan bildas fuktfläckar på tapeterna och mögel i hörnen som sedan bara går att få bort med en omfattande sanering.

Behagligt klimat för filmälskare

Under sådana omständigheter kan biosöket bli till en tortyr och det är väl inget som en biografägare vill ska hända. Här gäller: Endast med det rätta rumsklimatet trivs besökarna till hundra procent och återkommer gärna för en ny filmupplevelse. Förutom ett avancerat klimatsystem bör biografägare absolut satsa på en effektiv luftavfuktning. Så skapas den trivsamma miljö för besökarna som de med sin biljett har betalat för. Den perfekta lösningen vid för hög luftfuktighet är de mobila kondenstorkar i TTK-serien från Trotec. De effektstarka torkarna kan tas i drift före och efter varje föreställning. Inom mycket kort tid sörjer de för ett angenämt rumsklimat och även för frisk luft.

Koppla till – och biobesökarna kan andas djupt och koppla av

Så enkelt fungerar TTK-kondenstorkarna: På några få minuter kan de mobila kraftpaketen ställas upp och anslutas i biosalongen. Kompakt, flexibel und kraftfull: Så bekämpar de moderna apparaterna skadlig luftfuktighet. De suger in den fuktiga rumsluften. Denna kyls ner inne i apparaten tills fukten kondenserar och samlas upp. Och: Eftersom TTK-kondenstorkarna har en extremt hög avfuktningseffekt, har Trotec-konstruktörerna koncipierat apparaterna så att vattenbortledningen är ansluten på utsidan. Beroende på modell och typ av användning kan du välja mellan olika alternativ: Den externa uppsamlingsbehållaren finns exempelvis med eller utan dränkbar pump. Men även en kontinuerlig torkning med hjälp av en automatisk kondenspump är möjlig.

Olika modeller, ett mål

Oberoende av vilken modell som används i biosalongen: Med den beprövade tekniken från Trotec får biobesökarna en angenäm och frisk luft. Och dynorna, väggarna och annan inredning angrips inte. Inget onödigt tillbehör, inga onödiga påbyggnader: Med TTK-serien för proffs satsar Trotec när det gäller luftavfukning på avancerad teknik och pålitlighet till ett förmånligt pris. De olika modellerna är inte bara extremt belastbara, de arbetar även absolut underhållsfritt och tack vare den närapå oförstörbara stålkonstruktionen klarar de även tuffa användningar.

TTK står för Teknik, Tempo, Kapacitet

 • Apparaterna är extremt robusta och långlivade
 • De arbetar absolut tillförlitligt och tyst
 • De övertygar med en extrem avfuktningseffekt och behöver extremt lite underhåll

Professionell rådgivning

Trotec har ett stort sortiment av högeffektiva luftavfuktare som skapar ett optimalt rumsklimat i biosalongerna. Vilken modell som krävs för vilket rum, tar våra experter på Trotecs industriservice gärna reda på för dig. Så garanteras ett optimalt, behagligt klimat på bio.

Fler lösningar

 • Fastighetsförvaltning

Ytterligare tillämpningsexempel för luftavfuktning

 • Omgivningssimulation klimatkammare

  I klimatkammare och vindkanaler måste tre faktorer kunna simuleras på ett optimalt sätt: Lufttemperatur, vindkraft och luftfuktighet. För det senare behöver fordonsindustrin luftavfuktare som fortsätter att vara effektfulla även vid låga daggpunkter under 0° C – dvs. adsorptionsluftavfuktare i högprestandaklassen.

  Mer information
 • Avfuktning och luftrengöring lackering

  När fordonsdelar lackeras måste speciellt följande parametrar kontrolleras: rumstemperatur, luftfuktighet och dammhalt. För detta produktionssteg inom fordonsindustrin erbjuder vi förutom luftavfuktare och värmeaggregat även framtidsorienterade luftrengörare med särskild volymströmsreglering.

  Mer information
 • Avfuktning i tält

  När man ställer upp ett tält eller upprättar andra tillfälliga boenden är det viktigt med goda rumsförhållanden. Det gäller särskilt för tillfälliga bostäder där många människor vistas. Det kan vara tältstäder eller containerbyar för asylsökande, tältläger för ungdomsgrupper, stora tält som fungerar som nattläger vid storevenemang eller containrar som bomöjlighet för säsongsarbetare. Det är...

  Mer information
 • Torkning hygroskopiskt bulkmaterial

  Omväxlande och för hög luftfuktighet kan göra att pulver och granulat klumpar sig – och leda till ökade kostnader. För att hygroskopiskt bulkmaterial inte ska klumpa sig och förstoppa transportvägarna måste all luft i kemi- och läkemedelsproduktion ha föravfuktats. Med adsorptionstorkarna i TTR-serien lyckas du med detta.

  Mer information
 • Torkning efter silorengöring

  Efter rengöringen av lagerbehållare och siloer måste man kunna vara säker på att de torkat helt, så att det nya bulkmaterialet redan från början skyddas mot fukt. Och för att torkningen kan ske så snabbt och ekonomiskt som möjligt rekommenderar vi för avskiljare inom kemi- och läkemedelsindustrin våra högpresterande torkar i TTR-serien.

  Mer information
 • Torkning av pellets

  Satsar man inte på den rätta klimatiseringen i produktions- och lagerutrymmena, måste man räkna med stora skador på produkten. Det gäller även för tillverkningen av pellets. Det biologiska bränslet är speciellt känsligt för en för hög luftfuktighet. Den obehandlade råvaran extraherar fukten ur luften och tar upp den. Resultatet kan bli förintande både för kunden och tillverkaren: fuktfläckar och...

  Mer information
 • Luftavfuktning på hotell

  Det rätta rumsklimatet är en förutsättning för att gästerna ska trivas på hotellet. För varm och fuktig luft gör att rummen känns kvava och unkna. Ofta uppstår efter kort tid även skador på byggsubstansen och interiören. På tapeterna bildas fuktfläckar, gardiner och sängkläder känns fuktiga och luktar unket och i hörnen växer möglet i värsta fall. Förutom olika servicetjänster bör även en...

  Mer information
 • Luftavfuktning i skridskohallar!

  I varje skridskohall bildas det till följd av temperaturskillnaden mellan luft och is alltid kondensvatten – särskilt om fuktig utomhusluft alltid strömmar in genom kylanläggningen. Lösningen mot att vatten droppar ner isen och byggnadsskador är luftavfuktare. På så sätt förhindras kondensvattenbildning redan i förväg.

  Mer information
 • Torkning av tryckluft

  Produktionsstopp beror oftast på för mycket vattenånga i maskiner och anläggningar och korrosion i rörledningar. För fuktig tryckluft måste därför under alla omständigheter undvikas. En effektiv möjlighet är användningen av effektstarka lufttorkar. Svaret på frågan hur torr tryckluften måste vara för att säkerställa optimala produktionsvillkor och för att skydda maskiner och anläggningar, ligger i...

  Mer information
 • Mobila apparater för VVS-företag

  Många VVS-företag använder mobila apparater från Trotec Group. Här får de allt som behövs från ett enda företag för att kunna fortsätta arbeta om de stationära anläggningarna slutar fungera: mobila värmeaggregat och värmecentraler, mobila luftkonditionerare eller kylaggregat och till och med mätdon för luftkonditionering för övervakning av den mobila klimatlösningen.

  Mer information
 • Luftavfuktning efter sanering

  Med en omfattande sanering snyggs lägenheter och hus upp så att de inom kort hittar en köpare. När det gäller god marknadsföring satsar fastighetsmäklare på denna service. Även husbyggare lägger stort värde på att det nya hemmet är i ett felfritt tillstånd innan de flyttar in. Med byggarbetets och renoveringens framskridande stiger även en glad förväntan hos de blivande invånarna som otåligt...

  Mer information
 • Fuktreglering i gasfördelarstationen

  Följderna av fukt och hög luftfuktighet i gasfördelarstationer är välkända – och kostsamma: Korrosion på rör, trappor och andra metalldelar liksom fuktighetsbetingade stopp i styrningselektroniken kan medföra mycket höga kostnader. För att detta inte ska hända lönar det sig att investera i ett professionellt luftavfuktningssystem.

  Mer information
 • Fuktreglering i gasturbinstation

  Gasturbinkraftverk bidrar avsevärt till kortsiktigt toppbelastningsskydd. För att undvika driftsfel på enskilda gasturbiner på grund av korrosion och elektroniska problem krävs en genomtänkt fuktighetsreglering.

  Mer information
 • Offshore: Förhindra korrosion

  Korroderande metalldelar i gondolen i ett vindkraftverk eller i själva tornet eller vid strömavbrott är tyvärr vanliga fuktskador i offshore-miljöer. De innebär avsevärda merkostnader till följd av ett ökat underhålls- och reparationsbehov eller till och med driftstopp. Dessutom förkortar de anläggningens driftlängd. Strategiskt placerade luftavfuktare, värmeaggregat och ventilatorer avhjälper och...

  Mer information
 • Luftavfuktning i brokonstruktioner!

  Inuti broar och stålställningar, elledningar eller teknikrum som utsätts för hög luftfuktighet. Sedan många år tillbaka har det som alternativ till underhållsintensiv rostskyddsfärg visat sig vara lönsamt att hålla insidan av broar torra med luftavfuktare. För luftavfuktning erbjuder Trotec adsorptionstorkar med varierande kapacitet.

  Mer information