Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Användningar
 2. Arbetstält, mobil integritet
 3. Lagertält/tälthallar

I tälthallar: Förhindra kondensvatten målinriktat

Luftavfuktare skyddar varor och förpackningar i lagertält

Tälthallar och stora lagertält monteras snabbt och till låga kostnader jämfört med konventionella lagerhallar. De enda utmaningarna jämfört med byggnader är – till och med om tälthallarna är isolerade – kondensvatten liksom reglering av luftfuktigheten. Stationära högpresterande torkar med slangsystem för en jämn torrlufttillförsel förhindrar från början att det uppstår problem med fukt.

Tälthallar är en effektiv lösning för lagring av varor. Dessutom är sådana lagertält inte lika dyra som konventionellt byggda hallar. Man sparar dessutom tid för tillstånd eftersom det på många orter räcker att använda det förenklat bygglovsförfarandet. Stabila bärarkonstruktioner av aluminium och stål bildar stommen för tälthallar, PVC-presenningar bildar det yttre skiktet. Om tältet ska vara isolerat tillkommer isoleringselement och isoleringspresenningar.

Typiska problem med tälthallar: Kondensvatten droppar från taket

I en tälthall eller ett stort lagertält bildas det ofta, beroende på utomhustemperaturen, kondensvatten som droppar från taket. Det leder till att pappkartonger mjukas upp och att mögel bildas på pallar, papp och lagergods. Dessutom leder det till korrosionsskador som rost på lagrade metalldelar, gaffeltruckar eller lagerhyllor. Kondensvatten och andra problem som uppstår till följd av hög luftfuktighet är en ständig utmaning under hela året: På sommaren hotar den höga luftfuktigheten på över 80 procent lagergodset och på vintern hotar frostskador genom fukt som tränger in. Ett värmesystem för vinterlager är alltså inte lösningen – och kostar dessutom för mycket energi. Ett professionellt system för luftavfuktning förhindrar däremot på ett pålitligt sätt att det bildas kondensvatten i tälthallen.

Adsorptionsavfuktare skyddar varorna på sommaren och vintern.

Med de stationära adsorptionsluftavfuktarna i TTR-serien erbjuder Trotec starka och mycket ekonomiska lösningar för lagertält: Den torra luften går in och fukt ut, vilket förhindrar att det bildas kondensvatten på tältets tak. Det finns luftavfuktare som av platstekniska skäl kan placeras utomhus med väderskydd eller i containrar utanför tälthallen. För att avfukta de enorma luftmängderna i en tälthall måste den högsta prestandaklassen användas: I Trotecs TTR-serie står adsorptionstorkar av typen TTR 9500 med Trisorp-Dual-funktionsprincip till förfogande. Dessa luftavfuktare avfuktar upp till 9 500 kubikmeter luft per timme, vilket innebär att luftfuktigheten även kan regleras i tälthallar av större mått. TTR-serien övertygar dessutom med en mycket hög avfuktningseffekt även vid låga daggpunktstemperaturer, modern Monoventic-styrningselektronik, premiumventilator, integrerad värmeåtervinning liksom mikroprocessorstyrning med klartextvisning för funktionsövervakning och energimanagement.

Torrlufttillförsel via slangsystem på lagertältets tak

För att reglera luftfuktigheten jämnt i en tälthall installeras i bästa fall ett slangsystem för torrlufttillförsel på taket. Adsorptionsluftavfuktare av typen TTR 9500 förfogar över den effekt som krävs för att föra in torrluft över långa sträckor och transportera bort fuktig luft

Beräkna kapaciteter med Trotecs industriservice

Med industriservice är det möjligt att enkelt skapa ett kondensvattenskydd i tälthallen eller ett stort lagertält: Låt oss hjälpa dig att välja vilka luftavfuktare, vilken mätteknik och vilken datalogger som passar bäst för ditt lagertält.

Fler lösningar för fordonsindustrin

Fler lösningar för livsmedelsindustrin

Fler lösningar för transport- och logistikbranschen

Fler lösningar för försvarstekniken

Tillfälligt behov? Uthyrningsutrustning för alla behov

TKL – Trotec Rental Division

För att säkra lönsamheten när det handlar om expressersättning för maskiner som inte fungerar eller för att utöka kapaciteten vid tillfälliga behovstoppar, står TKL, Trotec Rental Division och Europas ledande uthyrningspartner med över 10 000 apparater för uthyrning och snabb 24-timmars leveransservice till förfogande. Hyr exempelvis:

 • Avfuktningsaggregat som adsorptionstorkar eller industritorkar
 • Värmeaggregat som elvärmare och oljevärmeaggregat
 • Luftkonditioneringar, luftfuktare, luftrengörare och luktneutraliserare
 • Fläktar, även med explosionsskydd, eller vindmaskiner
 • Värmekameror

I vår TKL-uthyrningsportal finns uthyrningsapparater i alla prestandaklasser till ett förmånligt pris!

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …