Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Användningar
  2. Allmänna avfuktningslösningar
  3. Dykskola

Praxisorienterade lösningar för dykskolor:

Så att du håller dig på det torra.

Det är klart att du och dina dykelever gillar att vara i vattnet. Men säkert inte om det är blött inuti dykdräkten eller fuktigt i dykskolans lokaler?

Luftavfuktare förebygger följdkostnader:

När dykeleverna tar av sig neoprendräkterna lämnar de inte bara pölar efter sig på golvet. I hela rummet samlas fukt.

Fuktighet som kan leda till mögelbildning på väggarna, otrevliga lukter och till och med att puts kan börja lossna. Dessutom torkar dykdräkter långsammare i fuktiga rum. Därför kan det leda till att du behöver köpa fler dräkter.

Lösningen: Luftavfuktare för omklädningsrum och torkningsrum som hjälper dina dräkter att torka och förhindrar att du får problem med fukt i rummen.

Speciellt för dykskolans behov:

Vi presenterar luftavfuktare som är anpassade efter behovet på dykskolor. Dra dessutom fördel av våra specialpriser för dykskolor!

Vi koncentrerar oss inte bara på kundtjänstmontörer och tekniker, utan även på erbjudande- och orderavdelningen, så att vi arbetar hand i hand på alla plan och på så sätt garanterar en effektiv projekthantering.

Produkter från TROTEC för dykskolor