Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Användningar
 2. Lagring och logistik avfuktning
 3. Luftavfuktning av lastutrymmen i fartyg

Luftavfuktare skyddar lasten och lastutrymmet i fartyget

Spara tid och underhållskostnader genom torkning

Adsorptionstorkar i TTR-serien: Offshore-anpassade tack vare högstabila kiselgel-rotorer

Den relativa luftfuktigheten i lastutrymmet i fartyg ute på sjön är av naturliga skäl mycket hög: Den ligger på upp till 95 procent. Det gör att hygroskopiska laster som papper och tryckalster, elektronikkomponenter, textilier eller säd kan skadas. Sänkningen av luftfuktigheten i fartygets lastutrymme har därför översta prioritet. Inte bara före lastning och under transport, utan även efter rengöringsåtgärder.

Mot mögel, bakteriebildning och korrosion på transportgodset och fartyget hjälper bara en sak: lastutrymmen med konstant torr luft och en luftfuktighet anpassad efter lasten. Detta lyckas man med genom att använda ett professionellt planerat system för luftavfuktning:

Målvärden i fartyg: 40 till 60 procent önskad luftfuktighet, beroende på last

Exempelvis behöver säd 65 procent relativ luftfuktighet för att kunna lagras. Papper och trycklaster kräver 40 till 55 procent relativ luftfuktighet för att varorna ska komma fram oskadda. Och för att det inte ska bildas bakterier och klumpar rekommenderas maximalt 50 procent luftfuktighet. Oskyddade stålkonstruktioner direkt i lastutrymmen eller ställen där skyddsskiktet har skadats korroderar från 65 procent luftfuktighet – likaså metalldelar på lasten. Exakt övervakning av den luftfuktighet som krävs och samtliga andra klimatvärden ger manipulationssäkra DL-datalogger från Trotecs mätteknikprogram.

De kompakta mobila adsorptionstorkarna i TTR-serien är perfekta luftavfuktare för offshore-villkor i fartyg. Dessutom lämpar de sig för snabb torkning av lastutrymmen efter rengöring med vatten eller sandstrålarbeten i varv. Det är lätt att förklara varför de är perfekta för dessa användningar: TTR- funktionsprincipen med separerade luftöppningar för process- och regenerationsluft sörjer för hög prestanda och lönsamhet. Dessutom förfogar alla TTR-adsorptionsluftavfuktare över pålitliga kiselgel-sorptionsrotorer i tvättbart och mekaniskt stabilt utförande. Arbetsområdet för TTR-apparater ligger från -15 till +35 °C. De fortsätter även att arbeta vid en relativ luftfuktighet på 100 procent och kan staplas på ett kompakt sätt. De mobila TTR-apparaterna står till förfogande i olika prestandaklasser för luftavfuktning av olika stora lastutrymmen: Därför används ofta TTR 200 till TTR 500 D i fartyg. Utöver detta är TTR-luftavfuktare av rostfritt stål särskilt lämpliga för fartyg och varv.

Perfekt för fartyg: Luftavfuktare i korrosionsbeständigt utförande av rostfritt stål

Stationära torkningsaggregat även som mobil lösning med kranöglor tillgängliga

Om det för luftavfuktning på fartyg finns behov av större torkar med högre luftavfuktningskapacitet, kan de stationära apparaterna TTR 800 och TTR 1400 med hjälp av en ram utrustas som mobil lösning. Ramarna förfogar över kranöglor för att lätt kunna ta luftavfuktare ombord, t.ex. för tillfällig användning efter rengöringsåtgärder. Dessutom finns de i rostfritt stål för användning i samband med hygienkänsliga fartygslaster.

Vilken luftavfuktare för vilket lastutrymme? Vi hjälper dig gärna

Med industriservice i Trotec Group är utformningen av luftavfuktningen för fartyg eller varv lätt: Vi hjälper dig gärna att välja luftavfuktare med rätt kapacitet för den planerade avfuktningsuppgiften.

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …

Ytterligare tillämpningsexempel för luftavfuktning

 • Avfuktning och luftrengöring i lagret

  För luftavfuktning erbjuder Trotec Group olika lösningar – kondensationsavfuktare i DH-serien till adsorptionstorkar i TTR-serien. Båda finns som mobila och stationära varianter. Hos oss hittar du rätt avfuktningsteknik för varje varulager och lagerlokal. Innovativa mätdon och datalogger avrundar luftavfuktningskonceptet för lagerhallar och transportområden.   Mer information
 • Luftavfuktning i lager för gödselmedel

  Tillverkningen av hygroskopiska ämnen inom den kemiska industrin kräver fingertoppskänsla. Dessa ämnen älskar vatten och tar gärna upp fukt ur omgivningsluften. Och det kan ha enorma ekonomiska konsekvenser. Genom att vattnet binds, klibbar och klumpar sig materialet och i värsta fall blir det obrukbart. Ett exempel är gödselmedel. Är luftfuktigheten för hög i lagret för gödselmedel, tas den upp...

  Mer information
 • Avfuktning i vindkraftdellager

  I ett vindkraftverks byggfas förvaras anläggningsdelarna ofta direkt på plats i stora lager eller hallar eller tillfälliga monteringstält i flera månader innan de monteras. För att undvika lagerskador genom korrosion och frost är ett genomtänkt system för fuktreglering nödvändigt.

  Mer information
 • Luftavfuktning i redskapshus

  En felfri skyddsutrustning och perfekt fungerande apparater är avgörande när brandkårer och nödhjälpsorganisationer rycker ut. Skyddsdräkter, slangar och rör måste vara helt täta. Verktyg som tänger och bultkapare måste befinna sig i ett felfritt tillstånd, på samma sätt som teknisk utrustning som kraftfulla fläktar, skärbrännare och strålkastare. För att all utrustning ska kunna lagras skyddat...

  Mer information
 • Luftavfuktning i torkrum

  Vid produktion av elektronik och halvledare kan luftfuktigheten leda till elektrisk laddning. Därför sker känsliga bearbetningssteg i ren- och torkrum. För dessa höga krav på luftavfuktningen är de mobila adsorptionstorkarna i TTR-serien perfekta.

  Mer information
 • Luftavfuktning kortlager

  När kretskort lagras kan luftfuktighet leda till elektrisk uppladdning och att patina/korrosion bildas. För luftavfuktning av kortlagret lämpar sig de mobila adsorptionstorkarna i TTR-serien – precis som för andra verksamhetsområden inom elektronik- och halvledarproduktion.

  Mer information
 • Luftavfuktning Försändelse och transport

  Inom kemi- och läkemedelsindustrin är luftfuktighet ett hot mot hygroskopiskt bulkmaterial i silon och vid transport. Fuktighet fortsätter att vara ett problem efter produktionen eftersom produkterna oftast förpackas i känsliga pappkartonger med pappersinlägg. Professionell luftavfuktning spelar en avgörande roll i lager, vid försändelse och transport.

  Mer information
 • Torrluftlager

  Kraven på ett torrluftlager är samma inom många branscher: Bakterietillväxt på livsmedel, pulver som klumpar sig och korrosion på metalldelar undviks om den relativa luftfuktigheten konstant hålls under 50 %. Som mögelskydd räcker redan 70 % r.h. Med luftavfuktarna i TTR-serien liksom lämpliga datalogger står system för luftavfuktning till förfogande som på ett pålitligt sätt når målen som ställs...

  Mer information
 • Luftavfuktning i trälager

  Vid lagring av trä är det en utmaning att lyckas hålla den konstanta träfuktigheten under exempelvis 9 procent för möbelträ. Utan luftavfuktare sörjer årstidsbetingade temperaturskillnader och variationer i luftfuktigheten för att träfuktigheten stiger. Detta har allvarliga negativa följder för träkvaliteten – från problem vid bearbetningen till att virke måste kasseras.

  Mer information
 • Luftavfuktning i vinkällare

  De olika temperaturerna som vinerna ska jäsa i ställer vinodlaren vanligen in via de termostater som finns inbyggda i tankarna. Men användningen av luftavfuktare är nödvändig. Vid låg luftfuktighet kan rödviner utvecklas på bästa sätt. Dessutom arbetar torkningsaggregat direkt mot kondens. Trotec har en rad kraftfulla torkningsaggregat i sitt program som kan användas för olika behov. Framför allt...

  Mer information
 • Luftavfuktning vid lagring av råtobak

  Förädlingen av råtobak är en konst. Långt bort från den stora tobaksindustrin tillverkas i små manufakturer speciella blandningar med olika arom. Men råtobaken, som kommer från alla herrans länder, måste i regel köpas containervis av företagen. Och eftersom produkten ofta inte kan vidarebearbetas direkt, måste bladen omsorgsfullt lagras. Endast så kan den utmärkta kvaliteten och den speciella...

  Mer information
 • Mattrengöring - luftavfuktning i torkrummet

  Därför är det viktigt vid rengöringen av mattorna, att rengörings- och torkningsprocessen är avstämd till mattans individuella fibrer och materialegenskaper. Redan en felaktig torktemperatur kan angripa materialet:

  Mer information