Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Användningar
 2. Lagring och logistik avfuktning
 3. Luftavfuktning av lastutrymmen i fartyg

Luftavfuktare skyddar lasten och lastutrymmet i fartyget

Spara tid och underhållskostnader genom torkning

Den relativa luftfuktigheten i lastutrymmet i fartyg ute på sjön är av naturliga skäl mycket hög: Den ligger på upp till 95 procent. Det gör att hygroskopiska laster som papper och tryckalster, elektronikkomponenter, textilier eller säd kan skadas. Sänkningen av luftfuktigheten i fartygets lastutrymme har därför översta prioritet. Inte bara före lastning och under transport, utan även efter rengöringsåtgärder.

Mot mögel, bakteriebildning och korrosion på transportgodset och fartyget hjälper bara en sak: lastutrymmen med konstant torr luft och en luftfuktighet anpassad efter lasten. Detta lyckas man med genom att använda ett professionellt planerat system för luftavfuktning:

Målvärden i fartyg: 40 till 60 procent önskad luftfuktighet, beroende på last

Exempelvis behöver säd 65 procent relativ luftfuktighet för att kunna lagras. Papper och trycklaster kräver 40 till 55 procent relativ luftfuktighet för att varorna ska komma fram oskadda. Och för att det inte ska bildas bakterier och klumpar rekommenderas maximalt 50 procent luftfuktighet. Oskyddade stålkonstruktioner direkt i lastutrymmen eller ställen där skyddsskiktet har skadats korroderar från 65 procent luftfuktighet – likaså metalldelar på lasten. Exakt övervakning av den luftfuktighet som krävs och samtliga andra klimatvärden ger manipulationssäkra DL-datalogger från Trotecs mätteknikprogram.

Adsorptionstorkar i TTR-serien: Offshore-anpassade tack vare högstabila kiselgel-rotorer

De kompakta mobila adsorptionstorkarna i TTR-serien är perfekta luftavfuktare för offshore-villkor i fartyg. Dessutom lämpar de sig för snabb torkning av lastutrymmen efter rengöring med vatten eller sandstrålarbeten i varv. Det är lätt att förklara varför de är perfekta för dessa användningar: TTR- funktionsprincipen med separerade luftöppningar för process- och regenerationsluft sörjer för hög prestanda och lönsamhet. Dessutom förfogar alla TTR-adsorptionsluftavfuktare över pålitliga kiselgel-sorptionsrotorer i tvättbart och mekaniskt stabilt utförande. Arbetsområdet för TTR-apparater ligger från -15 till +35 °C. De fortsätter även att arbeta vid en relativ luftfuktighet på 100 procent och kan staplas på ett kompakt sätt. De mobila TTR-apparaterna står till förfogande i olika prestandaklasser för luftavfuktning av olika stora lastutrymmen: Därför används ofta TTR 200 till TTR 500 D i fartyg. Utöver detta är TTR-luftavfuktare av rostfritt stål särskilt lämpliga för fartyg och varv.

Perfekt för fartyg: Luftavfuktare i korrosionsbeständigt utförande av rostfritt stål

Bland avfuktarna av rostfritt stål är specialmodellen TTR 250 HP utformad för särskilt långa transportvägar för bortförsel av luft, som i fartyg: Den korrosionsbeständiga adsorptionstorken förfogar förutom den standardmässiga radialfläkten över en extra tryckhöjningsfläkt som möjliggör en särskilt hög pressning. Förutom detta övertygar integrerad värmeåtervinning, självreglerande PTC-värmning, amperemeter för kontroll av drifttillståndet och en drifttidsräknare.

Stationära torkningsaggregat även som mobil lösning med kranöglor tillgängliga

Om det för luftavfuktning på fartyg finns behov av större torkar med högre luftavfuktningskapacitet, kan de stationära apparaterna TTR 800 och TTR 1400 med hjälp av en ram utrustas som mobil lösning. Ramarna förfogar över kranöglor för att lätt kunna ta luftavfuktare ombord, t.ex. för tillfällig användning efter rengöringsåtgärder. Dessutom finns de i rostfritt stål för användning i samband med hygienkänsliga fartygslaster.

Vilken luftavfuktare för vilket lastutrymme? Vi hjälper dig gärna

Med industriservice i Trotec Group är utformningen av luftavfuktningen för fartyg eller varv lätt: Vi hjälper dig gärna att välja luftavfuktare med rätt kapacitet för den planerade avfuktningsuppgiften.

Tillfälligt behov? Uthyrningsutrustning för alla behov

TKL – Trotec Rental Division

För att säkra lönsamheten när det handlar om expressersättning för maskiner som inte fungerar eller för att utöka kapaciteten vid tillfälliga behovstoppar, står TKL, Trotec Rental Division och Europas ledande uthyrningspartner med över 10 000 apparater för uthyrning och snabb 24-timmars leveransservice till förfogande. Hyr exempelvis:

 • Avfuktningsaggregat som adsorptionstorkar eller industritorkar
 • Värmeaggregat som elvärmare och oljevärmeaggregat
 • Luftkonditioneringar, luftfuktare, luftrengörare och luktneutraliserare
 • Fläktar, även med explosionsskydd, eller vindmaskiner
 • Värmekameror

I vår TKL-uthyrningsportal finns uthyrningsapparater i alla prestandaklasser till ett förmånligt pris!

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …