Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Användningar
 2. Befuktning
 3. Luftfuktning i serverrum

Mer effektivitet: Luftfuktning i serverrum

Skydd mot elektrostatik och effektiv kylning: Luftfuktarna från Trotec är viktiga element i serverrum och datacentraler.

En tillförlitligt fungerande teknik är det viktigaste kriteriet för kunder som är anslutna till datacentraler. Ett eget serverrum är liksom hjärtat i ett företag. Därför måste tekniken där fungera felfritt dygnet runt. IT-apparaterna måste befinna sig i oklanderligt skick. Av denna anledning måste klimatet i datacentraler och serverrum vara väl avstämt mot den tekniska utrustningens behov. Proffs använder luftfuktare mot för torr luft, som kan ge upphov till en hel del problem. De binder dammet och skyddar mot elektrostatik. Dessutom skapar de en sund kyleffekt genom avdunstning. Trotec erbjuder en rad luftfuktare, som lämpar sig optimalt för användningen i serverrum och datacentraler.

Där mycket elektronik arbetar, uppstår stora elektrostatiska laddningar. Ju lägre luftfuktigheten är, ju större blir dessa laddningar. Denna princip ger upphov till problem i de olika tillverknings- och produktionsområdena. De sträcker sig över felaktig produktion till höga energikostnader och skador på maskinerna. Driftstopp och höga energikostnader beror även i serverrum och datacentraler oftast på elektrostatiska spänningar. Redan minsta statiska urladdning skadar komponenterna i ett serverrum. Även om de inte orsakar totalstopp, så kan programförluster uppstå och leda till en felaktig lagring av data. Det fatala med elektrostatiska spänningar är att de inte kan kännas igen med blotta ögat. I datacentraler och serverrum gäller: en lämplig luftfuktighet måste skapas.

Luftfuktning skyddar mot elektrostatik

Att undvika elektrostatiska laddningar är en av de viktigaste åtgärderna som måste vidtas i datacentraler och serverrum. Det gör man genom en kontinuerlig och effektiv fuktning av rumsluften. Faktum är: Vid en relativ luftfuktighet på ca 50 procent ökar ledningsförmågan för luften och apparaternas ytor så mycket, att elektriska laddningar utan problem kan avledas. Den fuktiga luften tar upp joner i en större utsträckning och samlar dessa. Därigenom blir jonerna tyngre och orörligare. Genom spänningens snabba avledning kan även mindre elektrostatisk laddning samlas. Ytterligare ett plus med en optimal luftfuktning i datacentraler och serverrum är en minskad avlagring av dammpartiklar. Det är just den elektrostatiska laddningen som drar till sig damm och binder det på ytorna. Om laddningen genom en förbättrad luftfuktighet systematiskt avleds, så blir damm inget problem längre.

Kylningen av serverrum är ytterligare en punkt. För när många apparater är i gång samtidigt, uppstår höga, skadliga temperaturer. Även här hjälper det att anrika rumsluften med fukt. Vid användningen av en luftfuktare uppstår den välkända avdunstningskylningen. Det kalla vattnet som blåses ut från apparaten, tas direkt upp i rumsluften. Därigenom bildas avdunstningskyla som sänker rumstemperaturen. På så vis sparar man energi, eftersom det inte krävs någon extra klimatisering när en luftfuktare används.

Tillförlitlig luftfuktning

De mobila avdunstningsluftfuktarna från Trotec är lösningen när det gäller att skapa optimala klimatförhållanden i datacentraler och serverrum. Inga systemfel och ingen felaktig lagring av data genom elektrostatisk laddning: Det garanterar de professionella apparaterna från Trotec. De sörjer för en automatisk, optimal reglering av luftfuktigheten i rum med en storlek på upp till 420 kvadratmeter - utan påkostad installation och med endast ett tryck på knappen. Rumsluften sugs in av de hygrostatstyrda skivluftfuktarna och leds över en fuktningstrumma, som är försedd med en avdunstningsfiberduk och roterar genom ett vattenbad. Genom den permanenta rotationen anrikas luften med fukt innan den blåses ut igen, jämnt och utan kondensbildning. Vid denna process fuktas inte bara rumsluften, utan den rengörs också. Damm och andra svävande partiklar som sugs in med luften, binds och blir kvar i uppsamlingsbehållaren.

Flera modeller, ett mål

Optimal luftfuktighet i rummet och samtidigt ren luft: Det garanterar alla luftfuktare från Trotec. Beroende av rummets storlek, där luften tillförlitligt ska försörjas med fukt, rekommenderas en passande modell. För användningen i mindre serverrum lämpar sig exempelvis luftfuktaren B 250. Den försörjer upp till 500 kubikmeter luft per timme med den fuktighet som behövs. Den arbetar naturligtvis helelektroniskt. Via en elektronisk sensor visas den aktuella, relativa luftfuktigheten. När du väl har programmerat in önskat fuktighetsvärde, behöver du inte göra något mer. B 250 övertar automatiskt styrningen. Tar vattnet i reservoaren slut, stängs apparaten automatiskt av och i visningen indikeras att reservoaren är tom. Vill du slippa att fylla på vatten, är den automatiska vattentillförseln (tillval) ett bra alternativ. "Storebror" till luftfuktaren B 400 utmärker sig genom en ännu starkare effekt. Den robusta skivluftfuktaren som kräver lite underhåll, försörjer upp till 800 kubikmeter luft per timme med fukt. Fläkten med två nivåer, avstängningsautomatiken och många andra egenskaper gör apparaten till ett äkta proffs inom området luftfuktning. För alla luftfuktare från Trotec gäller: De arbetar enligt den tillförlitliga avdunstningsprincipen, som garanterar att inga kalkavlagringar och ingen kondensbildning kan uppstå. Även en överfuktning av rumsluften är inte möjlig.

Luftfuktare i serverrum

 • skyddar komponenterna mot elektrostatik.
 • förlänger IT-apparaternas drifttid.
 • binder dessutom damm.
 • möjliggör energibesparingar genom avdunstningskylning.

Fördelarna med skivluftfuktarna från Trotec

 • helelektronisk styrning
 • översiktlig kontrollpanel med visning av är- och börvärdet för luftfuktigheten, vattennivån och fläktnivån
 • luftrengöring genom ett separat filter i insugsområdet
 • inställbar utblåsningsriktning
 • speciellt robust konstruktion