Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Klimatisering inom jordbruk
 1. Branschlösningar
 2. Branschöversikt
 3. Jordbruk

Klimatisering inom jordbruk

Ventilationsteknik, värme och kylning inom boskapsuppfödning

Klimatisering inom jordbruk

Kylsystem, värme, ventilation och mätutrustning: för bästa jordbrukets klimat

Ju mer målinriktad klimatiseringen av hallar och stall är inom agrarföretag, desto produktivare blir djuret som hålls där. Enligt denna princip erbjuder Trotec även här branschspecifika lösningar. Här används särskilda kylsystem, värme- och ventilationsteknik som anpassas efter den individuella omgivningen. Passande mätutrustning för övervakningen av klimatvärden ingår – för bästa klimatvillkor inom jordbruk.

Utomhusklimatet är obeständigt. Därför måste man lägga speciellt stor vikt på konstant klimatisering. För det är bara så man kan producera på ett pålitligt och effektivt sätt inom jordbruket. För att jordbrukare ska kunna arbeta oberoende av årstid och väder och för att kunna ägna sig åt djurhållning, har Trotec en rad klimatlösningar i sitt erbjudande: från kylsystem och värmeteknik till mobil ventilation.

Skydd vid stark kyla

Kalla perioder överbryggas med kraftfulla värmesystem – för att höns, gris, kor och andra boskaps- och uppfödningsdjur även ska trivas på vintern. För högsta krav inom jordbruket är oljevärmeaggregat från Trotec en optimal lösning. Beroende på användningsplatsens storlek och villkoren finns det en lösning för varje företag: från de prisvänliga oljevärmefläktarna i IDS- och IDE-serien och de mycket kraftfulla och robusta oljevärmeaggregaten i ID-serien ända till de högvärdiga oljevärmecentralerna i ID-serien. Alla är mycket flexibelt användbara och erbjuder behaglig värme för boskapen.

Om det blir för varmt

Trotecs kylteknik garanterar ett precist inomhusklimat i stall och hallar i jordbruksföretag, särskilt på sommaren. För utmärkt och målinriktad klimatisering och en effektiv produktion i stora hallar sörjer de industriella luftkonditionerarna i PT-serien.

Klimatisering inom jordbruk

Ventilation mot hög värme

Dessutom finns det risk för extremt hög värme i stall och ladugårdar, särskilt vid höga utomhustemperaturer, vilket är mycket ansträngande för boskapen. När temperaturen är hög är dessutom risken för bakteriebelastning genom det fuktiga klimatet och djurens avföring extremt hög. Här behövs en målinriktad och konsekvent ventilation. För en pålitlig cirkulation av stalluften och därmed kontinuerlig tillförsel av frisk luft för boskapen sörjer axialfläktar i TTV-serien från Trotec. De är lätthanterliga, kraftfulla och arbetar med full kraft för djurens hälsa – alltid när det krävs extra ventilation. Den fuktiga, stabbiga och ofta bakterierika luften byts på kort tid ut mot syrahaltig luft.

Luftavfuktning – A och O inom boskapshållning

En annan viktig aspekt inom jordbruket är den höga luftfuktigheten i stall och ladugårdar, som uppstår till följd av djurens avföring och avdunstning, genom rengöring och dricksvattnet. Med adsportionsluftavfuktare från Trotec – oavsett om den är stationär eller mobil – förs den fuktiga luften bort. Snabbt och pålitligt.

Alltid koll på klimatvärdena

Alltid vara på den säkra sidan: Det kan jordbrukare vara om de regelbundet kontrollerar klimatvärdena i företaget. Fuktmätare och framför allt klimatdatalogger från Trotec är starka och exakta partner som inte missar en enda klimatteknisk detalj.

Använd vår bästa praxis industriell tjänst

Nutzen Sie den Best-Practice-Industrieservice von Trotec

Eftersom varje industriföretag har sina egna karakteristiska processer, system och rum, kräver varje luftbehandlingslösning också en fallspecifik enhetskonfiguration. Sammanfattningsvis är det ofta svårt att beräkna de kombinerade effekterna av luftströmmar, luftfuktighetsförhållanden och temperaturfluktuationer på en rent teoretisk grund, till exempel i slussområden eller på transportbanor. Resultatet: Onödiga merkostnader på grund av överbelastade krav eller - ännu värre - i praktiken otillräckligt fungerande lösningar.

Du kan lita på våra experter

Erfarna luftkonditioneringsspecialister behövs för att exakt beräkna behoven inom industrin och utveckla skräddarsydda koncept för luftkonditionering. Lita på vårt team av experter och tjänsterna inom industritjänsterna: Vi analyserar den individuella behovssituationen tillsammans med dig på plats, bestämmer de specifika enhetskraven och utarbetar en skräddarsydd projektlösning ända fram till den exakta placeringen av enheterna.

Våra industrikonsulter informerar dig gärna personligen på tel. +49 2452 962-777 om vår bästa praxis inom industriservice. Eller så kan du helt enkelt skicka en förfrågan direkt till våra branschexperter med dina personliga krav. Vi svarar snabbt!

Trotec:s produkter inom jordbruket

Användningsexempel från praktisk användning:

 • Hästtermografi

  I Tyskland är hästen ett av de mest omtyckta djuren. Behandlingskostnaderna kan bli höga om hästen insjuknar eller råkar ut för en akut skada. Ju senare en kroppsskada upptäcks, desto längre och dyrare blir läkningsprocessen. Därför används termografi allt oftare för profylax, akut-diagnostik och rehabilitering.

  Mer information
 • Klimatisering inom fjäderfäuppfödning

  Från en temperatur på 10 grader Celsius försämras äggläggningsförmågan hos hönorna avsevärt. Även inom kycklingproduktionen får temperaturerna under den kalla årstiden inte sjunka allt för lågt. Alla raser är inte så tåliga att de klarar av ett temperaturfall i fjäderfähuset. Därför bör jordbrukarna vara utrustade med ett värmesystem för att klimatvillkoren för djuren även ska vara optimala under...

  Mer information
 • Luftfuktning i växthus

  Varma temperaturer och en hög luftfuktighet är det viktigaste för de tropiska och subtropiska växterna om de ska kunna frodas snabbt och yppigt. Även svampkulturer gillar när det är varmt och fuktigt. En regelbunden bevattning räcker inte här, då de flesta exotiska växter tar upp fuktigheten genom omgivningsluften. För att kunna skapa detta speciella klimat, behövs förutom en systematisk...

  Mer information
 • Luftavfuktning inom grisuppfödning

  För hög luftfuktighet och höga temperaturer är allt annat än behagliga klimatvillkor för grishållning. Oavsett om det handlar om grisuppfödning eller -gödning: Djuren behöver ett optimalt klimat för att vara friska och produktiva. Professionella luftavfuktare från Trotec sörjer för behagliga temperaturer och bättre luft, vilket avsevärt höjer grisarnas välbefinnande. Adsorptionstorkarna från...

  Mer information
 • Infrarödtermografi inom djuruppfödning

  Värmekameror är sedan många år en beprövad metod inom industriell djuruppfödning av nötkreatur, gris, får, get och fågel. De utgör en kostnadsvänlig och mycket tidig temperaturmätningsmetod som ger både djuruppfödare och veterinärer viktiga uppgifter om tillståndet på uppfödningsdjuret. Trotec har ett stort antal apparater för användning inom infrarödtermografi.

  Mer information