Klimatisering inom jordbruk

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Branschlösningar
  2. Branschöversikt
  3. Jordbruk

Klimatisering inom jordbruk

Ventilationsteknik, värme och kylning inom boskapsuppfödning

Ju mer målinriktad klimatiseringen av hallar och stall är inom agrarföretag, desto produktivare blir djuret som hålls där. Enligt denna princip erbjuder Trotec även här branschspecifika lösningar. Här används särskilda kylsystem, värme- och ventilationsteknik som anpassas efter den individuella omgivningen. Passande mätutrustning för övervakningen av klimatvärden ingår – för bästa klimatvillkor inom jordbruk.

Utomhusklimatet är obeständigt. Därför måste man lägga speciellt stor vikt på konstant klimatisering. För det är bara så man kan producera på ett pålitligt och effektivt sätt inom jordbruket. För att jordbrukare ska kunna arbeta oberoende av årstid och väder och för att kunna ägna sig åt djurhållning, har Trotec en rad klimatlösningar i sitt erbjudande: från kylsystem och värmeteknik till mobil ventilation.

Skydd vid stark kyla

Kalla perioder överbryggas med kraftfulla värmesystem – för att höns, gris, kor och andra boskaps- och uppfödningsdjur även ska trivas på vintern. För högsta krav inom jordbruket är oljevärmeaggregat från Trotec en optimal lösning. Beroende på användningsplatsens storlek och villkoren finns det en lösning för varje företag: från de prisvänliga oljevärmefläktarna i IDS- och IDE-serien och de mycket kraftfulla och robusta oljevärmeaggregaten i ID-serien ända till de högvärdiga oljevärmecentralerna i ID-serien. Alla är mycket flexibelt användbara och erbjuder behaglig värme för boskapen.

Om det blir för varmt

Trotecs kylteknik garanterar ett precist inomhusklimat i stall och hallar i jordbruksföretag, särskilt på sommaren. För utmärkt och målinriktad klimatisering och en effektiv produktion i stora hallar sörjer de industriella luftkonditionerarna i PortaTemp-serien.

Ventilation mot hög värme

Dessutom finns det risk för extremt hög värme i stall och ladugårdar, särskilt vid höga utomhustemperaturer, vilket är mycket ansträngande för boskapen. När temperaturen är hög är dessutom risken för bakteriebelastning genom det fuktiga klimatet och djurens avföring extremt hög. Här behövs en målinriktad och konsekvent ventilation. För en pålitlig cirkulation av stalluften och därmed kontinuerlig tillförsel av frisk luft för boskapen sörjer axialfläktar i TTV-serien från Trotec. De är lätthanterliga, kraftfulla och arbetar med full kraft för djurens hälsa – alltid när det krävs extra ventilation. Den fuktiga, stabbiga och ofta bakterierika luften byts på kort tid ut mot syrahaltig luft.

Luftavfuktning – A och O inom boskapshållning

En annan viktig aspekt inom jordbruket är den höga luftfuktigheten i stall och ladugårdar, som uppstår till följd av djurens avföring och avdunstning, genom rengöring och dricksvattnet. Med adsportionsluftavfuktare från Trotec – oavsett om den är stationär eller mobil – förs den fuktiga luften bort. Snabbt och pålitligt.

Alltid koll på klimatvärdena

Alltid vara på den säkra sidan: Det kan jordbrukare vara om de regelbundet kontrollerar klimatvärdena i företaget. Fuktmätare och framför allt klimatdatalogger från Trotec är starka och exakta partner som inte missar en enda klimatteknisk detalj.

Behov under vissa perioder? Hyra istället för köpa

Den som är i tillfälligt behov av värmeaggregat, ventilations- och klimatteknik och luftavfuktare inom jordbruket hittar snabbt och lätt en passande produkt i vår TKL-uthyrningsportal. Här finns det modeller i alla effektklasser till ett förmånligt uthyrningspris.

Trotec:s produkter inom jordbruket

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig