Ingen chans för virus: Luftfuktning i förskolor och skolor

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Användningar
 2. Befuktning
 3. Luftfuktning i förskolor och skolor

Ingen chans för virus: Luftfuktning i förskolor och skolor

Torr luft kan framför allt för barn innebära hälsoproblem. Luftfuktare och lufttvättare från Trotec sörjer för ett optimalt rumsklimat.

Ingenting är så avgörande för hälsan som luften som vi dagligen andas in. Det gäller i första hand för våra barn som varje dag går i förskolan och skolan. Särskilt där är optimala hygieniska förhållanden och frisk luft viktiga kriterier. Torr rumsluft belastar våra barn, gör dem känsligare för sjukdomar och minskar koncentrationsförmågan. Eftersom en regelbunden ventilation inte alltid kan garanteras i dessa inrättningar, krävs modern teknik. Genom användning av effektstarka luftfuktare och effektiva lufttvättare i Trotec programmet, anrikas rumsluften med fukt samtidigt som den filtreras. För optimalt välbefinnande och våra barns hälsa.

Fem gånger i veckan skickar vi våra barn till förskolan och skolan. Där tillbringar de många timmar, ofta även hela dagen. Föräldrarna lägger stor vikt vid pedagogiska utbildningserbjudanden, sund kost och optimala hygieniska förhållanden. Med all rätt! Våra barn ska trivas och utvecklas på bästa sätt. Av denna anledning måste de ansvariga för dessa inrättningar vara speciellt måna om rumsklimatet i grupp- och klassrum. Värmen sätts på redan tidigt på hösten då det blir kyligare. Det leder samtidigt till torr rumsluft. Och den är skadligare för barnen än många kanske tror.

Torr luft skadar hälsan

Detta fenomen känner alla till: När ett barn med förkylning besöker sin grupp eller klass, sprider sig sjukdomen rasande snabbt bland kamraterna. Ett skäl till denna snabba spridning är för låga värden för luftfuktigheten i rummen. Aktiviteten av förkylningsvirus tilltar i oproportionerlig hög grad vid torr luft. Samtidigt torkar barnens slemhinnor snabbt ut. På så vis blir de känsligare för virus och bakterier. Bättre klimatförhållanden, nämligen tillräcklig fuktighet i rumsluften, verkar förebyggande. Detta kan dock knappt uppnås genom enbart ventilation av klassrummen, då barnen inte kan sitta med öppna fönster en längre tid. Modern teknik är lösningen: Luftfuktare och lufttvättare från Trotec garanterar inte bara optimala fuktighetsvärden i förskolan och skolan. De filtrerar även luften. En anledning att ta djupa andetag igen.

Perfekt klimat för bättre koncentrationsförmåga.

Hur viktigt det är att särskilt konfigurera luftfuktigheten till ett optimalt värde i förskolor och skolor, visar följande fakta. Vid för torr luft avtar barnens motivation och koncentrationsförmåga betydligt. För torr rumsluft hindrar syreupptagningen och syretransporten i blodet. Även skadliga effekter på grund av dammpartiklar och mikroorganismer förstärks. Det bindande elementet vattenånga i luften saknas och då kommer dessa lättare in i barnens luftvägar.

En extraportion hälsa att andas in

En effektiv fuktning och filtrering av luften: De mobila avdunstnings-luftfuktarna från Trotec ger svaret. Modellerna är kompakta och utmärker sig genom en tystgående drift för att inte störa undervisningen. Luftfuktarna kan enkelt anslutas i ett klass- eller grupprum och genom ett tryck på knappen sätter driften igång. Ställ in önskat värde för luftfuktigheten och den hygrostatstryrda luftfuktaren reglerar automatiskt driften. Alla luftfuktarmodeller från Trotec arbetar enligt den tillförlitliga avdunstningsprincipen. Inga kalkavlagringar uppstår, inget kondensvatten bildas. Inte heller en överfuktning av rumsluften är möjlig, man rör sig alltid inom det optimala området mellan 40%-60%. Skadliga ämnen i vattnet (t.ex. bakterier) förblir kvar i vattentanken och i filtret och kommer inte ut i rumsluften. Det säkrar en hygienisk drift med 99% mindre bakterieutsläpp än vid ultraljud-luftfuktare. Både för små och större användningar har Trotec alltid den passande modellen. För små rum upp till 24 m² sörjer den fomfulländade, designade luftfuktaren B 25 E för att barnens luftvägar och näsor inte torkar ut. Gärna även med en behaglig doft, anrikad med doftolja. Den kompakta B 200 eco avger exempelvis dagligen upp till 43 liter vatten och övertygar med ett optimalt förhållande mellan pris och kvalitet. Kraftfull och tillförlitlig vid fuktning av stora rum är B 400 och B 500 trådlös, som avger drygt 60 liter till omgivningsluften och överraskar med många, moderna tilläggsfunktioner.

Så "tvättas" luften

För små utrymmen, exempelvis för ett litet rum på förskolan där de minsta barnen ska sova efter lunchen, lämpar sig de kompakta, formsköna lufttvättarna i AW-S-serien från Trotec. Här förenas tilltalande design och optimala luftrengöringsresultat. Både AW 10 S och AW 20 S suger in rumsluften och leder den förbi roterande fuktningsskivor där den anrikas med fuktighet. Under processen fastnar smutspartiklar som pollen, hår och damm på fuktningsskivan och samlas i uppsamlingsbehållaren. Dessutom erbjuder AW 20 S – allt efter driftläge - en extra grundlig HEPA-filtrering av den fuktade luften.

Fördelarna med mobila avdunstnings-luftfuktare

 • Tillförlitlig och effektiv luftfuktning för bra hälsa och koncentrationsförmåga
 • Automatisk, hygrostatstyrd reglering av luftfuktigheten
 • Tystgående driftläge
 • Inga kalkavlagringar eller våta ställen
 • Optimalt förhållande mellan pris och kvalitet i varje apparatklass

Fördelarna med lufttvättarna i AW-S-serien

 • 3 i 1 kombienhet för luktneutralisering, luftrengöring och luftfuktning
 • Indikering av relativ luftfuktighet
 • Plasmagenerator för att eliminera lukt och skadliga ämnen i rumsluften
 • Olika driftlägen plus tystgående nattläge
 • En stor vattenbehållare (9 liter) för långa, underhållsfria användningar
 • Endast kranvatten behövs (inget destillerat vatten)
 • Variabel fläktstyrning för behovsanpassad rumsanpassning

Andra fördelar med AW 20 S:

 • Intelligent kombisensor för samtidig mätning av luftfuktighet och luftkvalitet möjliggör energisparande automatisk drift
 • Kan användas året runt för luftrengöring och luktneutralisering tack vare separat till- och frånkopplingsbar luftfuktnings- och plasmafunktion
 • Det utbytbara förfiltret befriar luften tillförlitligt från grovt husdamm eller djurhår
 • Aktiverbar HEPA-filterfunktion för maximal luftrengöringseffekt: filtrerar fina partiklar som pollen, kvalsteravföring, svampsporer, damm och findamm
 • En ljussignal med 3 nivåer visar luftkvaliteten i rummet

Tillfälligt behov? Uthyrningsapparater för alla behov

Behöver du tillfälligt mobila luftfuktare för ett optimalt klimat i förskolan eller skolan? Då kan du hyra dem av oss. I vår TKL-uthyrningsportal finns apparater till ett förmånligt pris!