Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Ingen chans för virus: Luftfuktning i förskolor och skolor

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Användningar
 2. Befuktning
 3. Luftfuktning i förskolor och skolor

Ingen chans för virus: Luftfuktning i förskolor och skolor

Torr luft kan framför allt för barn innebära hälsoproblem. Luftfuktare och lufttvättare från Trotec sörjer för ett optimalt rumsklimat.

Ingenting är så avgörande för hälsan som luften som vi dagligen andas in. Det gäller i första hand för våra barn som varje dag går i förskolan och skolan. Särskilt där är optimala hygieniska förhållanden och frisk luft viktiga kriterier. Torr rumsluft belastar våra barn, gör dem känsligare för sjukdomar och minskar koncentrationsförmågan. Eftersom en regelbunden ventilation inte alltid kan garanteras i dessa inrättningar, krävs modern teknik. Genom användning av effektstarka luftfuktare och effektiva lufttvättare i Trotec programmet, anrikas rumsluften med fukt samtidigt som den filtreras. För optimalt välbefinnande och våra barns hälsa.

Fem gånger i veckan skickar vi våra barn till förskolan och skolan. Där tillbringar de många timmar, ofta även hela dagen. Föräldrarna lägger stor vikt vid pedagogiska utbildningserbjudanden, sund kost och optimala hygieniska förhållanden. Med all rätt! Våra barn ska trivas och utvecklas på bästa sätt. Av denna anledning måste de ansvariga för dessa inrättningar vara speciellt måna om rumsklimatet i grupp- och klassrum. Värmen sätts på redan tidigt på hösten då det blir kyligare. Det leder samtidigt till torr rumsluft. Och den är skadligare för barnen än många kanske tror.

Torr luft skadar hälsan

Detta fenomen känner alla till: När ett barn med förkylning besöker sin grupp eller klass, sprider sig sjukdomen rasande snabbt bland kamraterna. Ett skäl till denna snabba spridning är för låga värden för luftfuktigheten i rummen. Aktiviteten av förkylningsvirus tilltar i oproportionerlig hög grad vid torr luft. Samtidigt torkar barnens slemhinnor snabbt ut. På så vis blir de känsligare för virus och bakterier. Bättre klimatförhållanden, nämligen tillräcklig fuktighet i rumsluften, verkar förebyggande. Detta kan dock knappt uppnås genom enbart ventilation av klassrummen, då barnen inte kan sitta med öppna fönster en längre tid. Modern teknik är lösningen: Luftfuktare och lufttvättare från Trotec garanterar inte bara optimala fuktighetsvärden i förskolan och skolan. De filtrerar även luften. En anledning att ta djupa andetag igen.

Perfekt klimat för bättre koncentrationsförmåga.

Hur viktigt det är att särskilt konfigurera luftfuktigheten till ett optimalt värde i förskolor och skolor, visar följande fakta. Vid för torr luft avtar barnens motivation och koncentrationsförmåga betydligt. För torr rumsluft hindrar syreupptagningen och syretransporten i blodet. Även skadliga effekter på grund av dammpartiklar och mikroorganismer förstärks. Det bindande elementet vattenånga i luften saknas och då kommer dessa lättare in i barnens luftvägar.

Trotec har lösningen: Luftfuktare tar kål på alla smittohärdar

Spridningen av sjukdomsalstrande virus och bakterier via rumsluften har det ännu inte gått att förhindra helt, men luftfuktare från Trotec som B 400 och B 500 kan här verkligen vara till stor hjälp. Framför allt i förskolor och i skolor är överföringen av droppinfektioner ett stort problem, då barnen i regel inte håller något avstånd till varandra när de leker – för att inte tala om de hälsorisker som pedagoger, förskollärare och lärare utsätts för.

De per hygrostat styrda avdunstningsluftfuktarna i B-serien från Trotec sörjer för optimala luftfuktighetsförhållanden i alla rum oavsett storlek. Bland modellerna B 24 E, B 25 E, B 250, B 300, B 400 och B 500 Funk hittar du säkert en passande apparat som motsvarar dina individuella behov.

Alternativt kan du naturligtvis även använda dig av en Trotec lufttvättare ur AW-S-serien. Om det är en avdunstningsluftfuktare eller en lufttvättare som är den bästa lösningen för dig, beror slutligen på hur stort rummet är och vilken fuktningseffekt som behövs.

Effekten av luftfuktare på bakterier, virus & co.

På bilden går det tydligt att se, att i en korridor med 40 till 60 procents relativ luftfuktighet är antalet sjukdomsalstrande virus och bakterier nästan lika med noll. Varför är det så? Om rumsluften har en relativ fukthalt på mindre än 40 procent, kan hals- och nässekret som är kontaminerat med virus som exempelvis coronaviruset Sars-CoV-2, influensavirus eller bakterier, torka in. Det kan ju visserligen verka positivt men faktum är, att det är tvärtom: De skrumpnar till en storlek på ca 0,5 µm och bildar därmed en skorpa runt aerosolen. Med denna strategi maximeras överlevnadskraften hos de sjukdomsalstrande bakterierna inomhus och så även de små dropparnas svävförmåga. Om någon hostar eller nyser i ett för torrt rum, överlever viruset och bakterien upp till 41 timmar i detta rum och bibehåller sin infektiösa verkan.

Om du vill ha en persolig rådgivning, skriv då gärna till oss per e-post info@trotec.de eller ring till vår fackavdelning tel: +49 2452 962-400.

En extraportion hälsa att andas in

En effektiv fuktning och filtrering av luften: De mobila avdunstnings-luftfuktarna från Trotec ger svaret. Modellerna är kompakta och utmärker sig genom en tystgående drift för att inte störa undervisningen. Luftfuktarna kan enkelt anslutas i ett klass- eller grupprum och genom ett tryck på knappen sätter driften igång. Ställ in önskat värde för luftfuktigheten och den hygrostatstryrda luftfuktaren reglerar automatiskt driften. Alla luftfuktarmodeller från Trotec arbetar enligt den tillförlitliga avdunstningsprincipen. Inga kalkavlagringar uppstår, inget kondensvatten bildas. Inte heller en överfuktning av rumsluften är möjlig, man rör sig alltid inom det optimala området mellan 40%-60%. Skadliga ämnen i vattnet (t.ex. bakterier) förblir kvar i vattentanken och i filtret och kommer inte ut i rumsluften. Det säkrar en hygienisk drift med 99% mindre bakterieutsläpp än vid ultraljud-luftfuktare. Både för små och större användningar har Trotec alltid den passande modellen. För små rum upp till 24 m² sörjer den fomfulländade, designade luftfuktaren B 25 E för att barnens luftvägar och näsor inte torkar ut. Gärna även med en behaglig doft, anrikad med doftolja. Den kompakta B 200 eco avger exempelvis dagligen upp till 43 liter vatten och övertygar med ett optimalt förhållande mellan pris och kvalitet. Kraftfull och tillförlitlig vid fuktning av stora rum är B 400 och B 500 trådlös, som avger drygt 60 liter till omgivningsluften och överraskar med många, moderna tilläggsfunktioner.

Så "tvättas" luften

För små utrymmen, exempelvis för ett litet rum på förskolan där de minsta barnen ska sova efter lunchen, lämpar sig de kompakta, formsköna lufttvättarna i AW-S-serien från Trotec. Här förenas tilltalande design och optimala luftrengöringsresultat. Både AW 10 S och AW 20 S suger in rumsluften och leder den förbi roterande fuktningsskivor där den anrikas med fuktighet. Under processen fastnar smutspartiklar som pollen, hår och damm på fuktningsskivan och samlas i uppsamlingsbehållaren. Dessutom erbjuder AW 20 S – allt efter driftläge - en extra grundlig HEPA-filtrering av den fuktade luften.

Fördelarna med mobila avdunstnings-luftfuktare

 • Tillförlitlig och effektiv luftfuktning för bra hälsa och koncentrationsförmåga
 • Automatisk, hygrostatstyrd reglering av luftfuktigheten
 • Tystgående driftläge
 • Inga kalkavlagringar eller våta ställen
 • Optimalt förhållande mellan pris och kvalitet i varje apparatklass

Fördelarna med lufttvättarna i AW-S-serien

 • 3 i 1 kombienhet för luktneutralisering, luftrengöring och luftfuktning
 • Indikering av relativ luftfuktighet
 • Plasmagenerator för att eliminera lukt och skadliga ämnen i rumsluften
 • Olika driftlägen plus tystgående nattläge
 • En stor vattenbehållare (9 liter) för långa, underhållsfria användningar
 • Endast kranvatten behövs (inget destillerat vatten)
 • Variabel fläktstyrning för behovsanpassad rumsanpassning

Andra fördelar med AW 20 S:

 • Intelligent kombisensor för samtidig mätning av luftfuktighet och luftkvalitet möjliggör energisparande automatisk drift
 • Kan användas året runt för luftrengöring och luktneutralisering tack vare separat till- och frånkopplingsbar luftfuktnings- och plasmafunktion
 • Det utbytbara förfiltret befriar luften tillförlitligt från grovt husdamm eller djurhår
 • Aktiverbar HEPA-filterfunktion för maximal luftrengöringseffekt: filtrerar fina partiklar som pollen, kvalsteravföring, svampsporer, damm och findamm
 • En ljussignal med 3 nivåer visar luftkvaliteten i rummet

Fler lösningar för fastighetsförvaltningen

 • Hälsosam och virusfri inandningsluft på äldre- och vårdboenden

  Irriterad hals och retade slemhinnor, kliande ögon, trötthet och skrovlig hud är typiska tecken på att något inte står rätt till i omgivningsluften. Orsaken är ofta ett allt för torrt inomhusklimat. Dessa och andra symptom uppträder framför allt under den kalla årstiden då vi värmer inomhusluften och då även infektioner och förkylningar på nolltid sprids i den torra inomhusluften på vårdboenden.

  Mer information
 • Luftfuktning i fanerlagret

  Fanerlager måste hanteras med speciell omsorg. Just i lager med speciellt torr luft måste speciella försiktighetsåtgärder vidtas. För: När fanerskivor torkar ut, blir de sköra och spröda. För att förhindra kostsamma uttorkningsskador, måste lagret utrustas med pålitliga och effektiva fuktningssystem. Trotec-gruppen rekommenderar användningen av en luftfuktare för större uppgifter. För små utrymmen...

  Mer information
 • Luftfuktning i instrumentlager

  Högvärdigt trä, filt, fina lim och lacker: Musikinstrument tillverkas i regel av känsliga material, vilket ger dem den speciella klangen och resonansen. En sak får alltså inte glömmas vid lagringen av värdefulla instrument: optimalt skydd och skötsel. Det gäller främst för musikinstrument som helt eller delvis är tillverkade i trä. Trämaterial arbetar permanent och reagerar känsligt på...

  Mer information
 • Luftfuktning i växthus

  Varma temperaturer och en hög luftfuktighet är det viktigaste för de tropiska och subtropiska växterna om de ska kunna frodas snabbt och yppigt. Även svampkulturer gillar när det är varmt och fuktigt. En regelbunden bevattning räcker inte här, då de flesta exotiska växter tar upp fuktigheten genom omgivningsluften. För att kunna skapa detta speciella klimat, behövs förutom en systematisk...

  Mer information
 • Luftfuktning i serverrum

  En tillförlitligt fungerande teknik är det viktigaste kriteriet för kunder som är anslutna till datacentraler. Ett eget serverrum är liksom hjärtat i ett företag. Därför måste tekniken där fungera felfritt dygnet runt. IT-apparaterna måste befinna sig i oklanderligt skick. Av denna anledning måste klimatet i datacentraler och serverrum vara väl avstämt mot den tekniska utrustningens behov. Proffs...

  Mer information