Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Mätning och loggning av luftkvalitet med Trotec-mätinstrument
  1. Produkter och tjänster
  2. Mätdon
  3. Luftkvalitet

Mäta och protokollföra luftkvaliteten med mätinstrument från Trotec

Vid mätning och långtidsmätning av olika mätstorheter, bör du satsa på professionella handmätinstrument och klimatdatalogger från Trotec.

BZ30 CO₂-luftkvalitetsdatalogger
Ozonmätare OZ-ONE
Partikelmätare BQ21

Trotec har passande mätinstrument för utsläpp och datalogger när det gäller att mäta luftkvaliteten och långfristigt protokollföra mätresultaten.

Med den mobila partikelräknaren PC200 mäter du tillförlitligt koncentrationen av farliga ämnen (aerosoler, findamm, sot och bakterier) i luften och detekterar deras källor. Partikelräknaren PC220 har dessutom en HCHO-detektor som detekterar hälsovådliga koncentrationer av formaldehyd i rumsluften. Alla partikelräknare från Trotec mäter dessutom klimatparametrar som luftfuktighet, lufttemperatur, daggpunktstemperatur och våtkulstemperatur. Dataloggern som är integrerad i handmätinstrumenten sparar upp till 5 000 mätvärden och kan utökas med MicroSD-kort.

För en protokollföring under lång tid av klimatdata erbjuder Trotec många klimatdatalogger, mobila och stationära lösningar. Den lätthanterliga dataloggern BL30 kan spara 32 000 mätvärden i minnet för långtidsdokumentation av lufttemperaturen och luftfuktigheten. Luftkvalitetsdatalogger BZ25 och BZ30 mäter dessutom CO2 koncentrationen i rumsluften och sparar upp till 50 000 mätvärden. De stationära DL200-luftkvalitetsdatalogger i MultiMeasure Professional-serien är riktiga multitalanger med vilka upp till 20 mätkanaler kan mätas samtidigt via olika sensorsignaler. Med ett minne för upp till 3 200 000 mätvärden, en realtids-dataregistrering i nätverket och det av Trotec utvecklade analysprogrammet MultiMeasure Studio Professional öppnar DL200-dataloggarna för många möjligheter för manipulationssäkra långtidsmätningar och deras utvärdering.