Lösningar för livsmedelsindustrin

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Branschlösningar
 2. Branschöversikt
 3. Livsmedels­industrin

Lösningar för livsmedelsindustrin

Garantera hygien, lönsamhet, driftsäkerhet med luftkonditionering

Hygien, lönsamhet, driftsäkerhet - Inte i någon annan bransch är dessa tre faktorer så nära förbundna med klimatvillkor och fuktighet som inom livsmedelsindustrin.

Okontrollerad fukt orsakar

 • för höga AW-värden hos livsmedel
 • Kondensproblem vid varutransporter mellan olika temperaturzoner, exempelvis kyllager och lastzon
 • Hygienproblem vid bearbetning eller försämrade produktegenskaper
 • Hygien- och kondensproblem genom rengöringsarbeten, ångstrålarbeten, i tvättanläggningar för transportlådor eller vid flaskrengöring
 • Kvalitetsproblem vid lagring och torrhållning, till exempel om kryddor eller pulver klumpar ihop sig
 • Hygien- och kondensproblem i slakterier, till exempel vid avlägsnande av borsthår, uppskärning av kött och flamberingsanläggningar
 • Korrosion och ökat underhåll av maskiner och byggnader
 • Skador på byggsubstans och ökade uppvärmningskostnader på grund av reducerade isoleringsvärden på byggstommen

Inte minst kräver förändrade tillverkningstekniker eller allt mer komplexa logistiska förlopp en fuktighetshantering som vid lagring och transport är anpassad efter aktuella krav.

Förändrade krav på befintliga anläggningar

Det är oomstritt att för hög luftfuktighet kan orsaka många olika problem med råmaterial och bearbetningsprocesser. Därför är kontrollen av luftfuktigheten den avgörande faktorn för att garantera optimalt rumsklimat och hygieniska villkor. Det är också oomstritt att varje företag inom livsmedelsindustrin har sina egenheter, speciella arbetsförlopp, anläggningar och utrymmen. Här räcker inte färdiga lösningar eller dyra ombyggnader av befintliga HVAC-system, inte minst av ekonomiska skäl.

Lösningen: Trotec Condition Management för livsmedelsindustrin

Trotec Condition Management tar bort okontrollerad fukt för gott: Våra avfuktningssystem som utan problem kan installeras i efterhand kombinerar skräddarsydda avfuktningslösningar med hög flexibilitet och lönsamhet.

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …

Trotecs produkter för livsmedelsindustrin

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig