Korrosionsskydd vid lagring av råkarosser

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Användningar
 2. Inspektioner, motorer och kropp
 3. Korrosionsskydd råkarosser

Korrosionsskydd vid lagring av råkarosser

Luftavfuktning: Torr luft skyddar metalldelar

I Europa låg den genomsnittliga luftfuktigheten år 2012 på 73 % – beroende på väder. Vid lagring av fordonsdelar av metall inom fordonsindustrin är torr luft med en maximal luftfuktighet på 40-50 % nödvändig för att det inte ska bildas korrosion. Detta uppnår våra industriapparater för luftavfuktning och tilläggsuppvärmning på ett pålitligt sätt. 

Kontrollen av luftfuktigheten när det gäller korrosionsskydd är en av uppgifterna vid luftkonditionering inom fordonsindustrin. Förutom processklimatisering i alla faser av produktionskedjan spelar luftavfuktning i samtliga lagerutrymmen en viktig roll. För luftavfuktning i råkaross- eller dellager lämpar sig särskilt högprestationsapparater i TTR-serien. Dessa adsorptionsluftavfuktare finns i flera mobila och stationära utföranden – vilken som är den optimala tekniken för ditt råkarosslager, tar våra klimatexperter inom industriservice reda på åt dig.

Luftavfuktning och tilläggsvärme i lagret

Om råkarosslager måste värmas ytterligare under kalla perioder, lämpar sig mobila värmeaggregat ur Trotecs program. Eftersom varm luft lagrar mer luftfuktighet rekommenderar vi endast tilläggsuppvärmning, efter att luftfuktigheten först sänkts. Rumstemperatur och luftfuktighet bildar en ny känslig kombination, som måste mätas och styras exakt för att erbjuda ett pålitligt korrosionsskydd i lagret. För detta finns det ett stort antal mätdon i vårt program, exempelvis termohygrometer T210 och T260. Den senare kan även användas som laserpyrometer och daggpunktslarmgivare. Dessutom erbjuder tysktillverkade datalogger i MultiMeasure Professional-serien, DL200H eller DL200X, erbjuder flera möjligheter för manipulationssäkra långtidsmätningar.

Utformning och testkörning: Dra fördel av vår industriservice

Trotec Group levererar inte bara apparater till industrikunder, utan även hela lösningar. Vi utformar luftkonditionering för dina lagerrum eller och provkör det i förväg med mobila apparater. Tillfälligt eller stationärt: Först när mätningar har bevisat att luftfuktigheten och lagertemperaturen styrs på ett perfekt sätt, sammanställs den slutliga lösningen för korrosionsskydd.

Fler lösningar för fordonsindustrin

Tillfälligt behov? Uthyrningsutrustning för alla behov

TKL – Trotec Rental Division

För att säkra lönsamheten när det handlar om expressersättning för maskiner som inte fungerar eller för att utöka kapaciteten vid tillfälliga behovstoppar, står TKL, Trotec Rental Division och Europas ledande uthyrningspartner med över 10 000 apparater för uthyrning och snabb 24-timmars leveransservice till förfogande. Hyr exempelvis:

 • Avfuktningsaggregat som adsorptionstorkar eller industritorkar
 • Värmeaggregat som elvärmare och oljevärmeaggregat
 • Luftkonditioneringar, luftfuktare, luftrengörare och luktneutraliserare
 • Fläktar, även med explosionsskydd, eller vindmaskiner
 • Värmekameror

I vår TKL-uthyrningsportal finns uthyrningsapparater i alla prestandaklasser till ett förmånligt pris!

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig