1. Produkter och tjänster
  2. Maskiner - HomeComfort
  3. Avfuktning

Avfuktning av bostäder med luftavfuktare från Trotec

Skapa ett sunt, behagligt rumsklimat med en optimal luftfuktighet

Med luftavfuktarna i HomeComfort-serien från Trotec skapar du under hela året en optimal luftfuktighet och ett sunt, behagligt rumsklimat inom hemmets fyra väggar.

Det är inte bara den rätta temperaturen som är avgörande för ett idealiskt rumsklimat, utan även den optimala luftfuktigheten är viktig. I uppvärmda rum bör luftfuktigheten inte överskrida 60 %, i badrum kan den relativa luftfuktigheten dock ofta ligga över 70 %.

Den optimala luftfuktigheten för ett sunt rumsklimat är 50 %. Högre värden gynnar mögelbildningen och kan påverka hälsan. Mögelsvampsporer fördelar sig i rumsluften, kommer in i luftvägarna och orsakar i värsta fall allergier.

Andningen påverkar luftfuktigheten i rummet ytterligare, med utandningen avges permanent fuktighet till rummet. Ju fler personer som lever i ett hushåll, desto snabbare överskrids gränsen för luftfuktigheten för ett behagligt rumsklimat.

Det märks tydligt, exempelvis i sovrummet, där gränsen på 60 % snabbt överskrids under natten när fönstret är stängt. Men just här bör rumsklimatet vara optimalt, för en för hög luftfuktighet bidrar till att kvalster bildas och förökas.

Även våta väggar, exempelvis efter en renovering, eller fuktiga källare utgör problem som kan avhjälpas med en luftavfuktare.

Motverka ett obehagligt rumsklimat med de formsköna luftavfuktarna i HomeComfort-serien från Trotec och skapa ett sunt rumsklimat överallt där fuktighet blir till ett problem. Luftavfuktarna kan användas mobilt och flexibelt och är tack vare de olika avfuktningseffekterna lämpliga för stora och små rum.

Direkt till produktfinnaren

Hitta direkt den passande avfuktaren för dina behov!

Med vår produktfinnare kan du snabbt och enkelt välja den optimala
luftavfuktaren för just det du behöver.

Direkt till produktfinnaren