Adsorptionsavfuktare TTR-serien
Home Comfort
  1. Produkter och tjänster
  2. Produkter ‑ HomeComfort
  3. Avfuktning
  4. Adsorptionsluftavfuktare av TTR-serien

Adsorptionsluftavfuktare av TTR-serien

Medan kondensationstorkar avfuktar daggpunktsbaserat, använder sig adsorptionstorkar av sorptionens princip. Här utnyttjas ångans tryckminskning mellan den fuktiga luften och ett hygroskopiskt sorptionsmedel för att adsorbera vatten i luften.

Även avfuktningsgranulat räknas till denna kategori, trots att de i optimalfall bara kan användas för torrhållning av mycket små, slutna utrymmen i behållare.

Granulat – kan inte rekommenderas som permanent lösning

Det ursprungliga, huvudsakliga syftet med dessa påsar är att skydda fuktkänsliga produkter under transport och lagring. Alla känner vi till dessa små påsar som följer med leveransen av väskor, elektronik, läkemedel eller kläder.

Granulat är inget riktigt alternativ till luftavfuktare. Dessutom är de en oekonomisk envägslösning. Granulatpåsarna i behållaren måste regelbundet bytas ut, eftersom granulatet inte regenereras. Som en svamp suger torkmedlet permanent vatten ur luften och måste bytas ut så snart dess mättnadsgräns har uppnåtts – på lång sikt är det en extremt kostnadsintensiv metod.

Annorlunda är det med elektriska apparater med varmluftsregeneration. Inne i apparaterna roterar ett torkhjul som är belagt med starkt hygroskopiska ämnen som silikagel eller litiumklorid, som adsorberar vattenmolekyler i den insugna luften som strömmar genom torkhjulet.

För att torkhjulet kontinuerligt ska kunna ta upp fukt, måste den avges på ett annat ställe och det sker via varmluftsregeneration: Het luft leds genom ett regenerationsområde i torkhjulet. Med hjälp av värmeenergi forslar denna luft bort vattenångan i silikagelen som tidigare var bunden i rotorn.

Komfortapparater med kondensor

Dessa apparater som har koncipierats för privat bruk, fungerar enligt samma princip som adsorptionstorkar för industriell användning.

Den insugna rumsluften transporteras genom en avfuktningssektor i ett roterande torkhjul som är belagt med ett hygroskopiskt sorptionsmedel, på vilket fukten i luften avlagras.

Ett typiskt sorptionsmedel är silikagel – ett torkmedel med en mycket stor, hygroskopisk yta. I professionella adsorptionstorkar har ett gram av detta torkmedel en yta på mer än 700 kvadratmeter. Mindre än 10 gram har därmed en yta som motsvarar storleken av en hel fotbollsplan.

Den torra luften som avfuktats genom fuktavlagring på sorptionsmedlet blåses sedan ut i rummet igen.

För att det fuktmättade torkhjulet ska befrias från vatten så att det kan ta upp vatten igen, strömmar luft som värmts upp via ett värmeelement genom en separat regenerationssektor i torkhjulet i ett permanent kretslopp. Denna luft tar temperaturbetingat upp fukten från torkhjulet och leder den genom ett kondensorelement.

Samtidigt strömmar kallare insugsluft kring elementets utsida, varvid vattnet i kondensorelementet kondenserar och fångas upp i en vattenbehållare. Regenerationsluften tillförs sedan värmeelementet igen i ett permanent kretslopp så att fukten återigen kan tas upp.

Funktionsprincip komfort-adsorptionstork
Direkt till produktfinnaren

Hitta direkt den passande avfuktaren för dina behov!

Med vår produktfinnare kan du snabbt och enkelt välja den optimala
luftavfuktaren för just det du behöver.

Direkt till produktfinnaren

Adsorption, kondens eller Peltier-avfuktare?

De viktigaste fakta i en fullständig översikt - sammanfattas på ett läsarvänligt sätt av Trotec, din avfuktningsexpert!

Gå direkt till "Praktisk kunskap om avfuktare" ...

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig