Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Användningar
 2. Allmänna avfuktningslösningar
 3. Rostskydd: Luftavfuktning i broar

Rostskydd för brokonstruktion och teknik

System för luftavfuktning skyddar insidan

Inuti broar och stålställningar, elledningar eller teknikrum som utsätts för hög luftfuktighet. Sedan många år tillbaka har det som alternativ till underhållsintensiv rostskyddsfärg visat sig vara lönsamt att hålla insidan av broar torra med luftavfuktare. För luftavfuktning erbjuder Trotec adsorptionstorkar med varierande kapacitet.

Beroende på var de står har många broar problem med kondensvatten inuti själva konstruktionen. Särskilt om bron går över en flod. För över vatten är luftfuktigheten hög. Dessutom sörjer väderväxlingar för plötsliga temperatursänkningar – det bildas kondensvatten som rinner ner på bärande metalldelar eller elektriciteten. Följderna blir dyra: Korrosion på stålkonstruktioner, dyra saneringskostnader, strömavbrott och höga underhållskostnader för regelbunden förnyelse av rostskyddsfärgen. Med inte ens det hjälper alltid, för många små hörn och kanter är svåråtkomliga för målaren. Dessa svaga punkter rostar sedan obemärkt tills de blir till ett stort problem. Torr luft når däremot alla platser och skyddar mot korrosion.

Luftavfuktning ersätter rostskyddsfärg

Som förebyggande rostskyddsåtgärd kan ett system för luftavfuktning till och med nästan helt ersätta rostskyddsfärgen på insidan – i alla fall se till så att en ny strykning kan förskjutas i flera år. Underhållsarbetet för bron sänks avsevärt. På så sätt lönar det sig att investera i luftavfuktare.

Adsorptionstorkar skyddar stålkonstruktioner och elektriciteten

Beroende på brons storlek, den konstruktiva situationen i detalj och vilka material som används, används oftast ett system för luftavfuktning som består av flera luftavfuktare i olika prestandaklasser. För luftavfuktning i brokonstruktioner rekommenderar Trotec Group torkar i TTR-serien med adsorptionsprincipen. Dessa avfuktar till och med vid minustemperaturer effektivt till målvärdet som ligger under 50 procent relativ luftfuktighet. Till exempel lämpar sig mobila kompakta enheter som TTR 200 till TTR 500 D för mindre teknikrum, kopplingsskåp och nischer. För större hålrum lämpar sig de stationära aggregaten TTR 800 till TTR 13500. Förutom detta används de stora stationära torkningsaggregaten för torrhållning av långa hålrum, som man t.ex. konstruerar för elkablar. För långa sträckor förs luft till och från via lufttransportslangar. Alla avfuktningsapparater i TTR-serien har utvecklats och tillverkats i Tyskland efter högsta kvalitetsåtgärder – det gör dem robusta och tillförlitliga. Förutom apparaterna och luftstyrningsslangarna levererar Trotec även mätteknik och datalogger för luftavfuktningssystem i broar.

Vilka kapaciteter? Avdelningen industriservice hjälper dig

Finns det svårtillgängliga nischer i brokonstruktionen? Står bron nära havet där luften är extremt fuktig och salthaltig? För varje situation har vi en apparat som hjälper till att sänka luftfuktigheten. Våra rådgivare på avdelningen industriservice utvecklar tillsammans med uppdragsgivarens arkitekter och ingenjörer utformningen av luftavfuktningen. Vi testar de planerade kapaciteterna med mobila apparater innan de stationära luftavfuktarna installeras – på så sätt garanterar vi att investeringen lönar sig och att allt fungerar som det ska. Vi hjälper dig gärna.

Tillfälligt behov? Uthyrningsutrustning för alla behov

TKL – Trotec Rental Division

För att säkra lönsamheten när det handlar om expressersättning för maskiner som inte fungerar eller för att utöka kapaciteten vid tillfälliga behovstoppar, står TKL, Trotec Rental Division och Europas ledande uthyrningspartner med över 10 000 apparater för uthyrning och snabb 24-timmars leveransservice till förfogande. Hyr exempelvis:

 • Avfuktningsaggregat som adsorptionstorkar eller industritorkar
 • Värmeaggregat som elvärmare och oljevärmeaggregat
 • Luftkonditioneringar, luftfuktare, luftrengörare och luktneutraliserare
 • Fläktar, även med explosionsskydd, eller vindmaskiner
 • Värmekameror

I vår TKL-uthyrningsportal finns uthyrningsapparater i alla prestandaklasser till ett förmånligt pris!

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig