Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Användningar
 2. Termografi
 3. Termografi i vattenverket

En blick på elektroniken: Termografi i vattenverket

Värmebilder visar tillståndet på de elektroniska komponenterna i ett vattenverk – för en felfri försörjning.

Ett vattenföretags kunder måste kunna lita på en kontinuerlig, felfri drift. Och vattenföretagen garanterar en avbrottsfri tillgång. För att kunna lokalisera tekniska problem så snabbt som möjligt och för att underhållspersonalens insats ska bli så effektiv som möjligt, används värmekameror vid inspektionen av elektroniken. De detaljerade infrarödbilderna som värmekamerorna från Trotec levererar, visar exakt på vilka ställen en reparation måste genomföras.

Avfallshantera och behandla skyddsvatten, leverera dricksvatten till kunderna: Denna uppgift tar de driftsansvariga för vattenverken på allvar och utlovar en tillförlitlig och avbrottsfri försörjning till sina kunder. För att de ska kunna hålla sitt löfte, måste de tekniska utrustningarna i ett vattenverk vara i ett oklanderligt skick. Alltid. Faktum är: När en defekt på elektroniken i ett vattenverk väl har uppstått, kan detta leda till försörjningsproblem. Då gäller det att detektera och åtgärda skadan så snabbt som möjligt. Kunderna är ju faktiskt beroende av vattenförsörjningen. Ännu bättre: Fel på elektroniken bör lokaliseras i god tid, så att ett bortfall inte ens kan uppstå. Vattenföretagets underhållspersonal jobbar ständigt på detta. 

Med en professionell utrustning

Experterna är utrustade med många mekaniska och elektriska mätare, för att hålla elektroniken i gång. För att förebygga skador och vid skadefall är det viktigt att det finns en sak: en mätmetod som detekterar dolda fel på elektroniken. För detta använder experterna en professionell värmekamera. Infrarödtekniken gör det möjligt att detektera temperaturskillnader på elektroniska komponenter som kopplingsskåp, elektriska ledningar, gruppcentraler, kontakter och ställverk, och göra dem synliga. Dessa bristfälligheter syns på värmebilderna som heta ställen.

Exakt teknik       

För att underlätta underhållspersonalens arbete och för att garantera att kunden blir nöjd, har Trotec ett stort sortiment av högpresterande och exakt arbetande värmekameror. De levererar detaljerade värmebilder som gör det mycket lättare att leta reda på orsakerna till problemen med elektroniken. De kompakta värmekamerorna i IC-serien från Trotec övertygar exempelvis genom exakta, termografiska mätningar i realtid. De utmärker sig genom många mät- och analysfunktioner och levererar tillförlitliga och detaljerade resultat.

Ytterligare en partner: Värmekameran EC060V kan flexibelt användas för en inspektion av elektroniken i vattenverk. Denna infrarödkamera förfogar över en underhållsfri, okyld bildsensor med en detektorupplösning på 160 x 120 mätpunkter och 19 200 helradiometriska, autarka temperaturmätpunkter. Den detekterar även minsta temperaturförändring i realtid. Speciellt informativ är funktionen bild-i-bild, med vilken det detaljerat kan dokumenteras i inspektionsrapporten, var de uppmätta skadeställena finns.

Ytterligare inspektioner

Men med värmekameran EC060V kan inte bara fel i det elektriska systemet detekteras. Den övervakar dessutom pumpar, kontrollerar ventiler med avseende på läckage och undersöker rörledningar på skador. Oavsett vilken värmekamera från Trotec du bestämmer dig för – med teknik från Trotec är du alltid optimalt utrustad för att kunna kontrollera de olika förloppen i ett vattenverk.

Översikt över fördelarna med EC060V

 • Helradiometrisk infrarödkamera ”made in EU”
 • Realtidsmätning och bildåtergivning i realtid för detaljerade värmebilder av hög kvalitet
 • Hög termisk känslighet
 • Integrerad digitalkamera för tagning av realbilder
 • Sparar infraröda bilder och realbilder
 • Enkel hantering
 • Stor, vridbar LCD-färgdisplay
 • Utmärkt förhållande mellan kvalitet och pris

Termografi i vattenverket

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Ytterligare tillämpningsexempel för mätteknik inom termografiområdet

 • Indikativ feber-screening vid epidemiska infektionssjukdomar

  Vid epidemiska infektionssjukdomar är det extra betydelsefullt att på ett tidigt stadium kunna identifiera smittade personer. Virus med hög smittrisk så som norovirus, SARS-CoV-2 (corona) eller H5N1 (fågelinfluensan) bryr sig inte om stängda dörrar, landsgränser eller liknande begränsningar. Smittämnena sprids världen över vid en pandemi och den viktigaste åtgärden för att begränsa dem är att...

  Mer information
 • Observationer av vilda djur

  Vid observationerna av vilt är det förutom kikaren, en sak som absolut inte får saknas i utrustningen: en värmekamera. Med hjälp av de infraröda bilderna kan djuren spåras även vid dåliga siktförhållanden och i totalt mörker. Trotec erbjuder med värmekamerorna i IC-serien tillförlitliga apparater för observationer. Lätt att hantera, exakt och motståndskraftig – och det till ett lågt pris.

  Mer information
 • Hälsocheck av träd

  För säkerheten i parkanläggningar, på vägar och i skogen svarar antingen ägarna eller den offentliga förvaltningen, som måste ta hand om dessa ytor. Till trafiksäkerhetsansvaret hör också en professionell bedömning av trädens hälsotillstånd för att kunna vidta eventuella skötselåtgärder. När det konstateras att ett träd är mycket sjukt, måste det så snabbt som möjligt avlägnas för att skydda...

  Mer information
 • Hästtermografi

  I Tyskland är hästen ett av de mest omtyckta djuren. Behandlingskostnaderna kan bli höga om hästen insjuknar eller råkar ut för en akut skada. Ju senare en kroppsskada upptäcks, desto längre och dyrare blir läkningsprocessen. Därför används termografi allt oftare för profylax, akut-diagnostik och rehabilitering.

  Mer information
 • Infrarödtermografi för att skydda gränser

  Övervakningen av skyddsutrymmen och gränser är en ansvarsfull uppgift. Här handlar allting om säkerhet. Gränsbevakningspersonalens uppgift är att spåra upp och stoppa obehöriga. Eftersom inkräktare förlitar sig på dåliga siktförhållanden som skydd, måste gränsbevakare vara optimalt utrustade, framför allt om nätterna och vid tjock dimma. Här krävs en utrustning med modernaste teknik. Och då...

  Mer information
 • Infrarödtermografi för stålproduktionen

  Där mycket kraft krävs kommer stål in i bilden: inom anläggnings- och maskintekniken, fordonsindustrin och vid järnvägsbygge samt tillbehör. Efterfrågan på stål ökar ständigt. För att tillverkarna av produkter där stål ingår ska kunna erbjuda bästa kvalitet, är kraven på råstål extremt höga. Värmekameror möjliggör en tillförlitlig och icke-destruktiv kontroll av kvaliteten. Infrarödtermografin gör...

  Mer information
 • Infrarödtermografi inom djuruppfödning

  Värmekameror är sedan många år en beprövad metod inom industriell djuruppfödning av nötkreatur, gris, får, get och fågel. De utgör en kostnadsvänlig och mycket tidig temperaturmätningsmetod som ger både djuruppfödare och veterinärer viktiga uppgifter om tillståndet på uppfödningsdjuret. Trotec har ett stort antal apparater för användning inom infrarödtermografi.

  Mer information
 • Elektrotermografi

  I vilket tillstånd befinner sig strömledningarna som döljer sig bakom en vägg eller i en apparat? Har plastkåpan börjat bli spröd? Finns det fel i anslutningarna? Om en strömkabel eller en anslutning börjar lösas upp eller om en isolering börjar spricka, är steget inte långt till en större skada. För att förhindra kabelbrand och att det elektriska systemet slutar fungera måste sådana fel tidigt...

  Mer information
 • Termografi i vindkraftanläggningar

  I en vindkraftanläggning omsätter rotorbladen vindkraft till elektrisk energi. Eftersom komponenterna som är tillverkade av kompositmaterial både under tillverkningen och driften utsätts för en enorm belastning, måste de vara i felfritt skick för att förbli stabila. Tillverkare och bedrivare av en vindturbin kan med hjälp av infrarödtermografi få en detaljerad bild på liksom i rotorbladen, för att...

  Mer information
 • Kontroll av solcellsanläggningar

  Solcellsanläggningar måste befinna sig i ett optimalt tillstånd så att privatpersoner och kunder får ut mesta möjliga av dem. Då är det viktigt att inte bara planeringen och installationen stämmer. Kontroller av solcellerna och hela anläggningen är minst lika viktig. Dolda fel eller till och med defekter kan utan problem spåras med en värmekamera i IC-serien från Trotec. Bästa hjälp vid...

  Mer information
 • Lokalisering i vatten

  God sikt på öppna havet är extremt viktig, speciellt under natten. Det vet alla båtsmän som en gång har varit ute med en båt under natten. Fritidsbåtsägare och räddningstjänster som vill styra sina båtar säkert och måste lokalisera andra båtar och personer i vattnet, använder sig av infrarödteknik. Värmekameror från Trotec levererar detaljerade och informativa värmebilder och visar var det finns...

  Mer information
 • Jakten efter oljebälten

  Om ett oljebälte når kusten blir skadan speciellt omfattande. Hela djurpopulationer hotas och floran förstörs. Beroende på storlek kallar man det till och med för "oljepesten". Därför arbetar naturvårdare och insatspersonal alltid med full kraft, för att så snabbt som möjligt hitta oljan och avlägsna den. Speciellt om siktförhållandena är dåliga och vågorna går höga måste utrustningen vara extra...

  Mer information
 • Djurdokumentärer

  Hur jagar lejon i öknen på natten? Var håller sig anakondan gömd? Vart tar antiloper sin tillflykt när de blir skrämda i mörker? Dessa och många andra frågor kan filmmakare besvara med hjälp av modernaste teknik. För just inom djurdokumentation blir det allt vanligare att man använder sig av värmekameror. De detaljerade inspelningarna visar upp händelseförlopp som sker i det fördolda och ger...

  Mer information