Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Användningar
 2. Termografi
 3. Hälsocheck av träd

Allt friskt? Hälsocheck av träd

Med värmebilder kan du se om träd är mycket sjuka - en exakt inspektion inom ramen för trafiksäkerhetsansvaret.

För säkerheten i parkanläggningar, på vägar och i skogen svarar antingen ägarna eller den offentliga förvaltningen, som måste ta hand om dessa ytor. Till trafiksäkerhetsansvaret hör också en professionell bedömning av trädens hälsotillstånd för att kunna vidta eventuella skötselåtgärder. När det konstateras att ett träd är mycket sjukt, måste det så snabbt som möjligt avlägnas för att skydda förbipasserande. Med hjälp av infrarödtekniken är det möjligt att snabbt, prisvärt och tillförlitligt kunna bestämma trädens hälsotillstånd. Offentliga ställen och Facility Manager använder därför värmekamerorna från Trotec för att regelbundet genomföra en hälsocheck av träden.

Ägarna till skogsarealer och parkanläggningar som är tillgängliga för allmänheten, bär ett stort ansvar. Det är nämligen de som svarar för att trafiksäkerhetsansvaret uppfylls. Förutom vägarnas underhåll och åtgärdande av riskkällor som exempelvis halka och snö, måste även träden undersökas med jämna mellanrum. Här lurar många gånger dolda risker för de förbipasserande. Döda kvistar eller mycket sjuka och ruttna träd kan falla ner resp. falla omkull när det blåser. Därför händer det ofta att offentliga parkanläggningar spärras för allmänheten vid kraftig vind och varningsskyltar sätts upp vid tillträdena till skogsområden. För att minimera risken genom sjuka träd, genomförs regelbundet undersökningar, där man känner naturen på pulsen. För bedömningen av trädens hälsa använder sig experterna i regel av kikare, för att först inspektera varje träd visuellt. Med en hammare knackar de på stammar, kvistar och delar av rötterna för att ta reda på ihåliga ställen. Att denna metod är både tids- och kostnadskrävande är uppenbart. Det är inte minst kontrollantens ögonmått och hans bedömning av situationen som är avgörande för säkerheten.

Att känna igen sjuka träd i tid  

En snabb och kostnadseffektiv metod för undersökning av trädens hälsa är infrarödtekniken. Experter som anlitas av offentliga ställen och Facility Manager använder sig därför allt oftare av värmekameror för att kontrollera trädens hälsa. På sunda träd ser man en jämn värmefördelning över trädets hela yta. Här stämmer nämligen cellernas förbindelse och vattenfördelningen. Men om delar av trädet är dött, kan värmen inte längre fördelas jämnt. Sådana ställen blir synliga på värmebilderna. Eftersom det vid denna inspektionsmetod inte är nödvändigt att ta bort den skyddande barken eller att göra en provtagning, förblir trädet som undersöks helt skyddat. Med en av de moderna värmekamerorna från Trotec kan experter och Facility Manager inte bara snabbt känna igen när åtgärder måste vidtas för att skydda förbipasserande. Även trädfällningar som försiktighetsåtgärd minskas, eftersom en värmebildundersökning även kan visa trädens hälsa.

Exakt mätning, bra pris

För en hälsockeck av träd lämpar sig exempelvis infrarödkamerorna i EC-serien från Trotec. Värmekameran EC060V levererar på mycket kort tid detaljerade och skarpa värmebilder. På bilderna visas sjuka ställen på träden, så att en expert direkt kan avgöra om hela trädet eller bara enstaka kvistar måste tas bort för att uppfylla trafiksäkerhetsansvaret. Den innovativa bildsensorn med en detektorupplösning på upp till 160 x 120 mätpunkter och en termisk känslighet på 0,08 grader celsius, avbildar även små temperaturavvikelser. Och tack vare den höga bildupprepningsfrekvensen får man en kontinuerlig bildåtergivning av värmebilderna i realtid.

Detaljerade expertutlåtanden

För att detaljerat kunna dokumentera trädens hälsotillstånd, erbjuder värmekameran EC060V flera integrerade mätfunktioner och en automatisk mätvärdeskontroll. För en speciell framställning kan infraröd- och realbilderna överlagras. På så vis kan mätresultaten från värmebilderna ingående utvärderas efter inspektionen och presenteras för kunden eller myndigheten.

Översikt över fördelarna med EC060V

 • Helradiometrisk infrarödkamera "made in EU"
 • Realtidsmätning och bildåtergivning i realtid för detaljerade värmebilder av hög kvalitet
 • Hög termisk känslighet
 • Integrerad digitalkamera för tagning av realbilder
 • Sparar infraröda bilder och realbilder
 • Enkel hantering
 • Stor, vridbar LCD-färgdisplay
 • Utmärkt förhållande mellan kvalitet och pris

Fler lösningar

Hälsocheck av träd

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Ytterligare tillämpningsexempel för mätteknik inom termografiområdet

 • Indikativ feber-screening vid epidemiska infektionssjukdomar

  Vid epidemiska infektionssjukdomar är det extra betydelsefullt att på ett tidigt stadium kunna identifiera smittade personer. Virus med hög smittrisk så som norovirus, SARS-CoV-2 (corona) eller H5N1 (fågelinfluensan) bryr sig inte om stängda dörrar, landsgränser eller liknande begränsningar. Smittämnena sprids världen över vid en pandemi och den viktigaste åtgärden för att begränsa dem är att...

  Mer information
 • Observationer av vilda djur

  Vid observationerna av vilt är det förutom kikaren, en sak som absolut inte får saknas i utrustningen: en värmekamera. Med hjälp av de infraröda bilderna kan djuren spåras även vid dåliga siktförhållanden och i totalt mörker. Trotec erbjuder med värmekamerorna i IC-serien tillförlitliga apparater för observationer. Lätt att hantera, exakt och motståndskraftig – och det till ett lågt pris.

  Mer information
 • Hästtermografi

  I Tyskland är hästen ett av de mest omtyckta djuren. Behandlingskostnaderna kan bli höga om hästen insjuknar eller råkar ut för en akut skada. Ju senare en kroppsskada upptäcks, desto längre och dyrare blir läkningsprocessen. Därför används termografi allt oftare för profylax, akut-diagnostik och rehabilitering.

  Mer information
 • Infrarödtermografi för att skydda gränser

  Övervakningen av skyddsutrymmen och gränser är en ansvarsfull uppgift. Här handlar allting om säkerhet. Gränsbevakningspersonalens uppgift är att spåra upp och stoppa obehöriga. Eftersom inkräktare förlitar sig på dåliga siktförhållanden som skydd, måste gränsbevakare vara optimalt utrustade, framför allt om nätterna och vid tjock dimma. Här krävs en utrustning med modernaste teknik. Och då...

  Mer information
 • Infrarödtermografi för stålproduktionen

  Där mycket kraft krävs kommer stål in i bilden: inom anläggnings- och maskintekniken, fordonsindustrin och vid järnvägsbygge samt tillbehör. Efterfrågan på stål ökar ständigt. För att tillverkarna av produkter där stål ingår ska kunna erbjuda bästa kvalitet, är kraven på råstål extremt höga. Värmekameror möjliggör en tillförlitlig och icke-destruktiv kontroll av kvaliteten. Infrarödtermografin gör...

  Mer information
 • Infrarödtermografi inom djuruppfödning

  Värmekameror är sedan många år en beprövad metod inom industriell djuruppfödning av nötkreatur, gris, får, get och fågel. De utgör en kostnadsvänlig och mycket tidig temperaturmätningsmetod som ger både djuruppfödare och veterinärer viktiga uppgifter om tillståndet på uppfödningsdjuret. Trotec har ett stort antal apparater för användning inom infrarödtermografi.

  Mer information
 • Elektrotermografi

  I vilket tillstånd befinner sig strömledningarna som döljer sig bakom en vägg eller i en apparat? Har plastkåpan börjat bli spröd? Finns det fel i anslutningarna? Om en strömkabel eller en anslutning börjar lösas upp eller om en isolering börjar spricka, är steget inte långt till en större skada. För att förhindra kabelbrand och att det elektriska systemet slutar fungera måste sådana fel tidigt...

  Mer information
 • Termografi i vattenverket

  Ett vattenföretags kunder måste kunna lita på en kontinuerlig, felfri drift. Och vattenföretagen garanterar en avbrottsfri tillgång. För att kunna lokalisera tekniska problem så snabbt som möjligt och för att underhållspersonalens insats ska bli så effektiv som möjligt, används värmekameror vid inspektionen av elektroniken. De detaljerade infrarödbilderna som värmekamerorna från Trotec levererar,...

  Mer information
 • Termografi i vindkraftanläggningar

  I en vindkraftanläggning omsätter rotorbladen vindkraft till elektrisk energi. Eftersom komponenterna som är tillverkade av kompositmaterial både under tillverkningen och driften utsätts för en enorm belastning, måste de vara i felfritt skick för att förbli stabila. Tillverkare och bedrivare av en vindturbin kan med hjälp av infrarödtermografi få en detaljerad bild på liksom i rotorbladen, för att...

  Mer information
 • Kontroll av solcellsanläggningar

  Solcellsanläggningar måste befinna sig i ett optimalt tillstånd så att privatpersoner och kunder får ut mesta möjliga av dem. Då är det viktigt att inte bara planeringen och installationen stämmer. Kontroller av solcellerna och hela anläggningen är minst lika viktig. Dolda fel eller till och med defekter kan utan problem spåras med en värmekamera i IC-serien från Trotec. Bästa hjälp vid...

  Mer information
 • Lokalisering i vatten

  God sikt på öppna havet är extremt viktig, speciellt under natten. Det vet alla båtsmän som en gång har varit ute med en båt under natten. Fritidsbåtsägare och räddningstjänster som vill styra sina båtar säkert och måste lokalisera andra båtar och personer i vattnet, använder sig av infrarödteknik. Värmekameror från Trotec levererar detaljerade och informativa värmebilder och visar var det finns...

  Mer information
 • Jakten efter oljebälten

  Om ett oljebälte når kusten blir skadan speciellt omfattande. Hela djurpopulationer hotas och floran förstörs. Beroende på storlek kallar man det till och med för "oljepesten". Därför arbetar naturvårdare och insatspersonal alltid med full kraft, för att så snabbt som möjligt hitta oljan och avlägsna den. Speciellt om siktförhållandena är dåliga och vågorna går höga måste utrustningen vara extra...

  Mer information
 • Djurdokumentärer

  Hur jagar lejon i öknen på natten? Var håller sig anakondan gömd? Vart tar antiloper sin tillflykt när de blir skrämda i mörker? Dessa och många andra frågor kan filmmakare besvara med hjälp av modernaste teknik. För just inom djurdokumentation blir det allt vanligare att man använder sig av värmekameror. De detaljerade inspelningarna visar upp händelseförlopp som sker i det fördolda och ger...

  Mer information