Luftavfuktning i lager för gödselmedel

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Användningar
 2. Lagring och logistik avfuktning
 3. Luftavfuktning i lager för gödselmedel

Varaktig kvalitet: Luftavfuktning i lager för gödselmedel

Hög luftfuktighet är en stor fiende för hygroskopiskt gods som gödselmedel. Med de högpresterande adsorptionstorkarna från Trotec råder ett optimalt klimat i lagret.

Tillverkningen av hygroskopiska ämnen inom den kemiska industrin kräver fingertoppskänsla. Dessa ämnen älskar vatten och tar gärna upp fukt ur omgivningsluften. Och det kan ha enorma ekonomiska konsekvenser. Genom att vattnet binds, klibbar och klumpar sig materialet och i värsta fall blir det obrukbart. Ett exempel är gödselmedel. Är luftfuktigheten för hög i lagret för gödselmedel, tas den upp av gödselmedlet och det klumpar sig. Därför är det viktigt att framför allt klimatförhållandena i lagren är optimala. De stationära adsorptionstorkarna i TTR-serien från Trotec extraherar fukt ur omgivningsluften och skyddar därmed det sensibla godset. För bästa kvalitet på produkten och till kundens belåtenhet: modern och effektiv teknik från Trotec!

Vid bearbetning, förpackning och lagring av hygroskopiskt material, är konstanta klimatförhållanden oumbärliga. Endast så kan tillverkaren garantera kunden en oförändrad hög kvalitet på produkterna. Jämviktsfukten är här väldigt viktig. Produktens fukthalt måste vara i jämvikt med den relativa luftfuktigheten i omgivningsluften. Endast så kan garanteras att det hygroskopiska ämnet inte tar upp överdrivet mycket fukt ur luften. Det skulle kunna leda till att hela lagret förstörs. Ett exempel är lagringen av gödselmedel. Detta hygroskopiska gods tar speciellt gärna upp fukten, vilket snabbt leder till klumpbildning och hopklibbning. Därför måste utrymmen där hygroskopiska produkter lagras vara slutna. Dessutom måste förvaringsbehållarna vara försedda med en speciell beläggning och får inte befinna sig i närheten av vattenreningsverk eller grundvatten. Förutom den logistiska standard som måste följas, måste även den tekniska utrustningen vara passande. Endast genom användningen av högklassiga avfuktningssystem kan produkterna i ett lager för gödselmedel skyddas. Trotec erbjuder ett sortiment av effektstarka luftavfuktare – för att produkternas optimala kvalitet ska bevaras.  

Kavlitetssäkring

Hopklumpning av gödselmedel genom upptagning av fukt är givetvis även optiskt ett stort problem. Mycket värre är dock, att produktens kvalitet försämras genom fuktupptagningen. Näringsämnenas egenskaper går förlorade, hållbarheten lider enormt, produktionsmaskinerna förorenas och måste rengöras med höga kostnader. Dessutom bildas mögel, bakterier och svamp av fukten. Sådana ekonomiska skador och imageförluster kan förebyggas, om företagen använder sig av den moderna luftavfuktartekniken från Trotec i lagren för gödselmedel.

Professionell teknik för effektstark avfuktning

Adsorptionstorkarna i TTR-serien från Trotec säkrar kvaliteten på hygroskopiska produkter som gödselmedel – tillförlitligt och effektivt. Denna speciella torkteknik finns i två varianter: antingen som mobila torkningsaggregat, som flexibelt kan användas vid behov, eller som stationär, permanent hjälp, som som tillförlitlig partner sörjer för konstanta klimatförhållanden i lagret i permanent drift.

Långlivad, kräver lite underhåll

Oavsett om det gäller en mobil användning eller en stationär, permanent användning: För alla modeller i TTR-serien från Trotec gäller: De är ytterst hållbara, kräver lite underhåll och är flexibelt konfigurerbara. Alla arbetar med professionell teknik för att garantera proffskvalitet på de hygroskopiska produkterna. Just de stationära TTR-adsorptionstorkarna garanterar en effektiv, kontinuerlig avfuktning med extremt hög kapacitet – även vid låga daggpunkter. Torrluftmängden kan steglöst regleras. Genom den interna värmeåtervinningen och sorptionsrotorernas höga belastbarhet, räknas luftavfuktarna i TTR-serien till de mest lönsamma i sitt slag. Alla torkningsaggregat i TTR-serien har utvecklats och tillverkats i Tyskland enligt högsta kvalitetskrav.

Användning av TTR-luftavfuktarna i lager för gödselmedel:

 • Målinriktad lufttorkning i proffskvalitet "made in Germany" mot produkternas klumpbildning och hopklibbning
 • Kvalitetssäkring för hygroskopiskt gods
 • Som standard utrustad med många olika funktioner och omfångsrik utrustning
 • Kraftfulla och robusta modeller för stationär eller mobil användning
 • Kräver lite underhåll, platsbesparande konstruktion  
 • Utmärkt förhållande mellan kvalitet och pris

Sakkunnig rådgivning inklusive

Fackpersonalen hos Trotec:s industriservice hjälper gärna till när det gäller att räkna ut det specifika apparatbehovet. Experterna tar gärna emot din projektförfrågan och rådgör med dig direkt på plats om vilka tekniska krav som måste uppfyllas.

Tillfälligt behov? Uthyrningsutrustning för alla behov

TKL – Trotec Rental Division

För att säkra lönsamheten när det handlar om expressersättning för maskiner som inte fungerar eller för att utöka kapaciteten vid tillfälliga behovstoppar, står TKL, Trotec Rental Division och Europas ledande uthyrningspartner med över 10 000 apparater för uthyrning och snabb 24-timmars leveransservice till förfogande. Hyr exempelvis:

 • Avfuktningsaggregat som adsorptionstorkar eller industritorkar
 • Värmeaggregat som elvärmare och oljevärmeaggregat
 • Luftkonditioneringar, luftfuktare, luftrengörare och luktneutraliserare
 • Fläktar, även med explosionsskydd, eller vindmaskiner
 • Värmekameror

I vår TKL-uthyrningsportal finns uthyrningsapparater i alla prestandaklasser till ett förmånligt pris!

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …