Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Användningar
 2. Livsmedel Avfuktning
 3. Frystunnlar och kyllager

Isbildning är ett hinder i livsmedelsproduktionen

Industritorkar i frystunnlar och kyllager sparar på kostnader

Livsmedelsindustrin konfronteras av en paradox: Att transformera vatten till is är å ena sidan syftet med frystunnlar och kyllager. Å andra sidan utgör isbildning ett stort problem. Genom is, rimfrost och dimma i den kylda infrastrukturen i produktionen kan det uppstå allt från kostnadsintensiva olyckor och störningar till produktionsstopp. Extra industritorkar förhindrar isbildning genom att luften avfuktas.

Inom livsmedelsproduktion med kylområden är det inte ens i mycket välutrustade slussar möjligt att helt undvika att fuktig luft strömmar in i torrluftområden. Vid de minustemperaturer som råder där sätter sig fukten till att börja med som kondens på väggar, tak, golv, produkter och teknik och fryser sedan till is. Många problem uppstår till följd av denna isbildning:

 • Produkter i kyllager kan utsättas för rimfrost och på grund av detta blir streckkoderna oläsbara.
 • Genom isbildning på golvet i lagerzonen och ingångsområdet kan personalen halka och skadas och gaffeltruckar kana iväg.
 • Isbitar eller istappar som faller ner från taket kan skada personalen.
 • De genomskinliga skyddsgardinerna beslås och försämrar sikten in i rummet.
 • På tekniken på kylanläggningen bildas det is som försämrar prestandan.
 • Eftersom produktionsmaskinerna och delarna i kyltekniken ofta måste göras isfria och rengöras, uppstår det dyra produktionsstopp.

Lösningen är TTR-industritorkar med adsorptionsteknologi

För att förhindra att det bildas is genom luftavfuktning är de förebyggande åtgärder som kyltekniktillverkaren vidtar oftast inte tillräckliga. För att den relativa luftfuktigheten ska kunna styras på ett säkert sätt krävs det ett extra system med industritorkar och mätteknik. Detta kan i efterhand installeras utan problem och lönar sig snabbt: Färre produktionsbortfall, mindre kostnader för olycksfall och felfria varor gör att det lönar sig. För användning i kyllager och frystunnlar är adsorptionstorkar lämpliga, eftersom de till skillnad mot kondensationstorkar även avfuktar på ett pålitligt sätt vid låga temperaturer i minusområdet.

Mobil, stationär eller av rostfritt stål – industritorkar för kylområdet

För användning i kylområdet och frystunnlar är torkar i TTR-serien rätt val. Beroende på vilken kapacitet som krävs erbjuder Trotec Group mobila adsorptionsluftavfuktare eller stationära adsorptionstorkar. För hygienkänsliga områden inom livsmedelsproduktion finns även de mobila TTR-apparaterna tillgängliga i rostfritt stål. Alla industritorkar i TTR-serien förfogar över pålitliga kiselgel-sorptionsrotorer i tvättbart och mekaniskt stabilt utförande. Beroende på konstruktionssätt kanaliseras process- och regenerationsluft på olika sätt: enligt TTR-Trisorp-Mono-, TTR-Trisorp-Dual- eller TTR-Bisorp-Mono-principen.

Perfekt vid minustemperaturer: Luftmätare med daggpunktslarmgivare

Modernaste industridatalogger som DL200H för klimatövervakning och det multifunktionella mätdonet T260 avrundar avfuktningssystemet. Precisionsluftmätare T260 är utformat för mätning av luft- och daggpunktstemperatur eller bestämning av relativ, absolut och specifik luftfuktighet. Dessutom övertygar den tack vare en integrerad laserpyrometer och daggpunktslarmgivare. Med denna mätteknik behåller du kontrollen över luftfuktigheten i frystunneln och kyllagret.

Vilken apparatkapacitet? Industriservice hjälper gärna till

Luftavfuktningen i frystunnlar och kyllager kräver en hög avfuktningseffekt för att nå den låga relativa luftfuktighet som krävs. För att räkna ut behovet har Trotec Group rådgivare i industriservice som gärna hjälper dig: Våra experter analyserar behovet på plats, bestämmer det specifika apparatbehovet, testar det planerade systemet med mobila apparater och rådger dig eller din fackpersonal om alla frågor avseende luftavfuktning.

Tillfälligt behov? Uthyrningsutrustning för alla behov

TKL – Trotec Rental Division

För att säkra lönsamheten när det handlar om expressersättning för maskiner som inte fungerar eller för att utöka kapaciteten vid tillfälliga behovstoppar, står TKL, Trotec Rental Division och Europas ledande uthyrningspartner med över 10 000 apparater för uthyrning och snabb 24-timmars leveransservice till förfogande. Hyr exempelvis:

 • Avfuktningsaggregat som adsorptionstorkar eller industritorkar
 • Värmeaggregat som elvärmare och oljevärmeaggregat
 • Luftkonditioneringar, luftfuktare, luftrengörare och luktneutraliserare
 • Fläktar, även med explosionsskydd, eller vindmaskiner
 • Värmekameror

I vår TKL-uthyrningsportal finns uthyrningsapparater i alla prestandaklasser till ett förmånligt pris!

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …