Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Användningar
 2. Livsmedel Avfuktning
 3. Frystunnlar och kyllager

Isbildning är ett hinder i livsmedelsproduktionen

Industritorkar i frystunnlar och kyllager sparar på kostnader

Livsmedelsindustrin konfronteras av en paradox: Att transformera vatten till is är å ena sidan syftet med frystunnlar och kyllager. Å andra sidan utgör isbildning ett stort problem. Genom is, rimfrost och dimma i den kylda infrastrukturen i produktionen kan det uppstå allt från kostnadsintensiva olyckor och störningar till produktionsstopp. Extra industritorkar förhindrar isbildning genom att luften avfuktas.

Inom livsmedelsproduktion med kylområden är det inte ens i mycket välutrustade slussar möjligt att helt undvika att fuktig luft strömmar in i torrluftområden. Vid de minustemperaturer som råder där sätter sig fukten till att börja med som kondens på väggar, tak, golv, produkter och teknik och fryser sedan till is. Många problem uppstår till följd av denna isbildning:

 • Produkter i kyllager kan utsättas för rimfrost och på grund av detta blir streckkoderna oläsbara.
 • Genom isbildning på golvet i lagerzonen och ingångsområdet kan personalen halka och skadas och gaffeltruckar kana iväg.
 • Isbitar eller istappar som faller ner från taket kan skada personalen.
 • De genomskinliga skyddsgardinerna beslås och försämrar sikten in i rummet.
 • På tekniken på kylanläggningen bildas det is som försämrar prestandan.
 • Eftersom produktionsmaskinerna och delarna i kyltekniken ofta måste göras isfria och rengöras, uppstår det dyra produktionsstopp.

Lösningen är TTR-industritorkar med adsorptionsteknologi

För att förhindra att det bildas is genom luftavfuktning är de förebyggande åtgärder som kyltekniktillverkaren vidtar oftast inte tillräckliga. För att den relativa luftfuktigheten ska kunna styras på ett säkert sätt krävs det ett extra system med industritorkar och mätteknik. Detta kan i efterhand installeras utan problem och lönar sig snabbt: Färre produktionsbortfall, mindre kostnader för olycksfall och felfria varor gör att det lönar sig. För användning i kyllager och frystunnlar är adsorptionstorkar lämpliga, eftersom de till skillnad mot kondensationstorkar även avfuktar på ett pålitligt sätt vid låga temperaturer i minusområdet.

Mobil, stationär eller av rostfritt stål – industritorkar för kylområdet

För användning i kylområdet och frystunnlar är torkar i TTR-serien rätt val. Beroende på vilken kapacitet som krävs erbjuder Trotec Group mobila adsorptionsluftavfuktare eller stationära adsorptionstorkar. För hygienkänsliga områden inom livsmedelsproduktion finns även de mobila TTR-apparaterna tillgängliga i rostfritt stål. Alla industritorkar i TTR-serien förfogar över pålitliga kiselgel-sorptionsrotorer i tvättbart och mekaniskt stabilt utförande. Beroende på konstruktionssätt kanaliseras process- och regenerationsluft på olika sätt: enligt TTR-Trisorp-Mono-, TTR-Trisorp-Dual- eller TTR-Bisorp-Mono-principen.

Perfekt vid minustemperaturer: Luftmätare med daggpunktslarmgivare

Modernaste industridatalogger som DL200H för klimatövervakning och det multifunktionella mätdonet T260 avrundar avfuktningssystemet. Precisionsluftmätare T260 är utformat för mätning av luft- och daggpunktstemperatur eller bestämning av relativ, absolut och specifik luftfuktighet. Dessutom övertygar den tack vare en integrerad laserpyrometer och daggpunktslarmgivare. Med denna mätteknik behåller du kontrollen över luftfuktigheten i frystunneln och kyllagret.

Fler lösningar

Använd vår bästa praxis industriell tjänst

Eftersom varje industriföretag har sina egna karakteristiska processer, system och rum, kräver varje luftbehandlingslösning också en fallspecifik enhetskonfiguration. Sammanfattningsvis är det ofta svårt att beräkna de kombinerade effekterna av luftströmmar, luftfuktighetsförhållanden och temperaturfluktuationer på en rent teoretisk grund, till exempel i slussområden eller på transportbanor. Resultatet: Onödiga merkostnader på grund av överbelastade krav eller - ännu värre - i praktiken otillräckligt fungerande lösningar.

Du kan lita på våra experter

Erfarna luftkonditioneringsspecialister behövs för att exakt beräkna behoven inom industrin och utveckla skräddarsydda koncept för luftkonditionering. Lita på vårt team av experter och tjänsterna inom industritjänsterna: Vi analyserar den individuella behovssituationen tillsammans med dig på plats, bestämmer de specifika enhetskraven och utarbetar en skräddarsydd projektlösning ända fram till den exakta placeringen av enheterna.

Våra industrikonsulter informerar dig gärna personligen på tel. +49 2452 962-777 om vår bästa praxis inom industriservice. Eller så kan du helt enkelt skicka en förfrågan direkt till våra branschexperter med dina personliga krav. Vi svarar snabbt!

Nutzen Sie den Best-Practice-Industrieservice von Trotec
Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …

Ytterligare tillämpningsexempel för luftavfuktning

 • Avfuktning vid fyllning och förpackning

  I den kemiska och farmaceutiska produktionen måste luftfuktigheten vid fyllning och förpackning styras precist. Om hygroskopiska produkter klumpar sig och hållbarheten förkortas skulle skadorna bli enorma. Med våra adsorptionstorkar kan dessa processer luftkonditioneras på ett optimalt sätt.

  Mer information
 • Avfuktning inom köttindustrin

  Just vid köttbearbetning och korvproduktion är optimal hygien extremt viktigt. För bara så kan en bra kvalitet på produkten garanteras. Vid hanteringen av kött råder därför stränga krav på hygienen – speciellt inom kylområden där råvaror bearbetas. Men det är just där de största riskerna finns, på grund av de låga temperaturerna och en hög luftfuktighet: Kondens, korrosion och försämrad hygien...

  Mer information
 • Avfuktning vid köttmognad

  Torrhängning av kött, så kallad Dry Aging, är en konst i sig. Köttälskare uppskattar det påkostade och tidskrävande förfarandet vid tillverkningen av det speciella nötköttet. Det är inte för inte som Dry Aged Beef gäller som världens bästa biff. För tillverkningen krävs inte bara att nötköttet är av bästa kvalitet. En optimal teknisk utrustning i rummet där köttet ska mogna, är minst lika viktig....

  Mer information
 • Luftavfuktning inom grisuppfödning

  För hög luftfuktighet och höga temperaturer är allt annat än behagliga klimatvillkor för grishållning. Oavsett om det handlar om grisuppfödning eller -gödning: Djuren behöver ett optimalt klimat för att vara friska och produktiva. Professionella luftavfuktare från Trotec sörjer för behagliga temperaturer och bättre luft, vilket avsevärt höjer grisarnas välbefinnande. Adsorptionstorkarna från...

  Mer information
 • Fuktreglering i ostfabriken

  Den säkerligen viktigaste processen inom osttillverkning är mogningen av unga ostar. Mjukost måste mogna i flera dagar och ibland även veckor. Halvmjuk ost och hårdost kan behöva flera månader eller till och med år för att mogna. Här spelar klimatet i mogningslagret en avgörande roll för ostens utveckling och säkringen av produktkvaliteten. Vanligen ligger temperaturen här mellan 7 och 15 grader...

  Mer information
 • Luftavfuktning inom konfektyrtillverkning

  Som en del av kvalitetssäkringen ingår luftavfuktare i varje konfektyr- och chokladfabrik: I hela produktionskedjan sörjer apparaterna för torr omgivningsluft. För att göra det kan alla produktionssteg och utrymmesstorlekar utrustas med system för luftavfuktning liksom motsvarande mätteknik. Branschtypiska problem förhindras på så sätt.

  Mer information
 • Avfuktning i stormarknader

  I stormarknader finns olika avdelningar som kräver olika klimatvillkor. Här har vi exempelvis området med frukt och grönsaker, som måste kylas permanent för att hålla varorna färska så länge som möjligt. På avdelningen med färskt kött och vid kyl- och frysvarorna blir det ännu kallare. För en perfekt, effektiv klimatisering räcker det i regel inte enbart med ett standard-klimatsystem. Genom...

  Mer information