Försvarsteknik

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Branschlösningar
 2. Branschöversikt
 3. Försvarsteknik

I kampen mot luftfuktighet

Fuktig luft vid lagring av försvarsteknisk utrustning, ammunition och militär utrustning

Kraven vid lagring av helikoptrar, fordon, uniformer och ammunition för militären är samma som för många andra industrigrenar som vi använder våra lösningar för: Det viktiga är att bekämpa luftfuktigheten så att mögel, elektronikbortfall, kemiska reaktioner och korrosion undviks. För detta hittar planerare av militär verksamhet kraftfulla avfuktare och innovativa mätdon i vårt produktprogram.

Hos militären uppstår det många scenarier där ett kraftfullt och konstant kontrollerbart luftavfuktningssystem behövs. Våra erfarenheter från fordons- och kemiindustrin liksom logistikbranschen gör oss kvalificerade att lösa dessa specifika krav. Militära fordon, flygplan, helikoptrar och försvarsteknisk utrustning som pansar, luftvärnskanoner eller annan utrustning skyddas mot fukt för att när som helst kunna användas. Det gäller för inlagring i depåer liksom under sjö-, luft- eller landstransporter.

Luftavfuktning i ammunitionslager garanterar den operativa förmågan

Dessutom kan ammunition som lagras i underjordiska magasin under inverkan av fuktighet reagera kemiskt och antingen sluta fungera eller fungera felaktig – ett mycket farligt scenario. En annan utmaning är luftavfuktning på fältet, som exempelvis luftkonditionering av ammunitionslager eller utrustning med mobil teknik.

Stationära och mobila lösningspaket för luftavfuktning

Hos Trotec hittar du olika lösningar för militär användning. Exempelvis avfuktar de stationära adsorptionstorkarna i TTR-serien stora hallar för fordon som hangarer och utrustningsdepåer. Dessutom kan de placeras utanför ammunitionsmagasinet och avfukta dem med luft som tillförs utifrån. Med integrerad värmeåtervinning och elektronisk energihantering som standard räknas de till de mest lönsamma i sitt slag. TTR-luftavfuktaren finns även i mindre mobila utföranden som TTR 250 Ex för explosionsfarliga områden. För militär användning lämpar sig även kondenstorkar i DH-serien i olika prestandaklasser för luftavfuktning av lagerrum eller sanitära områden. Om luften inte bara ska torka utan även vara torr är elvärmare och värmeaggregat lämpliga. Till exempel trotsar den robusta och högeffektiva apparaten TEH 200 svåra omgivningsvillkor och har särskilt utvecklats för ambulant behov av stora uppvärmningsscenarier och korrosionsskyddsinsatser.

Mättekniken är en viktig del

Oavsett om det handlar om fordonsdepån eller ammunitionsmagasinet, lagertält eller garderober: Kampen mot luftfuktighet kan bara vinnas med hjälp av mycket pålitliga luftkonditionerare och datalogger . För bara om luftfuktigheten hålls låg konstant, har korrosion, mögel och annan svamp, kemiska reaktioner och elektronikbortfall inte en chans.

Vår service: Rådgivning för planerare av militär verksamhet

Militärbranschen är speciell – liksom varje användningsplats, transportväg eller ammunitionsdepå. Låt våra experter på industriservice hjälpa dig. De hjälper dig att planera genom att göra kapacitetsberäkningar, koncept för luftkonditionering och rekommendationer för val av apparat.

Tillfälligt behov? Uthyrningsutrustning för alla behov

TKL – Trotec Rental Division

För att säkra lönsamheten när det handlar om expressersättning för maskiner som inte fungerar eller för att utöka kapaciteten vid tillfälliga behovstoppar, står TKL, Trotec Rental Division och Europas ledande uthyrningspartner med över 10 000 apparater för uthyrning och snabb 24-timmars leveransservice till förfogande. Hyr exempelvis:

 • Avfuktningsaggregat som adsorptionstorkar eller industritorkar
 • Värmeaggregat som elvärmare och oljevärmeaggregat
 • Luftkonditioneringar, luftfuktare, luftrengörare och luktneutraliserare
 • Fläktar, även med explosionsskydd, eller vindmaskiner
 • Värmekameror

I vår TKL-uthyrningsportal finns uthyrningsapparater i alla prestandaklasser till ett förmånligt pris!

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …

Trotecs produkter för militärbranschen

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig