Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

I kampen mot luftfuktighet
 1. Branschlösningar
 2. Branschöversikt
 3. Försvarsteknik

I kampen mot luftfuktighet

Fuktig luft vid lagring av försvarsteknisk utrustning, ammunition och militär utrustning

I kampen mot luftfuktighet

Torr förvaring för dyr utrustning

Kraven vid lagring av helikoptrar, fordon, uniformer och ammunition för militären är samma som för många andra industrigrenar som vi använder våra lösningar för: Det viktiga är att bekämpa luftfuktigheten så att mögel, elektronikbortfall, kemiska reaktioner och korrosion undviks. För detta hittar planerare av militär verksamhet kraftfulla avfuktare och innovativa mätdon i vårt produktprogram.

Hos militären uppstår det många scenarier där ett kraftfullt och konstant kontrollerbart luftavfuktningssystem behövs. Våra erfarenheter från fordons- och kemiindustrin liksom logistikbranschen gör oss kvalificerade att lösa dessa specifika krav. Militära fordon, flygplan, helikoptrar och försvarsteknisk utrustning som pansar, luftvärnskanoner eller annan utrustning skyddas mot fukt för att när som helst kunna användas. Det gäller för inlagring i depåer liksom under sjö-, luft- eller landstransporter.

Luftavfuktning i ammunitionslager garanterar den operativa förmågan

Dessutom kan ammunition som lagras i underjordiska magasin under inverkan av fuktighet reagera kemiskt och antingen sluta fungera eller fungera felaktig – ett mycket farligt scenario. En annan utmaning är luftavfuktning på fältet, som exempelvis luftkonditionering av ammunitionslager eller utrustning med mobil teknik.

I kampen mot luftfuktighet

Stationära och mobila lösningspaket för luftavfuktning

Hos Trotec hittar du olika lösningar för militär användning. Exempelvis avfuktar de stationära adsorptionstorkarna i TTR-serien stora hallar för fordon som hangarer och utrustningsdepåer. Dessutom kan de placeras utanför ammunitionsmagasinet och avfukta dem med luft som tillförs utifrån. Med integrerad värmeåtervinning och elektronisk energihantering som standard räknas de till de mest lönsamma i sitt slag. TTR-luftavfuktaren finns även i mindre mobila utföranden som TTR 250 Ex för explosionsfarliga områden. För militär användning lämpar sig även kondenstorkar i DH-serien i olika prestandaklasser för luftavfuktning av lagerrum eller sanitära områden. Om luften inte bara ska torka utan även vara torr är elvärmare och värmeaggregat lämpliga. Till exempel trotsar den robusta och högeffektiva apparaten TEH 200 svåra omgivningsvillkor och har särskilt utvecklats för ambulant behov av stora uppvärmningsscenarier och korrosionsskyddsinsatser.

Mättekniken är en viktig del

Oavsett om det handlar om fordonsdepån eller ammunitionsmagasinet, lagertält eller garderober: Kampen mot luftfuktighet kan bara vinnas med hjälp av mycket pålitliga luftkonditionerare och datalogger . För bara om luftfuktigheten hålls låg konstant, har korrosion, mögel och annan svamp, kemiska reaktioner och elektronikbortfall inte en chans.

Använd vår bästa praxis industriell tjänst

Nutzen Sie den Best-Practice-Industrieservice von Trotec

Eftersom varje industriföretag har sina egna karakteristiska processer, system och rum, kräver varje luftbehandlingslösning också en fallspecifik enhetskonfiguration. Sammanfattningsvis är det ofta svårt att beräkna de kombinerade effekterna av luftströmmar, luftfuktighetsförhållanden och temperaturfluktuationer på en rent teoretisk grund, till exempel i slussområden eller på transportbanor. Resultatet: Onödiga merkostnader på grund av överbelastade krav eller - ännu värre - i praktiken otillräckligt fungerande lösningar.

Du kan lita på våra experter

Erfarna luftkonditioneringsspecialister behövs för att exakt beräkna behoven inom industrin och utveckla skräddarsydda koncept för luftkonditionering. Lita på vårt team av experter och tjänsterna inom industritjänsterna: Vi analyserar den individuella behovssituationen tillsammans med dig på plats, bestämmer de specifika enhetskraven och utarbetar en skräddarsydd projektlösning ända fram till den exakta placeringen av enheterna.

Våra industrikonsulter informerar dig gärna personligen på tel. +49 2452 962-777 om vår bästa praxis inom industriservice. Eller så kan du helt enkelt skicka en förfrågan direkt till våra branschexperter med dina personliga krav. Vi svarar snabbt!

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …

Trotecs produkter för militärbranschen

Användningsexempel för försvarsteknik

 • Lagertält/tälthallar

  Tälthallar och stora lagertält monteras snabbt och till låga kostnader jämfört med konventionella lagerhallar. De enda utmaningarna jämfört med byggnader är – till och med om tälthallarna är isolerade – kondensvatten liksom reglering av luftfuktigheten. Stationära högpresterande torkar med slangsystem för en jämn torrlufttillförsel förhindrar från början att det uppstår problem med fukt.

  Mer information
 • Torrluftlager

  Kraven på ett torrluftlager är samma inom många branscher: Bakterietillväxt på livsmedel, pulver som klumpar sig och korrosion på metalldelar undviks om den relativa luftfuktigheten konstant hålls under 50 %. Som mögelskydd räcker redan 70 % r.h. Med luftavfuktarna i TTR-serien liksom lämpliga datalogger står system för luftavfuktning till förfogande som på ett pålitligt sätt når målen som ställs...

  Mer information