Optimalt kvalitetsklimat Avfuktning i stormarknader

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Användningar
 2. Livsmedel Avfuktning
 3. Avfuktning i stormarknader

Optimalt kvalitetsklimat Avfuktning i stormarknader

Trotecs industritorkar arbetar pålitligt mot kondensbildning, nedisning och höga energikostander – den perfekta klimatkontrollen för att ha de bästa produkterna!

I stormarknader finns olika avdelningar som kräver olika klimatvillkor. Här har vi exempelvis området med frukt och grönsaker, som måste kylas permanent för att hålla varorna färska så länge som möjligt. På avdelningen med färskt kött och vid kyl- och frysvarorna blir det ännu kallare. För en perfekt, effektiv klimatisering räcker det i regel inte enbart med ett standard-klimatsystem. Genom luftfuktigheten i rummen och de olika temperaturerna finns det risk för kondens och korrosion samt att de hygieniska förhållandena påverkas negativt. En effektiv lösning är användningen av effektstarka luftavfuktare. De stationära industritorkarna i TTR-serien från Trotec erbjuder en pålitlig och effektiv reglering av luftfuktigheten i hela stormarknaden – för att produkternas optimala kvalitet ska bevaras och kunderna ska bli nöjda. Dessutom blir det påtagligt hur mycket energi som sparas.

Ett besök på stormarknaden bör vara en angenäm och stimulerande inköpsupplevelse. Man vill ju i lugn och ro flanera längs hyllorna med de sorterade produkterna i oskadda förpackningar, välja mellan färska livsmedel och frysta varor i perfekt skick. Stormarknadens ledning är naturligtvis mån om att bara ha produkter av allra bästa kvalitet. Det är dock inte så enkelt med tanke på att de olika avdelningarna där sortimenten lagras och placeras i hyllorna, kräver olika klimatförhållanden. Ett standard-klimatsystem klarar ofta inte av dessa anspråksfulla krav. Ett stort problem ligger i luften – i ordets rätta bemärkelse: Det är luftfuktigheten. Om luftfuktigheten inte är optimalt reglerad måste man räkna med allvarliga följder. Kondens bildas på produkterna. Fuktigheten kan leda till en nedisning av varorna som i värsta fall kan bli oanvändbara. Kunderna känner sig obekväma i överdrivet nedkylda områden. Och förångarna belastas i onödan.

Avlasta klimatanläggningen – spara energi

En för hög luftfuktighet i stormarknaden gör att varornas kvalitet försämras och kunderna känner sig inte bekväma. Därtill kommer höga energikostnader genom klimatanläggningens strömförbrukning. Är luftfuktigheten för hög, kan förpackningarna skadas och mögel och fuktfläckar uppstå. Inte att underskatta är även risken för en förhöjd bakteriebildning. Genom kondensvatten på oförpackade, färska produkter som korv, kött och ost kan det bildas bakterier som snabbt kan sprida sig. Även luktbelastningen stiger.

Perfekt klimat tack vare målinriktad fuktreglering.

En effektiv luftavfuktning är nödvändig i en modern, väl fungerande stormarknad. Endast med en effektstark torkteknik kan ett perfekt, angenämt klimat uppnås på alla områden och avdelningar. Här blandar sig de stationära industritorkarna i TTR-serien från Trotec i leken. Speciellt vid låga omgivningstemperaturer visar de vad de går för. Klimatsystemet avlastas påtagligt och energikostnaderna sjunker. Dessutom torkar golvet snabbare efter rengöringen och halkrisken minskas.

Fördelarna av att använda luftavfuktare på stormarknader i överblick:

 • ingen kondensbildning
 • produkternas kvalitet bevaras
 • förhindrar bakteriebildning
 • energikostnaderna minskar
 • kylan blir mindre påtaglig för kunden
 • mycket lägre luktbelastning
 • golven torkar snabbt efter rengöring
 • ingen halkrisk

De stationära TTR-industritorkarna från Trotec

Alla luftavfuktare i TTR-serien förfogar över ett slutet avfuktningssystem. Det innebär att ingen extra friskluft måste tillföras. Modellerna kan utan problem installeras i efterhand och anpassas till omgivningsvillkoren. Framför allt imponerar det stora arbetsområdet från -15 till +70 grader Celsius och en snabb, ekonomisk avfuktning på samtliga arbetsområden.

Hållbar, nästan helt underhållsfri och flexibelt inställbar – det står modellerna i TTR-avfuktarserien för. De finns tillgängliga i olika utföranden: från TTR 800, det kompakta, kraftfulla torkningsaggregatet med en avfuktningseffekt på 86,4 kg/24 h och en luftmängd på 950 m³/h, upp till TTR 13500 med en maximal avfuktningseffekt på 74,6 kg/h.

Vilken modell för vilken insats? Industriservice hjälper till.

Vilken apparat med vilken effekt lämpar sig bäst för vilka utrymmen? Vid val av en passande modell och vid beräkningen av kapaciteten, står våra experter på Trotec-industriservice till din tjänst. De är kontaktpersoner för alla tjänster – oavsett om det handlar om köp, uthyrning eller service. Bästa kvalitet från Trotec – allt från ett företag!

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …