Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Hetluftfläkt från Trotec
Hetluftfläkt från Trotec
Hetluftfläkt från Trotec
Hetluftfläkt från Trotec
  1. Produkter och tjänster
  2. Verktyg
  3. Hetluftfläkt

Hetluftfläkt

Elektroniskt reglerad – universellt användbar

Oavsett om det handlar om svetsning av plast, böjning av material, kabelkrympning, borttagning av materialrester eller torkning av färger – hetluftpistoler är universella hjälpmedel och räknas därför till grundutrustningen i varje professionell verktygssamling.

Med de kraftfulla termoverktygen ur Trotecs program står alltid den optimala problemlösaren för varje krav till förfogande.

Hetluftfläkt

Vad är en hetluftfläkt?

För att målinriktat kunna värma eller kyla olika material behöver du ett speciellt elverktyg med hetluftfläkt, som även kallas hetluftpistol eller hetluftfön. Hetluftfläkten suger för detta ändamål till sig omgivningsluften, värmer upp den med ett värmeelement och blåser sedan ut den uppvärmda luften igen genom ett utloppsrör. Du kan styra resp. reglera motsvarande luftflöde på ett målinriktat sätt. Under de flesta tillämpningarna ligger luftflödet på mellan 150 och 500 liter per minut (l/min). I detta avseende står i regel temperaturer från 50 till 600 °C till förfogande, Om du vill kunna styra luftflödet på ett målinriktat sätt bör du lägga till olika formade utloppsmunstycken.

En hög och pålitlig funktionalitet garanteras endast med kvalitetsprodukter

Men för att faktiskt även kunna njuta av dessa fördelar när det gäller användarvänligheten och en detaljerad temperaturinställning, bör du endast lita på kvalitativt högvärdiga apparater vid köpet. Eftersom en enkelt konstruerad hetluftfläkt i regel inte kan uppfylla höga krav. Detta beror på att enkla hetluftfläktar oftast endast har en grov temperatur- och flödesinställning. En noggrannare och pålitligare fastställning av luftflöde och temperatur är därför inte möjlig eller åtminstone extremt svårt att uppnå. Därmed uppenbarar sig ytterligare ett problem. Om du ställer in för hög temperatur på grund av inexakta regleringsalternativ, ökar risken för att den alstrade och utblåsta värmen skadar respektive grundmaterial.

Hetluftfläkten tillhör även privat varje välsorterad verktygslåda.

En kvalitativt högvärdig hetluftfläkt kan du använda i industriella, kommersiella och privata användningssyften. Utöver hetluftfläktens användningsområden som redan har nämnts kan ett sådant verktyg även användas i hem- eller hobbyområdet. I det här fallet kan en hetluftfläkt till exempel användas för hetluftsterilisation och till att ta död på mögelsvampmycel eller till att sterilisera verktyg eller andra mindre föremål. Dessutom kan du även använda en hetluftfläkt till att löda respektive avlöda elektriska komponenter samt till exempel för den rökfria samt snabba uppvärmningen av grillkol. Hetluftfläktar är även lämpliga verktyg för att antända och avisa ytor. Om du har en förkärlek för biodling kan du använda hetluftfläkten för att identifiera mogna honungskakor. 

Hetluftfläkt: Användningsändamål och fördelar i korthet

Deformering av arbets- och plastmaterial.
Deformering av arbets- och plastmaterial.
Krympning av kablar eller för att krympa exempelvis krympfolie.
Krympning av kablar eller för att krympa exempelvis krympfolie.
Borttagning av materialrester eller färg-/lackskikt.
Borttagning av materialrester eller färg-/lackskikt.
Acceleration av kemiska härdningsprocesser (här: torkning av lack etc.).
Acceleration av kemiska härdningsprocesser (här: torkning av lack etc.).
Användning för hetluftssterilisation. (här: ta död på mögelsvamp).
Användning för hetluftssterilisation.

I jämförelse med en Bunsen-brännare eller en lödlampa, som kan användas för en del av arbetena, är en hetluftfläkt enkel att hantera och har en temperaturreglering som även tar hänsyn till relativt låga värden. Speciellt det senaste attributet är en avsevärd fördel här, eftersom brännbart material utsätts för en lägre riskpotential vid bearbetningen tack vare de låga temperaturinställningarna.

Utrustning och tillbehör i fokus

Tillbehör värmefläktar

Principiellt bör du inte enbart använda wattalet som bedömningsunderlag för en hetluftfläkt. Det handlar snarare om en kombination av effekt, egenskaper och funktionalitet. Dessutom bör du alltid hela produktpaketet och tillhörande tillbehör i åtanke när du fattar ett köpbeslut. På så sätt är det alltid en fördel, om – precis som på våra produkter – olika typer av tillsatsmunstycket står till förfogande.

Eftersom respektive form är predestinerad för olika användningar ökar bandbredden på möjliga användningsscenarier. På så sätt kan du målinriktat bearbeta större ytor och genomföra punktuella uppgifter inom ramen för olika aktiviteter.

Hetluftfläkt från Trotec Group: Symbios av kvalitet, funktionalitet och specifikationer

Garanterad premiumkvalitet från Trotec

Som specialiserat företag för konditionering av vatten och luft med fokus på byggbranschen, industrin samt fritidssektorn får du en kvalitativt högvärdig hetluftfläkt av Trotec Group. För att kunna täcka hela spektrumet av användningssyften och tillämpningsområden har vi integrerat flera modeller i vår portfölj. Alla våra hetluftfläktar är av premium-kvalitet och har i praktiken länge visat sig vara användbara och effektiva lösningar för olika verksamhetsområden. Med hetluftfläktarna som vi erbjuder drar du nytta av ett principiellt överskådligt driftskoncept, en ergonomisk hantering, TÜV-testad säkerhet samt en praktikorienterad tysk industridesign. De enskilda hetluftfläktmodellerna har specifika egenskaper och funktionaliteter som är predestinerade för vissa användningssyften. 

I en blick: Dessa hetluftfläktar i premium-kvalitet får du av Trotec Group

Följande hetluftfläktar har vi inkluderat utdrag av i vår produktpalett för dina professionella och privata användningsändamål:

Trotec hetluftfläkt HyStream 200

Universell hetluftfläkt i pistolform med 2 000 Watt, enkelt strukturerad drift, kombibrytare i två nivåer för reglering av luftströmmen och temperaturen samt en balanserad viktfördelning. Som mest uppnår denna hetluftfläkt HyStream 200 en effekt på maximalt 550 °C vid totalt 500 l/min. Tack vare denna prestanda täcker hetluftfläkten ett brett användningsspektrum. Dessutom sörjer tillsatsmunstyckssatsen som ingår i produktpaketet för ytterligare flexibilitet avseende användningsområdet.

Trotec hetluftfläkt HyStream 2000

Likaledes tillverkad i ergonomisk pistolform och utrustad med en effekt på 2 000 Watt förfogar denna kvalitativt högvärdiga hetluftfläkten HyStream 2000 över totalt 60 valbara temperaturnivåer på 50 till maximalt 650°C. En integrerad LCD-display informerar dig ständigt och bekvämt om valda effektvärden, vilket minimerar risken för en oavsiktligt felaktig inställning. Ytterligare produkthighlights är minnesfunktionen och tillsatsmunstyckssatsen som ingår i produktpaketet, som ökar användningsmöjligheterna än mer. 

Trotec hetluftfläkt HyStream 2100

Här handlar det om en elektroniskt styrd hetluftfläkt på 2 000 Watt i pistolform för professionella användningar. Temperaturregleringen sker i steg om 10 grader från 50 till 650 °C. Detta är totalt 60 temperaturnivåer; härtill kommer även en kallnivå (50 °C) för en snabb nedkylning resp. en snabb temperaturminskning. Luftmängden kan regleras i fem steg (250 till 500 l/min). Användarkomforten ökas dessutom avsevärt genom den stor LCD-displayen som visar respektive valda effektvärden. Om önskad temperatur uppnås visas detta genom att displayen ändrar färg. För ett säkert arbete även vid längre och intensivare arbetsmoment sörjer överhettningsskyddet som är monterat i HyStream 2100. Dessutom kan du använda den omfattande tillsatsmunstyckssatsen som ingår som standard i leveransomfattningen. På så sätt har du alltid rätt lösning respektive rätt tillsatsmunstycke till hands för olika användningssyften. 

Trotec hetluftfläkt HyStream 3400

Apparaten som är utrustad med en hetluftfläkt på 3 400 Watt har ett extremt högkvalitativt keramiskt värmeelement och en steglös temperaturreglering från 20 till maximalt 650 °C. Dessutom alstrar hetluftfläkten ett explicit högt lufttryck på 3 000 Pascal (Pa). Denna professionella hetluftfläkt kan tack vare sin höga funktionalitet och prestanda alltid användas på byggarbetsplatsen. Handtaget på HyStream 3400 förfogar över en optimal tyngdpunkt och säkerställer därför ergonomiskt arbete, även under kontinuerlig användning. Och stavlamellerna som finns integrerade i handtaget möjliggör vid behov även en stadig placering på arbetsytan för säker, uppvärmning helt på fri hand.