Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Användningar
  2. Luftrengöring
  3. Rengöring av inomhuslufttek&s;niska anläggningar

Luftfiltrering vid rengöring av RLT-anläggningar

Luftrengörare i TAC-serien: alltid en TAC bättre än de lagstadgade kraven

Ren inomhusluft på arbetsplatsen och i offentliga byggnader är inte bara föreskrivet enligt lagen, den bidrar även i hög grad till det dagliga välbefinnandet. Den regelbundna rengöringen av inomhuslufttekniska anläggningar säkerställer att luften förblir ren. För att kunna filtrera uppslammade ämnen enligt föreskrift hittar leverantörer passande luftrengörare med HEPA-filter för sin utrustning.

Det lönar sig inte att spara på utrustningen för rengöring av luftkanaler, efterson professionellt och regelbundet rengjorda RLT-anläggningar arbetar effektivare och sänker därmed driftkostnaderna. För rengöringen använder ventilations- och klimatteknikföretag eller sotare borstmaskiner. Frigjord smuts som dammpartiklar, svampsporer, pollen, virus och bakterier måste då sugas ut ur luftkanalnätet, utan att inomhusluften belastas.

Trotec Group är sedan många år experter på luftrengöring

Med Trotec Group har rengöringsföretag en erfaren partner vid sin sida som känner igen deras specifika behov och krav och inte bara distribuerar den teknik som krävs, utan utvecklar och tillverkar själv den i ett antal produktionsanläggningar i Tyskland. I Trotecs program ingår fyra luftrengörare som fungerar utmärkt som utrustning för rengöringsföretag: de båda lätta och kompakta apparaterna TAC 1500 och TAC 3000 för mindre ventilationskanaler och de båda kraftfullare apparaterna TAC 5000 och TAC 6500 för större ventilationskanaler. Alla TAC-luftrengörare är lämpliga för rengöring av inomhustekniska anläggningar inom storindustri, hantverk och industri, i offentliga inrättningar, sjukhus, medicinska områden och i renrumsomgivningar. De mobila luftrengörarna möjliggör tack vare Vario-Shift-funktion användningsorienerad upptagning av 1 till 3 filternivåer och positionering av ventilator och filter för uppslammade ämnen (HEPA).

Kvalitetssäkring: Partikelräknare PC200 dokumenterar rengöringen

Utöver de videoinspektionssystem som rengöringsföretag använder är partikelräknare PC200 i Trotecs mätdonprogram även lämplig för kontroll av findammskoncentrationen. PC200 är en ergonomisk handmätare för övervakning av luftpartiklar och klimatdatainsamling med en integrerad foto/video-funktion.

Med apparaten kan findammskoncentrationer i luften i luftkanaler samlas in före och efter varje mätning. Samtliga registrerade data kan med USB-gränssnitt snabbt och enkelt överföras till en PC. På så sätt dokumenterar man hur effektiv rengöringen var i inomhustekniska anläggningar.

Framtidsorienterad teknik – bättre än alla normer

Luftrengörare i TAC-serien är en säker investering för rengöringsföretag eller sotare. De uppfyller alla gällande hygienstandarder inom luftkanalrengöring och luftfiltrering inom rengöring och underhåll. Apparaterna är dessutom redan idag rustade för morgondagens stränga krav:

  • DIN 1946-4: Rengöring av ventilationsanläggningar i sjukhus
  • DIN 15780: Renhet i ventilationsanläggningar
  • VDI 6022: Hygieniska krav på inomhustekniska anläggningar
  • § 4 ArbStättV: Avhjälpning av smuts i RLT-system
  • Framtida BG-riktlinjer för användning av mobila luftrengörare

Köpa eller hyra luftrengörare?

Du bestämmer själv om du i framtiden vill köpa en TAC-luftrengörare. Men om det börjar "osa hett" och du snabbt behöver en extra luftrengörare för ett projekt finns alla våra Trotec-apparater även i vår TKL-uthyrningsportal för uthyrning per dag.

Fler lösningar