Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Säkert arbete för kabelnätsoperatörer
  1. Branschlösningar
  2. Branschöversikt
  3. Kabelnätsoperatörer

Säkert arbete för kabelnätsoperatörer

Väderskydd och teknisk utrustning vid jord- och installationsarbeten

Säkert arbete för kabelnätsoperatörer

Bra arbetsförhållanden i alla väder

Kabelnätsoperatörernas medarbetare måste vara insatsberedda och jobba effektivt i alla väder, för att alltid kunna hålla ledningarna i fullt funktionsdugligt skick för kunderna. För att förbättra montörernas arbetsvillkor på plats, erbjuder Trotec en professionell och robust utrustning: allt från vädertåliga monteringstält, extra värmeaggregat till exakt mätteknik för att kunna lokalisera kablar och rör.

Glasfibernätens utbyggnad är en aktuell och trängande uppgift för kabelnätsoperatörer. Korrekta anslutningar och snabba förbindelser är inte bara viktiga i storstadsregioner utan efterfrågas allt mer även på landsbygden. Medarbetarna jobbar nästan dygnet runt för att optimera företagets tjänster för kunderna. Till det dagliga arbetet hör även skötseln och reparationerna av befintliga ledningar och underhållsarbeten på kopplings- och styrskåp. Här gäller det att framför allt montörerna är optimalt utrustade för att kunna arbeta exakt och effektivt. För detta krävs inte bara en tillförlitlig, teknisk utrustning, utan även apparater som sörjer för goda arbetsvillkor. Med Trotec har kabelnätsoperatörerna en kompetent partner.

Montering i väder och vind 

Vid reparationer på koppar- eller glasfiberkablar samt vid deras dragning, måste montörerna ha väderskyddade arbetsområden för att kunna genomföra elektriska arbeten. Även kopplingsskåp måste repareras i alla väder. Skydd mot vind och regn erbjuder här monteringstälten från Trotec-gruppen, som finns i olika storlekar och former. Oavsett om de har ett spetsigt tak eller ett platt tak: Dessa arbetstält ger ett tillförlitligt väderskydd och är givetvis tillverkade av ljusäkta material för optimala ljusförhållanden på arbetsplatsen. Praktiskt: Monteringstälten kan utan problem och på kort tid ställas upp av endast en medarbetare.

Säkert arbete för kabelnätsoperatörer

Extra värme

Även vid extrem kyla bör medarbetarna kunna utföra nödvändiga kabelarbeten. För uppvärmningen av monteringstälten lämpar sig de effektstarka och robusta oljevärmeaggregaten från Trotec lika bra som de mobila elvärmeapparaterna i TEH-serien, elvärmarna i TDE-serien, eller exempelvis de kompakta elektriska varmluftsfläktarna och elektriska värmekanonerna i TDS-serien.

En passande värmekälla från Trotec för alla användningar! Kompakt, prisvänlig och tillförlitlig!

Exakt lokalisering av kablar och rör

Översiktsplaner för redan dragna ledningar är bra – men kontroll är bättre. Med lokaliseringssystemen LTC och LTS från Trotec kan positionen och dragningen av befintliga ledningar och kanaler exakt bestämmas. På så vis behöver kabelnätsoperatörerna inte uppleva några obehagliga överraskningar vid sina grävningsarbeten.

Använd vår bästa praxis industriell tjänst

Nutzen Sie den Best-Practice-Industrieservice von Trotec

Eftersom varje industriföretag har sina egna karakteristiska processer, system och rum, kräver varje luftbehandlingslösning också en fallspecifik enhetskonfiguration. Sammanfattningsvis är det ofta svårt att beräkna de kombinerade effekterna av luftströmmar, luftfuktighetsförhållanden och temperaturfluktuationer på en rent teoretisk grund, till exempel i slussområden eller på transportbanor. Resultatet: Onödiga merkostnader på grund av överbelastade krav eller - ännu värre - i praktiken otillräckligt fungerande lösningar.

Du kan lita på våra experter

Erfarna luftkonditioneringsspecialister behövs för att exakt beräkna behoven inom industrin och utveckla skräddarsydda koncept för luftkonditionering. Lita på vårt team av experter och tjänsterna inom industritjänsterna: Vi analyserar den individuella behovssituationen tillsammans med dig på plats, bestämmer de specifika enhetskraven och utarbetar en skräddarsydd projektlösning ända fram till den exakta placeringen av enheterna.

Våra industrikonsulter informerar dig gärna personligen på tel. +49 2452 962-777 om vår bästa praxis inom industriservice. Eller så kan du helt enkelt skicka en förfrågan direkt till våra branschexperter med dina personliga krav. Vi svarar snabbt!

Trotec-produkter för kabelnätoperatörer

Användningsexempel för kabelnätsoperatörer

  • Monteringstält för jordarbeten för kabelnätoperatörer

    Vid dragning av koppar- eller glasfiberkablar måste arbetsområdena vara väderskyddade för att man ska kunna genomföra elektriska arbeten. Här behöver montören framför allt bra ljusförhållanden, så att han med lätthet kan se färgerna och därmed kan förbinda kablarna riktigt. Alla monteringstält från Trotec Group är tack vare det ljusgenomsläppliga materialet lämpliga för användning av...

    Mer information