Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Användningar
 2. Mätteknik
 3. Mätteknik täthetskontroll överlevnadsdräkter

Mätteknik för täthetskontroll: säker läcksökning

Kontrollera flytvästar, dyk- och skyddsdräkter med LD6000

När täthetskontroller görs på överlevnadsdräkter, flytvästar, dykutrustning och skyddsdräkter måste man vara 100 procent säker, för om man inte är det: då är det inte tillräckligt. Företag som är specialiserade på inspektion av sådan skyddsutrustning förlitar sig därför på ett säker mätdon enligt spårgasproceduren. LD6000 är ett sådant mätdon.

Spårgasmätning kallas även tracergasmätning eller indikatorgasmätning och är ett beprövat sätt för att spåra minsta lilla läckage. Gasen tas in i det området som ska provas, till exempel överlevnadsdräkter, och en högkänslig sensor i mätdonet meddelar via en akustisk signal om möjliga läckage. Förutom många andra användningar lämpar sig spårgasmätning därför även för täthetskontroll av skyddskläder.

Mätdonet arbetar med en miljövänlig spårgasblandning

Hos kombidetektor LD6000 ur Trotecs mätdonsprogram används en spårgasblandning av väte och kväve för täthetskontrollen. Från analyser av fysikaliska egenskaper hos gaser som är relevanta för läcksökningen vet man att väte är överlägsen alla andra gaser. Väte är inte bara den lättaste, utan även den billigaste av alla spårgaser. Dessutom är den helt säker om den förtunnas med kväve. Och absolut säkerhet är det viktigaste vid täthetskontroller av uppblåsbara flytvästar liksom skydds-, dykar- och överlevnadsdräkter. För täthetskontroller med LD6000 används en gasblandning på 5 % väte och 95 % kväve. Denna miljövänliga gasblandning är inte brännbar, ogiftig och korroderar inte.

Lämplig för mobil täthetskontroll på fartyg

Ursprungligen utvecklades LD6000 för förstörelsefri läckagelokalisering av små och mycket fina läckage i rörledningar och på plana tak, för lokalisering av kabelbrott liksom läckagelokalisering i hydrauliska och pneumatiska system liksom i behållare, ventiler, värmeväxlare, byggverk och båtar. Mätdonets användningsspektrum sträcker sig från marin- och offshore-området till säkerhetskontroller av flytvästar, dykardräkter och kyl- resp. kemikalieskyddsdräkter med MED-tillåtelse. Aluminiumhuset i läcksökningsinstrumentet är damm- och stänkvattenskyddat enligt skyddsklass IP54. Med de praktiska måtten på 21 x 16 x 6 cm och en vikt på ca 1 kilo, inklusive väska, lämpar sig mätdonet även för mobila insatser på fartyg och på fältet.

Effektiva inspektioner av flytvästar, överlevnadsdräkter och skyddskläder

Mätdon LD6000 är dessutom så säker och effektiv eftersom mätdonet under täthetskontrollen reagerar extremt snabbt på gasen. Den elektroniska sensorn aktiveras inom mindre än en sekund om kontrollgas träder ut. Den akustiska signalen upphör därefter snabbt, så att en ny mätning genast kan genomföras. Detta mätdon för detektering av kväveläckage lämpar sig inte bara av säkerhetstekniska grunder för användning av certifierade kontrollföretag, utan även för att kontrollören effektivt kan kontrollera skyddsutrustning, räddningsvästar och överlevnadsdräkter.

De anskaffningskostnader som uppkommer för LD6000 bär sig snabbt.

Täthetskontroll av flytvästar och överlevnadsdräkter

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Ytterligare tillämpningsexempel för mätteknik inom termografiområdet

 • Lokalisering av lagerskador och sprickor på hjul

  LD6000 är en frekvensanalyssats för akustisk lokalisering av ledningar. Men apparaten kan göra mycket mer för säkerhetstekniker inom järnvägsbranschen: Exempelvis kan den användas för att spåra lagerskador på hjul. Denna effektiva teknik kallas "lyssningsteknik".

  Mer information
 • UV-lampor för SelectaDNA vid polisinsatser

  Polisen rekommenderar sedan många år användning av konstgjord DNA som SelectaDNA för markering av värdefulla föremål. Vid inbrott kan ägaren av den typen av markerat stöldgods snabbt identifieras. Dessutom avskräcker klistermärken som talar om att konstgjord DNA används tjuvar. Antalet inbrott sjunker, antalet lösta brott ökar. Markeringen blir synlig med UV-lampan.

  Mer information