1. Produkter och tjänster
  2. Maskiner - HighPerformance
  3. Avfuktning

Avfuktning – professionellt med Trotec

Luftavfuktare från Trotec ger ett effektivt skydd mot fukt och korrosion. De kraftfulla avfuktningsapparaterna står för en anpassad torrhållning – och det i serie!

Inte för torr, men framför allt inte för fuktig luft bör det vara i rummen. Det gäller både för industriella och kommersiella lokaler, men även för privata utrymmen. För inte bara byggsubstansen och känsliga produkter profiterar på ett jämnt rumsklimat, utan även människan. Med innovativa och högkvalitativa luftavfuktare kan Trotec erbjuda den perfekta lösningen när det gäller torrhållning – och det inom alla områden! De moderna torkningsaggregaten håller vattenhalten i luften på en lämplig nivå, alltid exakt så som brukaren har behov av.

De professionella luftavfuktarna från Trotec lämpar sig för all sorts torkning och arbetar samtidigt rent och tillförlitligt. För en optimal produktions- och produktsäkring och även för att bevara maskinernas, inventariernas och byggnadernas värde arbetar TTR-industriavfuktare. De utmärker sig genom den flexibla och kraftfulla avfuktningen, även när daggpunkten är låg. Kompakt, lätt och kan staplas – samtidigt stark vid avfuktningen: Det är det som utgör de mobila TTR-adsorptionstorkarna.

Industritorkar i särklass kallas aggregaten i DH-serien från Trotec. Kondens-industriavfuktare används framför allt inom de kommersiella och industriella områdena, alltid då en varaktig och extra tillförlitlig luftavfuktning är efterfrågad. Trotec har på området kondenstorkning flera modeller i tre serier i sitt produktutbud: DH-serien, DH-S-serien och DH-VPR+ serien. Här övertygar en hög avfuktningseffekt till en låg driftkostnad. Naturligtvis finns den här tekniken för kondenstorkning även som mobil version. De mobila kondensationsluftavfuktarna och byggtorkarna i TTK-serien klarar av flexibla insatser. – både saneringen vid vattenskador och avfuktningen i byggnader, men även på byggen, i lagerutrymmen och i bostäder.

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig