DH 95 S DH 145 S DH 115 S DH 105 S

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Produkter och tjänster
 2. Produkter ‑ HighPerformance
 3. Avfuktning
 4. Kondensationsluftavfuktare, stationära
 5. Industritorkar DH-S-serien

Industrikondenstorkar i DH-S-serien

Eftersom de enklaste lösningarna ofta är de bästa

Med DH-S-standardserien kan lagervaror, produktionsanläggningar, byggsubstans och inventarier skyddas mot fuktskador på ett kostnadseffektivt sätt...

DH-S-kondenstorkarna är en lyckad syntes mellan global anskaffningsmanagement och lokal tillverkning i produktionslandet Tyskland.

Därför förenar de två avgörande fördelar i apparaten:

Det attraktiva förhållandet mellan pris och kvalitet för en internationell standardlösning för många traditionella torrhållningsuppgifter och en modulär förädling av elektricitet och vattenförande komponenter efter europeisk standard – komplett från Trotec och sluttillverkad genom tyskt hantverk och kvalitetskontrollerat.

Därför förfogar du med Trotecs kondenstorkar i DH-S-serien överallt där produktions- och lageromgivningar för industri, logistik eller leverantörer måste genomföra vardagliga avfuktningsuppgifter för att skydda mot korrosion och kondens, över pålitliga standardlösningar för kostnadseffektiv luftavfuktning.

Industrikondenstorkarna i DH-S-serien finns bara hos Trotec!

Praktiska fördelar:

 • Pålitliga torkningsapparater med hög avfuktningskapacitet
 • Speciellt ekonomisk lösning för typiska torrhållningsarbeten inom produktions- och lagerutrymmen
 • Som standard med integrerad kondenspump
 • Manometerindikatorer* för en underhållsvänlig och tidig identifiering av störningar
 • Både det elektriska systemet och de vattenförande komponenterna har modulärt förfinats i Tyskland enligt europeisk standard
 • DH 25 S / DH 65 S med aluminiumrör-förångare för en effektiv avfuktningseffekt även vid låg luftfuktighet i rummet
 • Optimalt förhållande mellan kvalitet och pris

* modellberoende, för detaljer se Teknisk information

En effektiv luftfuktighetskontroll som på ett ekonomiskt sätt förhindrar kondens-, mögel- eller korrosionsskador, risken för antalet stopp i elektriska anläggningar minskar, optimerade processvillkor för tillverkning och produktion liksom stabila klimatvillkor i lagerutrymmen eller arkiv.

Dessutom är det lättare att värma torrare luft, vilket medför lägre uppvärmningskostnader.

Luftfuktighetskontrollen kan göras med alla kondenstorkar i DH-S-serien, antingen fuktberoende via ett målvärdesförval på den interna hygrostaten – eller i fuktoberoende permanentdrift. För flexibel användning på olika platser har DH-S-apparaterna dessutom utrustats med stabila styrhjul* och en restvattentömningsfunktion*.

Den integrerade avfrostningsautomatiken med värmegas garanterar en effektiv torrhållningsdrift utan tidsintervallsbetingade avfrostningspauser där ingen avfuktning sker.

Kondensvattnet kan avledas via det externa avloppet, även över flera våningar, eftersom standardkondenspumpen* är dimensionerad för en matningshöjd på fyra meter.

På större apparater registreras dessutom kylmedelstrycket separat för varje kompressor både på tryck- och sugsidan och värdena visas på lätt avläsbara manometrar*. På detta sätt kan potentiella störningar upptäckas i god tid och underhållsintervallerna kan planeras optimalt i förväg.

Tack vare den robusta ramkonstruktionen är huset på kondenstorkarna i DH-S-serien speciellt tåligt.