Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Ett måste med byggtorkar: Automatisk varmgasavfrostning
  1. Produkter och tjänster
  2. Produkter ‑ HighPerformance
  3. Avfuktning
  4. Varför automatisk varmgasavfrostning?

Automatisk varmgasavfrostning

Därför blir en industriluftavfuktare en äkta byggtork

Industriluftavfuktare måste kunna utstå mycket. Då och då kräver tuffa miljöer och täta platsbyten ett robust metallhus, stabila hjul eller rullar och en övergripande stabil konstruktion. I detta avseende är det bara utseendet som skiljer de flesta industriluftavfuktare som finns på marknaden inte särskilt från en byggtork. Men kan då varje industriluftavfuktare automatiskt användas som byggtork?

Utan automatisk varmgasavfrostning inte lämplig som byggtork

Samtliga industriluftavfuktare är i regel kondenstorkar, de kondenserar fukten som har uppstått i rumsluften för att kunna samla upp och avleda detta kondensat. På detta sätt kan luften och blir torrare.

Eftersom fukten kan kondenseras från den insugna luften måste din temperatur kylas ner så att den ligger under daggpunkten. Detta sker på torkningsaggregatets förångare som kommer att kylas ner kraftigt genom en kanalisering av ett tryckreducerat kylmedel

Utan tekniska motåtgärder förde dock detta kylningsförfarande med sig en ödesdiger brist: Förångaren börjar att isas ner vid temperaturer från 16 °C till 17 °C och den alltjämt fortskridande isbildningen skulle till sist inte bara leda till kontinuerlig effektförsämring, utan till ett totalt bortfall av hela systemet.

Av denna anledning är varje kondenstork utrustad med en anordning för regelbunden avisning av förångaren – automatisk avfrostning, och här ligger även den avgörande skillnaden mellan industriluftavfuktare och byggtork.

Bara för att byggtorken står där kan vad som helst hända

Vanliga industriluftavfuktare avfrostas för det mesta elektroniskt med tids- eller sensorstyrd cirkulationsdrift, därför kallas det ofta även för elektronisk avfrostning: Kompressorn växlar från avfrostningsläget medan fläkten oftast fortsätter att gå, och förångaren strömmar runt för avisning med kompressorns spillvärme. Denna metod är beprövad och fungerar i regel bra i uppvärmda miljöer med ca. 15 °C.

Om man dock använder sådana torkare i kallare miljöer – under 15 °C, ligger även daggpunkten betydligt lägre vilket processbetingat medför en större isbildning på förångaren som resulterar i att avfrostningsmaskiner praktiskt taget ständigt måste avisas på grund av den ökade avfrostningstiden. En vanlig avluftningsdrift äger alltså så gott som aldrig mer rum på sådana apparater! Och på byggarbetsplatsen i Central Europa ligger temperaturen, åtminstone under natten, under 15 °C under mer än 200 dagar.

Av den anledningen är byggtorkar utrustade med ett helt annat avfrostningssystem – varmgasavfrostning under bypass-förfarande. Här används aktivt den varma gasen i kylkretsloppet för snabb och effektiv avfrostning. En särskild ventil öppnas automatiskt vid begynnande nedisning, avleder den varma gasen till förångaren och den stängs igen efter avfrostningen för återupptagande av det reguljära kylmedelskretsloppet för torkningsdriften.

I motsats till cirkulationsavfrostningen möjliggör den automatiska varmgasavfrostningen avsevärt kortare avfrostningscykler som är en absolut förutsättning för en effektiv luftavfuktning i lågtemperaturområden som exempelvis ouppvärmda rum. Till sist sker den egentliga luftavfuktningen uteslutande i torkningsaggregatets icke-avfrostningsfas!

Kort sagt: Om du letar efter en byggtork bör du i första hand fråga efter en varmgasavfrostning. Om ingen är tillgänglig är det inte heller en byggtork, helt enkelt!