Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Användningar
 2. Arbetstält, mobil integritet
 3. Behandlings- och lagertält vid katastrofer

Behandlings- och lagertält: skapa tillfälliga rum

Luftkonditionerade tält vid katastrofer eller stora evenemang

Trotec optimerar luften i arbetsrum och arbetsprocesser. Inte nog med det, vi kan vid behov även leverera arbetsrum. Till exempel i form av behandlings- och lagertält för statliga nödhjälpsorganisationer och räddningsstyrkor som vid katastrofinsatser kan värmas upp eller kylas.

De klassiska monteringstälten för byggsektorn har allt som även ett behandlingstält eller lagertält för katastrofinsatser behöver: ljusgenomsläppligt material så att man kan arbeta inne under gynnsamma förhållanden. Dessutom ett vind- och väderskyddat svetsat utförande, siktfönster och ventilationsöppningar liksom enkel uppbyggnad. Dessutom kan de värmas upp och luftkonditioneras med motsvarande mobila enheter. Därmed är de snabbmonterade tälten i K- och KE-serien med plana tak kvalificerade för användning vid katastrofhjälp. Men även mindre tält med lutande tak i TE-serien som 250 TE kan skapa flexibla arbetsrum för lagring av apparater, skydd för generatorer eller avskärmning för en skadad person.

Försörjningsöppningar möjliggör uppvärmning och luftkonditionering

Oavsett om de används som behandlingstält för akutläkare, en plats där offer kan vila ut eller som lagertält för utrustning och livsmedel: Alla tält kan utrustas med försörjningsöppningar via vilka man till exempel vid högvatten kan värma upp tältet med oljevärmefläktar eller kyla mer det med luftkonditionering om de ska används för förvaring av livsmedel och medicin . Även tält som har rengjorts från damm är möjliga om en luftrengörare används. Det har en avgörande betydelse för ett sjukhustält, ett operationstält eller ett kökstält.

KE-serien eller K-serien? Den planerade användningen är avgörande

På framsidan har tälten i KE-serien tre skyddade dragkedjor och skapar på så sätt en rymlig trekantig ingång – passar utmärkt för soppkök. Det större tältet med plant tak 350x350 KE har en yta på ca 12 m² och en mitthöjd på 2,55 meter, vilket även gör det lämpligt för inkvartering av flera personer eller som lagertält.

Tälten i K-serien har däremot endast en dragkedja och därmed en mer skyddad trekantig ingång. Beroende på användning passar det ena eller andra bättre. Med dessa olika format och luftkonditionering kan man inom några få timmar bygga upp stora tältstäder – för nödfall. Detta gäller för övrigt inte bara vid katastrofer, utan även för trevligare tillställningar som festivaler eller andra stora evenemang där polis, statliga nödhjälpsorganisationer och räddningspersonal behöver arbetsrum.

Ytterligare applikationsexempel för arbetstält / mobila sekretessskärmar

 • Olycksfallsskydd för polis och räddningspersonal

  Vid olyckor, brottsplatser och under katastrofinsatser förhindras räddningspersonalen ofta av nyfikna åskådare. Ju snabbare händelseförloppet fås under kontroll, desto bättre kan räddningspersonalen ta itu med sitt arbete. För detta erbjuder Trotec en mobil lösning för snabb montering: VarioScreen.

  Mer information
 • Vind-/siktskydd för events och gastronomi

  Hos Trotec Group hittar gastronomer, arrangörer och hotellägare en mobil lösning som uppfyller allt som behövs för att skapa skyddade utrymmen för gäster: Med VarioScreen Business står mobila vind- och siktskyddsskärmar till förfogande, som monteras i en handvändning och som kan ställas upp intill varandra i en ändlös rad.

  Mer information
 • Evakueringsövningar på passagerarfartyg

  Även om passagerarfartyg anses vara ytterst säkra transportmedel måste man ändå vara förberedd för nödsituationer. Internationella bestämmelser som utarbetats under ledning av FN föreskriver att fartygspersonalen inom ramen för säkerhetsåtgärderna även måste genomgå utbildningar för evakueringar. För att kunna öva inför en nödsituation under realistiska förhållanden används dimmaskiner. Dim- och...

  Mer information
 • Evakueringsövning i flygplan

  Även om trafikflygplan tillverkas enligt modernaste standarder är maskinerna inte immuna mot tekniska problem. Om det skulle uppstå en allvarlig situation måste därför besättningen veta exakt vad den ska göra för att skydda passagerarna och sig själva. För sådana nödsituationer förbereds personalen genom särskilda övningar. Det innebär också att vid brand kunna få ut passagerare ur ett rökfyllt...

  Mer information
 • Evakueringsövning på tåg

  Oavsett om en luftkonditioneraranläggning är defekt, motorn är skadad eller om det brinner i en soptunna: Orsaken till en rökutveckling i ett tåg får man oftast först reda på efter att brandsläckningen har avslutats. Fram tills dess måste personalen ombord dock vara lugn och evakuera passagerarna. Under brandskyddsövningar förbereds medarbetarna för nödsituationer. Vid en sådan övning används ofta...

  Mer information
 • Lagertält/tälthallar

  Tälthallar och stora lagertält monteras snabbt och till låga kostnader jämfört med konventionella lagerhallar. De enda utmaningarna jämfört med byggnader är – till och med om tälthallarna är isolerade – kondensvatten liksom reglering av luftfuktigheten. Stationära högpresterande torkar med slangsystem för en jämn torrlufttillförsel förhindrar från början att det uppstår problem med fukt.

  Mer information
 • Hantering av besökarströmmar vid stora evenemang

  För att spärra av ytor för besökare vid stora evenemang och markera vägar, används ofta metallspärrar. De är inte nödvändiga, om det enbart handlar om optisk orientering. Trotec Group har mobila siktskyddslösningar i programmet som är lätta och tar lite plats och som kan fällas upp på bara några sekunder: VarioScreens.

  Mer information